Gemeente Den Haag

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Maatschappelijk werker Veilig Thuis Haaglanden

Maatschappelijk werker Veilig Thuis Haaglanden

Wil je een bijdrage leveren aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling? Ben jij slagvaardig en samenwerkingsgericht? Meer weten? Lees dan verder! 

De maatschappelijk werker bij Veilig Thuis Haaglanden

Als maatschappelijk werker voer je gesprekken met direct betrokkenen (volwassenen én kinderen), overleg je intern multidisciplinair over het plan van aanpak, je organiseert waar nodig hulpverlening en voert overdrachtsgesprekken. Je bent niet bang om ‘iets te vinden’ van wat je ziet en daar zo nodig naar te handelen. Je betrekt betrokkenen bij het proces en zorgt ervoor dat ook voor hen helder is wat er gaat gebeuren en waarom. Vanzelfsprekend registreer je alle handelingen zodat inzichtelijk is wat je hebt gedaan en waarom. Dit werk vraagt om de nodige flexibiliteit: soms moet je direct handelen naar de informatie die je op een bepaald moment krijgt, bijvoorbeeld als er nieuwe zorgen zijn in een lopende casus. Het uitgangspunt is altijd: is er sprake van acute of structurele onveiligheid? En wat kan en moet daaraan gedaan worden?

 

Werkzaamheden:

 • Geeft advies en/of ondersteuning aan burgers en professionals en neemt meldingen aan;

 • Verzamelt informatie en doet een veiligheidsbeoordeling;

 • Voert gesprekken met direct betrokkenen naar aanleiding van een melding of in het kader van een interventie;

 • Stelt veiligheidsvoorwaarden op met direct betrokkenen of stelt een onderzoek in om de situatie goed in beeld te brengen, veiligheidsrisico’s te bepalen, te beoordelen welke inzet van Veilig Thuis zelf en de ketenpartners nodig is (zoals consultatiebureau, huisarts, hulpverleners, scholen, ouderenzorg, politie, justitie, reclassering, GGZ, financiële dienstverleners, Raad voor de Kinderbescherming etc);

 • Draagt over indien nodig, naar een andere organisatie (bijvoorbeeld het lokale veld) en bewaakt, indien nodig, het vervolgtraject door de casus te monitoren;

 • Verzorgt vanuit de expertisefunctie van VTH in- en externe voorlichting en kennisoverdracht met betrekking tot de verschillende aspecten van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Draagt daarmee bij aan preventie en het voorkomen van meldingen.

Vaardigheden

Wat vragen wij?
Omdat er veel partijen betrokken zijn bij de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling, breng je om te beginnen een goed vermogen tot samenwerking mee. Dat blijkt vooral als je te maken krijgt met uiteenlopende belangen. Omdat je constant zult schakelen en prioriteren beschik je over een flexibele, maar oplossingsgerichte instelling. Je bent in staat om outreachend, confronterend en protocollair te werken. Daarnaast beschik je over:

 • Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur MWD, SPH, Pedagogiek of vergelijkbare opleiding

 • een registratie in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ ) is vereist bij aanvang van de werkzaamheden;

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;

 • Ervaring met en kennis van geweld in afhankelijkheidsrelaties;

 • De bereidheid tot deelname aan de telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Scholing:

HBO

Over de werkgever

Over het werken bij Veilig Thuis Haaglanden
Ieder mens, jong en oud, heeft recht op een veilig thuis; een plek waar je jezelf kunt zijn en kan ontwikkelen. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend en zijn er mensen die te maken hebben met onveiligheid en geweld in hun directe leefomgeving, vanuit gezin of netwerk. Hoewel we huiselijk geweld en kindermishandeling in onze maatschappij niet tolereren, komt het toch te vaak voor. Omdat huiselijk geweld niet vanzelf stopt, helpen wij om het taboe en geheim rond dit thema te doorbreken. Samen met de betrokkenen zoeken we naar oplossingen om veiligheid terug te brengen en geweld te stoppen. We geven mensen inzicht in de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en maken hen krachtiger om zelf tegen het geweld op te staan.
 

Dit is hoe wij dat doen:

 • We luisteren naar iedereen die ons benadert met eenvraag of zorg. Wij geven advies om de weg naar een oplossing te vinden;

 • Wij verwijzen mensen direct door naar passende hulp;

 • Wij doen onderzoek om de melding en veiligheid van de betrokkenen te beoordelen. Dit doen wij om de situatie goed in beeld te brengen, veiligheidsrisico’s te bepalen en passend hulpadvies te geven. We praten met alle betrokkenen over de gemelde zorgen. Betrokken professionals en instanties (zoals consultatiebureau, huisarts, hulpverleners, scholen, ouderenzorg, wijkagenten en GGZ) betrekken we ook bij het onderzoek;

 • Wij zetten, in overleg met betrokkenen, hulpverlening in, gericht op het versterken van de veiligheid, herstel van trauma en herstel van vertrouwen. Indien nodig helpen we mensen naar een veilige plek in een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld;

 • We interveniëren in crisissituaties;

 • We bereiden een effectieve aanpak voor en coördineren benodigde hulpverlening/zorg;

 • We werken aan herstel van schade die is ontstaan door huiselijk geweld;

 • We monitoren de voortgang van de veiligheid voor de duur van minimaal een jaar;

 • met onze expertfunctie op het gebied van huiselijk geweld adviseren we professionals, ketenpartners, scholen en instellingen in hun handelen. Ook bieden we voorlichting en informatie;

 • We werken vanuit de principes van Signs of Safety, controleerbare veiligheid met inzet van eigen netwerk en het professionele netwerk waar nodig.


Dit alles doen wij in nauwe en actieve samenwerking met ketenpartners, professionals en hulpinstanties. We doorbreken bestaande patronen die onveilige situaties creëren. Samen werken we aan het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld, het stoppen ervan en daarmee erger te voorkomen.

Uren per week: 28 - 36

Contract:

Wat bieden wij?

Je krijgt de kans om jouw volle potentieel aan kennis en ervaring in te zetten om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een veilige leefomgeving waar geen huiselijk geweld en kindermishandeling plaats vindt. Je