Leger des Heils

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Ben jij maatschappelijk betrokken en haal jij energie uit het begeleiden van mensen die niet gemakkelijk in een hokje te plaatsen zijn? Sta jij stevig in je schoenen en zie jij een conflict meer als kans dan bedreiging? Zijn onregelmatige werktijden voor jou geen probleem? Zoek dan niet verder, want wij kunnen jou dit allemaal bieden!

Wat ga je doen?
Als woonbegeleider begeleid en ondersteun je onze bewoners naar zelfredzaamheid. Je stimuleert en leert de bewoner o.a. woonvaardigheden, zelf verzorgen het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegenover verslaving(en), etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de bewoner en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je neemt deel aan werkoverleggen en je voert de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit.

De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:
 • Zorgdragen voor de woonbegeleiding op de woonlocatie;
 • Zorgdragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd;
 • Signaleren van behoeften van bewoners, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens het plan van de bewoner kan worden opgesteld/bijgesteld;
 • Stimuleren van bewoners in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten;
 • Bewoners inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
 • In samenwerking met bewoners ondersteunen bij de inrichting van het dagelijks leven.
Je werkt nauw samen met andere begeleiders en staat onder leiding van een afdelingsmanager.

Vaardigheden

Wat vragen wij?
Als woonbegeleider werk je zowel zelfstandig als in teamverband op de woonlocatie. Dit vraagt van jou dat je gezag uitstraalt, overwicht hebt in conflictsituaties, de groep kunt aansturen en een positieve en enthousiaste instelling hebt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je:
Als MBO-er:

 • beschikt over SPW4 bijzondere doelgroep of MMZ bijzondere doelgroep;
 • bekend bent met de methodiek "herstelgericht werken" (is een pré);
 • beschikt over relevante werkervaring binnen de maatschappelijke opvang en/of intensieve psychiatrie en/of forensische zorg en je bent toe aan een volgende stap;
 • kennis hebt van psychopathologie;
 • bereid bent om in wisseldiensten te werken, waaronder slaap- en weekenddiensten;
 • beschikt over goede sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand;
 • op adequate wijze kunt omgaan met moeilijk gedrag en verbaal en/of fysiek geweld;
 • in staat bent cliënten te motiveren en stimuleren in de ontwikkeling;
 • beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het verzorgen van rapportages;
 • beschikt over probleemoplossend vermogen;
 • een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging kun je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.
Een Verklaring Omtrent Gedrag is vereist bij deze functie.

Scholing: MBO niveau 4

Over de werkgever

Wie zijn wij?
Leger des Heils W&G Noord-Holland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 400 medewerkers zetten wij ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven. Waar anderen opgeven zien wij kansen. Wij bieden complexe zorg bij gedragsproblemen. Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling, zowel voor kinderen en hun ouders als volwassenen.

Afdelingsinformatie
Huis en Haard is een beschermde woonvorm (RIBW) met een capaciteit voor 38 volwassen cliënten. Het betreft een voorziening aan de rand van het centrum van Haarlem voor 24 uurs begeleiding zonder behandeling. De bewoners kampen met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan werk/ dagbesteding. In samenwerking met de GGZ-behandelaars ligt de nadruk binnen Huis en Haard op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Samen met de cliënt wordt een plan opgesteld om te werken aan herstel. Het hebben van een zinvol werk/dagbesteding maakt deel uit van het zorgplan.
Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek en herstel van menswaardigheid en maatschappelijke participatie. Omdat bij de doelgroep veelal sprake is van ingewikkelde problematiek op meerdere leefgebieden, zijn de na te streven doelen gebaseerd op een integrale aanpak. Dit houdt in dat je dit samen met de bewoner gaat doen.

Wat wij bieden
Wat bieden wij jou?
Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook!
Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.
We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren.

MBO-er:
Wij bieden jou arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 6 (max. € 3.076,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek).

Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Binnen het individueel keuzebudget heb je vrijheid om met verlofdagen, vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%) te 'spelen'. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Verder neem je deel aan het pensioenfonds PFZW (voorheen PGGM) en hebben wij mogelijkheden met betrekking tot het fietsplan en collectieve ziektekostenverzekering.

Uren per week: 24 - 32

Contract: tijdelijk