Scrummaster

Solliciteer op de website van de werkgever

Opdracht omschrijving
De Nationale Politie heeft Agile werken opgeschaald tot een niveau waarbij de gehele IV-keten wordt betrokken, passend bij de complexe, snel veranderende wereld waarin de Nationale Politie opereert. Er wordt in multidisciplinaire teams gewerkt, die in korte sprints werkende software opleveren. Business en IV werken op een agile manier samen om sneller en beter business doelen te realiseren. Nu praten we echter niet langer meer over enkele teams die met Agile werken, maar over de toepassing van Agile concepten voor hele delen van de organisatie of de organisatie als geheel: het schalen van Agile.

De senior Scrummaster werkt voor één of meerdere teams en daarnaast volgens het politiemodel adviseert zowel het transitieteam als de managementteams van de projecten en domeinen in de omgeving van zijn teams. De focus van de senior Scrummaster is volgens LESS waar een transitie van 'oud' naar 'nieuwe' nog steeds belangrijk is. De kennis en kunde van de Senior Scrummaster ligt besloten in jarenlange gedegen ervaring met agile alswel aantoonbare ervaring met agile transities bij overheidsorganisaties. De Scrummaster kan aantonen over de vaardigheid te beschikken deze verandering gezamenlijk met andere Scrummasters te kunnen begeleiden en faciliteren. Een gedegen kennis van en het werken met de politieorganisatie is daarbij nodig gezien de complexiteit van deze transitie.

Doelstelling
Samen met collega Scrummasters het schaalbare politiemodel verder te implementeren in het productiehuis en de directe werkomgeving van het productiehuis. Hiermee zal de productiviteit en flexibiliteit van het productiehuis verhoogd worden met het doel om snel en wendbaar te zijn.

Verantwoordelijkheden
Faciliteren en coachen van één of meer scrumteams (productieteams en productowners) en het managen van de impediments in een zeer complexe omgeving.

Het zichtbaar maken van de productiviteit van de teams en de gemaakte progressie.

Samen met collega's Scrummasters het opzetten en uitwerken van activiteiten gericht op het opschalen van Agile in de organisatie. Dit specifiek afgestemd op de organisatie van de Nationale Politie. Denk hierbij aan de specifieke taakstelling van de organisatie, de wettelijke kaders die mee zijn gegeven en de specifieke richtlijnen voor de uitvoering.

Vakmatige taken
Samen met collega Scrumasters het begeleiden van het productiehuis van de Nationale Politie in haar ontwikkeling om een lerende organisatie te worden, waarbij teams, clusters en domeinen op basis van self assessments zich verder kunnen ontwikkelen.
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het Agile Politiemodel en het implementeren daarvan bij het productiehuis. Dit model bevat componenten en principes vanuit Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus.
Het bieden van proactieve ondersteuning bij de transitie naar het tot stand komen van een snelle en wendbare organisatie en het creëren van awareness buiten de scrumteams.
Samen met collega Scrummasters vormgeven en bijstellen van de transitie en waar nodig het verhelpen van belemmeringen zowel inhoudelijk als procesmatig.
Coaching op het gebied van de samenwerking, managementstijl, teamontwikkeling, houding en gedrag en het faciliteren van workshops om alignment te creëren van verschillende partijen.
Medeverantwoordelijk voor het zichtbaar maken van de productiviteit van de verschillende teams en de gemaakte progressie. Hierdoor zijn we als organisatie transparant en voorspelbaar.

Vaardigheden

Opleiding
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Bedrijfskundige Informatica of gelijkwaardig. Certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.

Werkervaring
Aantoonbare hands-on ervaring met Agile, in de rol van Agile coach voor meerdere teams.
Ervaring met het coachen en trainen van technische georiënteerde ontwikkel teams.
Ervaring met het coaching op houding en gedrag.
Ruime ervaring met het geven van Agile trainingen.
Bekend met politiek bestuurlijke organisaties.
Aantoonbaar succes bij het bereiken van groei in volwassenheid van Agile teams.
Aantoonbaar inzicht in de aanpak bij een agile transitie bij een overheidsorganisatie.
Kennis van een IV organisatie en hierbij de verantwoordelijkheden en taken van medewerkers.
Kennis van geschaalde frameworks waaronder Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus.
Kennis en ervaring met het agile speelveld waaronder Scrum, Kanban, Lean, DevOps, Agile Portfolio Management en Beyond Budgetting.
Pragmatisch doch zeer goed op de hoogte van de ideologie en principes van Agile.

Competenties
Maatschappelijke oriëntatie;
Organisatiesensitiviteit;
Overtuigingskracht;
Coachen;
Organisatievermogen;
Klantgerichtheid;
Netwerkvaardigheid;
Systeemdenken.

Scholing: HBO

Contract: vast

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

sQout

Solliciteren @sQout
sQout

Telefoon +31102427595 | E-mail solliciteren@sQout.nl