Gemeente Den Haag

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinator contracten en verhuur

Wat ga je doen?
Vitale en gezonde bewoners door sport en beweging. Met dit doel stimuleert de productgroep Sportvoorzieningen van de gemeente Den Haag een sportieve houding bij de inwoners van Den Haag.


Als coördinator contracten en verhuur ben je verantwoordelijk voor  een efficiënte verhuur van de sportaccommodaties (zoals de sporthallen, zwembaden, sportvelden en gymzalen). Jij coördineert het team verhuur dat bestaat uit drie medewerkers. Daarbij bewaak je de kwaliteit en voortgang van de verrichte werkzaamheden en stuurt zo nodig bij. Bij complexe vraagstukken neem jij het dossier over. De structurele verdeling van sporthalruimte voor verenigingen gebeurt op jaarbasis en als coördinator bereid je deze verdeling voor en neem je deel aan de jaarlijkse verdeelvergadering.

 

Naast  verhuur ben je ook verantwoordelijk voor de contracten van de horecapachters, waar we mee  samenwerken en van andere contracten zoals, drankautomaten, schoonmaak, vuilafvoer.

 

Bij verzoeken om contractwijzigingen van een huurder op een sportpark neem jij het voortouw. In overleg met het teamhoofd, dan wel de exploitatiemanager stel jij een concept voor en bij een akkoord leg je dat - zo nodig - voor aan een jurist. Ook doe je jaarlijks een voorstel voor een huuraanpassing op basis van de CBS-indexering en stemt dit af met de afdeling Financiën. Hierin fungeer je als dossierhouder en is het in sommige situaties gewenst, dat een bestuurlijke notitie wordt opgesteld.  

 

In samenwerking met de afdeling Financiën controleer je de achterstallige betalingen en zonodig stel je een betalingsregeling voor of het voorstel voor een overdracht  aan de deurwaarder.

 

Een deeltaak is het zorgen voor de noodzakelijke informatie vanuit de productgroep over specifieke eisen en wensen, die moeten worden meegenomen bij gemeentebrede aanbestedingen op het gebied van facilitaire dienstverlening.

Vaardigheden

Wat vragen we?

In je rol als coördinator contracten en verhuur is het belangrijk dat je goed kan samenwerken. Je hebt met verschillende in- en externe partijen (teamhoofden van accommodaties, collega’s van Bouw & Techniek, verenigingen, organisaties, organisatoren van evenementen en vriendengroepen) te maken, waarbij de contacten met name plaatsvinden via de mail en telefoon en weinig op locatie.

Daarnaast stuur je je team aan, hierdoor weet jij vroegtijdig knelpunten te signaleren. Je bent in staat snel te schakelen tussen verschillende taken en zorgt ervoor dat de processen goed worden uitgevoerd. In sommige situaties (invoeren nieuwe jaarcontracten, veel aanvragen tegelijkertijd) spring je in bij het verhuren van een accommodatie.

Om een volwaardige gesprekpartner te zijn, is enige juridische kennis vereist en kan jij je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken. Verder beschik je over:

  • een afgeronde HBO opleiding (management, economie, bestuurskunde)
  • 1 tot 3 jaar relevante werkervaring
  • bekendheid met geautomatiseerde gegevensverwerking  (Word, Excel, PowerPoint en bij voorkeur Recreatex, het software-pakket voor verhuur)
  • kennis  van juridische regelgeving binnen het vakgebied.

 

Over de werkgever

Wie zijn wij?
De productgroep Sportvoorzieningen wil met eigentijdse, multifunctionele, duurzame voorzieningen meerdere doelgroepen verwelkomen en ervoor zorgen dat zij gestimuleerd worden te sporten, bewegen, ontmoeten en recreëren. Wij zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van 81 sportparken, 19 sporthallen (op 17 locaties) en 7 zwembaden in de stad. Deze stellen we op een kosteneffectieve manier ter beschikking aan de gebruikers. Daarbij staan wij voor veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid.

Uren per week: 36

Contract:

Wat bieden wij?

Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we je;