ITProgrammeur.com

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

DevOps medewerker (testen)

Wij zijn per direct op zoek naar een DevOps medewerker (testen) in Zwolle voor 36 uur per week. DevOps medewerker (testen) Provincie : Overijssel Start project : 09-09-2019 Categorie : java Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps medewerker (testen). Omschrijving opdracht: De Dienst ICT vertaalt gewenste IV functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Zij zorgt o.a. voor het onderhoud en de doorontwikkeling van het bestaande applicatieportfolio en voor het ontwikkelen en verwerven van nieuwe ITC-oplossingen. Softwareontwikkelaar ontwikkelen politieapplicaties op basis van samen met de business opgestelde requirements. Als DevOps medewerker voer je activiteiten uit die bijdragen aan het verbeteren van politieapplicaties. De DevOps medewerker speelt een belangrijke rol binnen een scrumteam in de tot stand brenging van de software. Met als specialiteit testen, zal de medewerker voornamelijk worden ingezet in het functioneel testen en het maken en aanpassen van automatische testen. Doelstelling: Verdere doorontwikkeling van de software van de politie. Verantwoordelijkheden: Zich gedragen als ervaren DevOps medewerker in een team en binnen gewenste deadlines meewerken aan de totstandkoming van de gewenste werkzaamheden. Leidinggevende taken: Geen directe leidinggevende taken. Contacten: Interne contacten. Inzet in de lijn of project: Inzet is in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 09-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent TMAP of ISTQB gecertificeerd. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met het werken in Scrumteams van minimaal 5 personen. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met CD en CI. 5. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met testautomatisering Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het testen van Native Android apps 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, werkervaring met het ontwerpen van REST- en/of web services. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met testtooling. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met Jira en Confluence. 5. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, werkervaring in Java en/of Kotlin. 6. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met CD en CI, specifiek Jenkins 7. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met DevOps; het meedraaien in beheer. 8. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau (certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd) en certificering Certified Agile Tester (CAT) Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 09-09-2019 Duur: 31-07-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 26 / 27 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.   Let op : Opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar personen die reeds woonachtig zijn in Nederland. Note: Client has indicated that the preference goes to persons who already live in the Netherlands.

Uren per week: Freelance