Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Beleidsmedewerker Economische Zaken, Cultuur, Recreatie & Toerisme

Detailhandel (12 uur per week):Binnen het team WWR en D is ‘Detailhandel’ een van de beleidsthema’s binnen Economische Zaken / Werken. De werkzaamheden betreffen:-Het voorbereiden en coördineren van de overlegstructuren met de ondernemersverenigingen die zich bezig houden met detailhandel.-Het fungeren als contactpersoon / accountmanager voor het bestuur van de ondernemersverenigingen, de individuele winkeliers, de Stadsmanager, makelaars en ontwikkelaars.-Het fungeren als contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie om detailhandelsontwikkelingen mogelijk te maken: denk aan overleg met team Ruimte (bestemmingsplan, stedenbouw) en team Vergunningen.
-Het schrijven van beleidsvoorstellen aangaande detailhandel: bijvoorbeeld detailhandelsvisie, ondernemersfonds.-Het schrijven van adviezen voor bijvoorbeeld team Ruimte om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren als deze vanuit economisch (detailhandels-) beleid wenselijk zijn.
-Het terugkoppelen aan de portefeuillehouder EZ van het bestuur van de gemeente Vijfheerenlanden.
Binnen het team is voor deze werkzaamheden op het onderdeel Werken in 2019 onvoldoende capaciteit beschikbaar. Dit is veroorzaakt door het feit dat de capaciteit binnen het team WWR en D op de portefeuille detailhandel tot op heden werd gecombineerd met de portefeuilles Recreatie & Toerisme en Kunst & Cultuur, waar veel aandacht naar uitgaat. Er is nu onvoldoende capaciteit aanwezig om voor zowel Vianen, Leerdam als Meerkerk het thema detailhandel goed te borgen. De tijdsinschatting is dat hiervoor 12 uur per week nodig is in afwachting van structureel benodigde ambtelijke capaciteit.

Cultuur (10 uur per week)Op het gebied van Cultuur wordt gezocht naar tijdelijke inhuur voor 10 uur per week in 2019. Het gaat om de volgende werkzaamheden:
-Ontwikkelen cultuurbeleidVanwege de herindeling zal dit beleid opgezet gaan worden. Op dit moment wordt gewerkt vanuit de kaders die in de voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen golden.
-Ontwikkelen cultuureducatieOp dit moment is cultuureducatie binnen de drie voormalige gemeenten divers geregeld met verschillende partijen. Het streven is om dit op één lijn te brengen.
-CultuurcoachesDe gemeente Leerdam had cultuurcoaches die een contract hebben voor enkele uren. De ambitie is om dit aantal uren uit te breiden voor de gehele gemeente.
Dit maakt onderdeel uit van het project ‘buursportcoaches’ waar ik vanuit sport mee bezig ben.
-Doorgroeien Stedelijk museum VianenHet Stedelijk museum in Vianen heeft de ambitie om de komende jaren te groeien. In het kader van o.a. citymarketing juichen wij dit van harte toe. Door het vergeven van subsidie is de gemeente een belangrijke factor in deze groei.
-Doorgroeien theater VianenDe programmastichting (zij verzorgen de programmering in het theater Vianen) heeft de ambitie om de komende jaren te groeien.Wij juichen dit van harte toe. Door het vergeven van subsidie en het feit dat het theater (de locatie) onderdeel uitmaakt van Helsdingen is de gemeente een belangrijke factor in deze groei.
-Voortgang kunstuitleenDe kunstuitleen in Vianen draait momenteel grotendeels op subsidie vanuit de gemeente. De huidige beheerders van de kunstuitleen hebben aangegeven ermee te stoppen en tot op heden zijn er nog geen opvolgers. Vanuit de gemeente dient een strategie ontwikkelt te worden over de toekomst van de kunstuitleen.
-Cultuursubsidies
Gedurende het jaar ontvangen wij diverse subsidieaanvragen die afgehandeld dienen te worden.

Recreatie en Toerisme (8 uur per week)

-Overnachtingsmogelijkheden (camperplaatsen) in Vijfheerenlanden Alle camperplaatsen in de nieuwe gemeente inventariseren, deze beleidsmatig vastleggen en eventueel uitbreiden ihkv groeiende campermarkt.
-Ontwikkeling Zouweboezem Recreatief ontwikkelen van de Zouweboezem met behoudt van natuur, rust en stilte. Zichtbaar maken van de historie van het gebied en de natuurwaarde, mogelijke ontwikkeling van een toeristisch informatiepunt in het historische watergemaal.
Uitvoering en eventueel aanpassen van bestaande projectplan.
-Ontwikkelen recreatiebeleidVanwege de herindeling zal dit beleid opgezet gaan worden i.s.m. de huidige beleidsadviseur recreatie en toerisme. Op dit moment wordt gewerkt vanuit de kaders die in de voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen golden.

Vaardigheden

* HBO/WO werk- en denkniveau;
* Meerjarige en recente werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in een soort gelijke rol;
* Je hebt ervaring met projectmatig werken;
Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren (een opzegtermijn van een maand is helaas niet haalbaar).

Scholing: HBO

Over de werkgever

Voor een gemeente in omgeving Utrecht is JS Consultancy op zoek naar een Allround Beleidsadviseur.
(36 uur, 7 maanden, per z.s.m.).

Wat wij bieden
Wij kunnen je via een interim constructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 7 maanden voor 36 uur in de week (verlenging mogelijk). De gemeente is gelegen in de omgeving Utrecht.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 36

Contract: Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Sjirin Abdoel via sjirinabdoel@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.

tijdelijk

Solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 088330200 | E-mail info@jsconsultancy.nl