HerCor

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Data Services Expert

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Medior Data Services Expert


Startdatum: Asap of 20 juni

Einddatum: 20 September 2019

Optie: ja, 3 maanden

Uren per week: 36

Locatie: Den Haag en Den Bosch

Intake 17-6 tussen 14:00 en 17;00 uur


Klant: VNG


In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.


Over het Team Data en Monitoring

Het team Data en Monitoring begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de lokale stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen zij gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. VNG Realisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast ondersteunt de unit gemeenten bij het toepassen van datagedreven werken, open data en big data.


Doel van de opdracht

Binnen de eerste drie maanden gaat voor vier data services herbruikbaarheid onderzocht worden en waar mogelijk een eerste stap in herbruikbaar maken gerealiseerd worden:

- Machine Learning oplossing meldingen openbare ruimte

- Zorgpaden (+doorontwikkeling)

- Inzicht en voorspellen WMO

- Documenten zoek applicatie

- Verder het meehelpen ontwikkelen en maken van concrete data-producten onder behoud van informatievragen die spelen rondom samen organiseren (zowel voor intern- als voor extern gebruik) zoals bijvoorbeeld het implementeren van een zoekfunctionaliteit die gebruikers in staat stelt om op basis van kenmerken snel partner gemeenten te zoeken.


Resultaat van de opdracht

Het resultaat van de eerste 3 maanden is een onderzoek naar de herbruikbaarheid van de bovengenoemde vijf data services (Machine Learning, Zorgpaden, inzicht en voorspellen WMO, documenten zoek applicatie en meehelpen ontwikkelen) en de realisatie van een herbruikbare service voor minimaal 2 van de bovenstaande services

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de bestaande ervaring (Machine Learning, Zorgpaden, inzicht en voorspellen WMO, documenten zoek applicatie en meehelpen ontwikkelen) ophaalt, begrijpt, vertaald naar mogelijke toepassingen, onderzoek doet naar herbruikbaarheid en waar mogelijk ook herbruikbaar maakt voor alle andere gemeenten.

Het kunnen reproduceren van de ervaring (Machine Learning, Zorgpaden, inzicht en voorspellen WMO, documenten zoek applicatie en meehelpen ontwikkelen) binnen de eigen omgeving

Het onderzoeken van interesse en mogelijke toepassingen bij andere gemeenten

Het delen en verder helpen van andere gemeenten met de gedeelde toepassing en zo fungeren als verbinder tussen delende gemeente en ‘hergebruikende’ gemeenten.

Het ontwikkelen van nieuwe tools/data services of uitbreiden afhankelijk van de vraag van gemeenten.


Kennis- en ervaringsvereisten :

WO-opleiding in de richting van Informatica, Computational Science, Kunstmatige Intelligentie of Wiskunde;

WO werk en denkniveau blijkend uit cv;

Minimaal 1 jaar werkzaam als data analist / data modeller /data scientist binnen publieke sector en/of onderwijssector, blijkend uit cv;


Aantoonbaar ervaring op het gebied van data science binnen de gemeentelijke sector (minimaal >2 projecten afgelopen half jaar);


De voorgestelde kandidaat heeft ervaring met het borgen en implementeren van datatrajecten binnen de publieke sector, blijkend uit cv, 3 datatrajecten.


Aantoonbare ervaring op het gebied van Machine Learning en het gebruiken en optimaliseren daarvan, blijkend uit cv;


De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare ervaring (minimaal4 a 5 jaar) op het gebied van Machine Learning en het gebruiken en optimaliseren daarvan


Ervaring met het borgen en implementeren van datatrajecten binnen de publieke sector (minimaal 2 datatrajecten), blijkend uit cv;


Kandidaat is (communicatief) vaardig in het vertalen van data (oplossing) naar rollen op strategisch en/of management vlak (minimaal 2 voorbeelden in motivatie);


Het creatief verzinnen van nieuwe invalshoeken in de specialistische begeleiding van Data Science trajecten zowel qua vraagarticulatie als qua databronnen;


Het kunnen maken, begrijpen en vertalen en soms zelfs mede ontwikkelen van algoritmen die ofwel ondersteunend zijn bij de Data Science trajecten ofwel daar een product van zijn.


De voorgestelde kandidaat kan het maken, begrijpen en vertalen en soms zelfs mede ontwikkelen van algoritmen die ofwel ondersteunend zijn bij de Data Science trajecten ofwel daar een product van zijn.


De voorgestelde kandidaat is (communicatief) vaardig in het vertalen van data (oplossing) naar rollen op strategisch-, operationeel en tactisch niveau (minimaal 2 voorbeelden in motivatie)


Het creatief verzinnen van nieuwe invalshoeken in de specialistische begeleiding van Data Science trajecten zowel qua vraagarticulatie als qua databronnen, noem 2 voorbeelden in cv?


Kennis en ervaring (blijkend uit CV)

met: - Python;Java; C; Javascript; Ruby; - SQL; - Elastic Search; - Wachtrijtheorie.


We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Aanvraag sluit op 13-6-om 10:30


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 22051

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HerCor BV