ITProgrammeur.com

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Sr. Strategisch Adviseur Ketenportfolio

Wij zijn per direct op zoek naar een Sr. Strategisch Adviseur Ketenportfolio in Den Haag voor 36 uur per week. Sr. Strategisch Adviseur Ketenportfolio Provincie : Zuid-Holland Start project : zsm Categorie :  Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Sr. Strategisch Adviseur Ketenportfolio. Omschrijving opdrachtgever: De Directie Strafrechtketen vervult een ondersteunende, stimulerende en faciliterende rol vervult richting keten en ketenorganisaties. Naast het ondersteunen en vormgeven van bovengenoemd proces,, biedt de Directie ondersteuning bij onder meer het verbeteren van de samenwerking tussen en het ketenbewustzijn van organisaties en professionals, de digitalisering van de keten en het bieden van inzicht in de prestaties van de keten (Strafrechtketenmonitor). In het kader van het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van werkprocessen in de strafrechtketen. Omschrijving opdracht: In het regeerakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld om in de periode 2018-2022 diverse verbetering in de digitalisering van de strafrechtketen door te voeren. Doelstellingen: 1. Optimaliseren van de strafrechtspleging: Verkorten doorlooptijden. - Versterken opsporingskracht. - Verhogen kwaliteit waarheidsvinding. - Borgen grondrechten/equality of arms. 2. Verbeteren dienstverlening aan de burger: Verbeteren positie (waaronder informatiepositie) slachtoffers en meegaan met de tijd ("net zo digitaal als omgeving"). - Beter informeren van verdachten. 3. Faciliteren van de professionals: Voorkomen van dubbel werk. - Vertrouwen op informatie (waaronder datakwaliteit) en beschikbaar hebben van digitale dossiers 24 uur per dag. - Beschikbaar krijgen van informatie voor professionals binnen en buiten de keten (zoals gemeenten en zorginstellingen). De prioriteit ligt in de eerste periode op het logistiek en digitaal dossier. Om de beschikbaar gestelde middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten is door de bestuurders van de strafrecht heten ingestemd om portfoliomanagement in de strafrechtketen in te richten. Hiertoe is een eerste versie van het ketenportfoliobureau ingericht. Dit bureau gaat zich in de komende periode ontwikkelen op verschillende onderdelen, omdat ook het programma zich heeft ontwikkeld in een nieuwe richting. Omdat in de komende fase richting moet worden gegeven aan het bureau ketenportfolio en de vertaling van de visie naar de doelstellingen op ketenportfolio niveau, wordt een strategisch adviseur ketenportfoliomanagement geworven ter ondersteuning van het programma. Werkzaamheden: - Uitwerken van een geïntegreerd kader met wegingscriteria voor de projectvoorstellen van de strafrechtketen en het wegen van de projectvoorstellen t.b.v. de samenstelling van het ketenportfolio - Opstellen presentaties/rapportages t.b.v. besluitvorming ketenportfolio 2019 (tweemaandelijks t.b.v. BKB, maandelijks t.b.v. KIS, tweewekelijks t.b.v. overleg portefeuillehouders en wekelijks t.b.v. portfoliomanagementoverleg). - Support bij het uitwerken van het voorstel voor de doorontwikkeling van het bureau ketenportfolio management naar een volwaardige ondersteuning van de bestuurlijke besluitvormingsgremia (zoals KIS, BKB). - Het ontwerpen van templates en tooling t.b.v. toolkit ketenportfoliomanagement - Begeleiden van de bouw van een dashboard voor de tracking van projecten - Uitwerken van de governance binnen het ketenportfolioproces en binnen keten projecten en programma's n.a.v. de nieuwe governance in de strafrechtketen - Opstellen communicatiestrategie- en kalender - Opstellen communicatiemiddelen t.b.v. ketenportfolio - Uitwerken lifecycle projectvoorstel, projectplan en project - Inrichten projectadministratie en ketenportfolio database en uitwerken beheer- en rapportageproces. Competenties: - Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn) - Secuur - Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken) - Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen) - Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) Beoordelingscriteria interview: - Sociaal communicatief vaardig - In staat helder te communiceren over complexe vraagstukken en in staat om verschillende vormen van input te kanaliseren tot eenduidige adviezen voor bestuurlijke gremia bestaande uit meerdere ketenpartners - Laat zien dat hij/zij Sterke analytische vaardigheden heeft - Laat zien dat hij/zij kennis heeft van Portfolio, programma & projectmanagement - Voldoet aan de gevraagde competenties VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode van 12 maanden. 2. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van bedrijfskunde of een vergelijkbare opleiding. 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van de strafrechtketen. 4. Je hebt minimaal 2 keer eerder een opdracht uitgevoerd waarbij portfoliomanagement en een portfolioboard succesvol zijn ingericht. 5. Je hebt minimaal 7 jaar Consultancy ervaring. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met verschillende organisaties binnen het J&V domein. 2. Je bent bekend met het inrichten van een Portfolio Management Office en het inrichten en voorzitten van een Portfolio Board. 3. Je beschikt over een breed netwerk in de strafrechtketen op het niveau van bestuurders en CIO's. 4. Je hebt ervaring met en kennis van de Agile werkwijze (op portfolio, programma en project niveau) 5. Je hebt aantoonbaar meer dan 8 jaar ervaring in programma/project management. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 23 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.   Let op : Opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar personen die reeds woonachtig zijn in Nederland. Note: Client has indicated that the preference goes to persons who already live in the Netherlands.

Uren per week: Freelance