ITProgrammeur.com

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Wij zijn per direct op zoek naar een Data Analist in Rotterdam voor 36 uur per week. Data Analist Provincie : Zuid-Holland Start project : 29-07-2019 Categorie : python Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Data Analist. Omschrijving opdracht: Een belangrijke doelstelling van de Nationale Politie is het optimaal inzetten en eenduidig verdelen van de voertuigen. Zodoende hebben de 11 eenheden binnen de Nationale Politie een gewenste voertuigmix vastgesteld: het wagenpark van de toekomst. Deze gewenste voertuigmix wordt voor alle eenheden de komende jaren geïmplementeerd door het project Implementatie Strategisch Voertuigen Plan (ISVP). Dit project heeft een scope van bijna 10.000 voertuigen en betreft bijna alle herkenbare en onherkenbare voertuigen. De gewenste voertuigmix wordt gerealiseerd door middel van meer dan 6.000 mutaties: dit betreft het bestellen, afvoeren of verschuiven van voertuigen. Al deze mutaties worden gepland vanuit het mutatieplan. Hierbij zijn een groot aantal variabelen van kracht die dit mutatieplan tot een complexe uitdaging maken. Denk hierbij aan veranderende data, wijzigingen in de voertuigmix, contractbeschikbaarheid, enzovoorts. Van de data analist wordt verwacht dat hij het huidige optimalisatie model van de mutaties in Microsoft Access kan aanpassen/verbeteren. Daarnaast moet de data analist bekend zijn met data visualisatie tools om de daadwerkelijke realisatie van het ISVP te kunnen volgen in een dashboard omgeving. Doelstelling: De opdracht is geslaagd indien elke eenheid van de Nationale Politie de voertuigmix heeft behaald die ze hebben opgegeven. Een belangrijke randvoorwaarde is dat kaders zoals investeringsbudget en exploitatiekosten niet worden overschreden. Verantwoordelijkheden: Het bieden van hands-on ondersteuning aan het Data, Finance en het Control team. Dit uit zich in het beantwoorden van complexe technische vragen vanuit verschillende databases en het realiseren van actiegerichte inzichten richting stakeholders/team: - Data beheer/kwaliteitscontroles om de betrouwbaarheid van de analyses waarborgen: - Databronnen toetsen op inconsistenties; - Batches opstellen van voertuigen die besteld, afgevoerd of verschoven moeten worden; - Aanleveren van gegevens voor ons optimalisatie algoritme (mutatieplan). - Uitvoeren van tweewekelijkse end-to-end analyses in Python en foutmeldingen oplossen; - Helpen met het ontwikkelen van een duurzaam algoritme in Python dat overgedragen kan worden aan wagenparkbeheer (mutatieplan 2.0); - Updaten en ontwikkelen van periodieke dashboards voor stakeholders/team. Vakmatige taken: De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer: 1. Mutatieplan: - Gegevens verzamelen om het huidige algoritme te draaien in Microsoft Access/VBA; - De output van het model bewerken en in Excel inzichtelijk maken; - Ontwikkelen van mutatieplan 2.0 in Python. 2. Taken monitoring en rapportage: - Standaard rapportage ontwikkelen voor de voortgang van het project; - Dashboard ontwikkelen in Excel die de voortgang monitort van de mutaties. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Belangrijkste stakeholders: - Projectcollega's van ISVP - Datacollega's van Wagenparkbeheer Inzet in de lijn of project: Project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 29-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over een afgeronde, erkende WO opleiding met master specialisatie Econometrie of gelijkwaardig. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als Data Scientist, in de afgelopen 2 jaar. 4. Je hebt werkervaring in Python in de afgelopen 2 jaar, met programmeren, in adviesopdrachten. 5. Je hebt minimaal werkervaring bij 4 verschillende opdrachtgevers in de publieke sector waarbij minimaal 1 opdrachtgever sprake is van: - Landelijke spreiding (in Nederland, alle provincies); - Meer dan 40.000 medewerkers 6. Je hebt ervaring met het bouwen van voorspelmodellen in adviesopdrachten in het afgelopen jaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar, algoritmes ontwikkeld in projecten. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar, dashboards ontwikkeld binnen projecten. 3. Je hebt in het afgelopen jaar, werkervaring met programmeren in ''R''. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Initiatiefrijk: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. - Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 29-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 29 mei 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.   Let op : Opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar personen die reeds woonachtig zijn in Nederland. Note: Client has indicated that the preference goes to persons who already live in the Netherlands.

Uren per week: Freelance