Senior Planeconoom

Solliciteer op de website van de werkgever

Word jij enthousiast als het gaat over planeconomie in relatie tot grootschalige gebiedsontwikkeling? Zie jij hierin kansen voor de ruimtelijke economie en bouwsector? Ben jij doordrongen van het feit dat de toekomstige Omgevingswet rigoureuze wijzigingen met zich mee kan brengen in de huidige werkwijzen en rekenmodellen? Help jij in de functie van senior planeconoom deze wijzigingen binnen Haarlemmermeer te implementeren? Dan is dit de ideale rol voor jou!
Je gaat in de functie van senior planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse complexe gebiedsontwikkelingen. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten. Daarnaast speel je een hoofdrol in het opstellen van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) en Tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) waarin het college en de raad een overzicht wordt geboden van alle lopende projecten. Met de input van jouw collega planeconomen weet je het bestuur halfjaarlijks de geactualiseerde stand van zaken betreffende alle lopende ruimtelijke projecten voor te leggen en daarbij de gewenste uitleg te geven.

Je werkzaamheden bestaan daarnaast onder andere uit:
* Opstellen van het MPG en tMPG en de coördinatie van werkzaamheden
* Verkennen van de financiële haalbaarheid van een aantal grote gebiedsontwikkelingen.
* Opstellen (globale) exploitaties of toetsing van deze exploitaties.
* Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses.
* Signaleren van kansen en knelpunten en het doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen.* Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe – plan economische - werkwijzen, businesscases en (verdien)modellen.* Jezelf op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, BBV en Vpb en deze kennis delen in het team.

Waar ga je werken?Team Grondzaken is onderdeel van het Cluster Grond en Vastgoedzaken en bestaat uit planeconomen, uitgifte juristen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en bestaat uit circa 16 personen. Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen zoals het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties, uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

Vaardigheden

Je bent een ervaren senior planeconoom en toont bevlogenheid op het gebied van toekomstige wijzigingen in de ruimtelijke ontwikkeling; je bent ambitieus, bereid om je op dit gebied continue verder te ontwikkelen en denkt strategisch. Je bent een natuurlijk communicator, sparringpartner en netwerker; een boegbeeld binnen én buiten het team en de organisatie. Kennis en ervaring delen is voor jou vanzelfsprekend; je inspireert en neemt anderen mee in je gedachtengoed. Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme. Met het uitdragen en delen van jouw brede kennis en ervaring van gemeentelijke gebiedsontwikkeling zorg je voor borging in het team. Je speelt hierin een leidende en coördinerende rol en hebt hierbij oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je* Een afgeronde universitaire opleiding hebt op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld gebieds- of bedrijfseconomie, planologie of aanverwante studies als architectuur.
* Kennis en ervaring hebt op het gebied van complexe ruimtelijke projecten, gericht op de planeconomie.
* Sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht hebt en het overzicht weet te bewaren en taken kunt coördineren.

Scholing: WO

Over de werkgever

Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 146.000 inwoners, 18.500 hectare land en opgebouwd uit 26 kernen. Vanaf 1 januari dit jaar zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude ambtelijk samen verder gegaan als één gemeente in een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Met veel groen in het noorden en zuiden en een sterk economisch gebied in het midden met Schiphol en grote bedrijvigheid. Er ontstaat een gemeente waar het goed wonen is, met een uniek open en groen landschap, met veel recreatiemogelijkheden en met bijzonder cultureel erfgoed. Het is hier groen en stads tegelijk.

Cluster Grond- & VastgoedzakenCluster Grond- & Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het nieuwe cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Wat wij bieden
* De functie is ingeschaald in schaal 13 (min. € 4.490,- en max. € 5.984,-) op basis van een 36-urige werkweek.* Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie om bij goed functioneren na dit jaar een vast dienstverband aan te bieden.
* De mogelijkheid om 4x 9 uur te werken zodat een vierdaagse werkweek tot de mogelijkheden behoord. * Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.* Werken is bij gemeente Haarlemmermeer niet tijd of plaatsgebonden. Daarom wordt er een telefoon en laptop voor elke medewerker beschikbaar gesteld.
* Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken.* De organisatie biedt tal van mogelijkheden om collega’s te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, tal van sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.
* Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Uren per week: 36

Contract: De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in weken 17, 19 en 20
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op 27 mei plaatsvinden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 088330200 | E-mail info@jsconsultancy.nl