Teamleider Planning & Control

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor Voor de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) , onderdeel van het Ministerie van EZ zoeken wij een Teamleider Planning & Control (36 uur)

De Teamleider valt onder directie Financien en Inkoop.In het kader van Financieel in control komen komt er op korte termijn een adviseur om DICTU financieel door te lichten en hierover te adviseren. Team P&C en in het bijzonder de teamleider P&C dienen deze externe adviseur op weg te helpen, te ondersteunen, te faciliteren en als sparringpartner te fungeren.
Naast het ontwerpen van een nieuw kostprijsmodel krijgt de teamleider als expliciete opdracht mee om de samenwerking binnen het team te bevorderen en te zorgen dat het team meer als een eenheid gaat werken.

Verder o.a. :* Adviseren. Het lijnmanagement en het project- en programmamanagement voorzien van advies over bijsturingsmaatregelen en financiele vraagstukken
* Rapporteren. Regievoering op het opstellen van maandrapportages enhet opstellen van prognoses
* Zorgen voor de totstandkoming van producten t.b.v. de P&C-cyclus en het begrotings- en verantwoordingsproces* Adviseren over de financiele consequenties van nieuwe voorstellen; het toetsen hiervan aan wet- en regelgeving c.q. voorschriften
* Opstellen en beheer van kostprijsmodel
Uren:
36

Vaardigheden

Als kandidaat beschik je over :

* Universitaire opleiding op financieel-economisch gebied
* Brede kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinancien
* Kennis van het financieel-economische proces binnen EZ
* Brede kennis van het strategisch beleid
* Kennis van managementmethodieken en -technieken

Recente, relevante werkervaring binnen de (rijks)overheid is een vereiste.

Opleiding

WO

Wat wij bieden

Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Standplaats is Den Haag, maar regelmatig reizen naar Assen is nodig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Daan Lantink, Senior Recruiter, op daanlantink@jsconsultancy.nl of 06 33321963

Solliciteren kan via onderstaande button

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later