Expert Informatie en Archief beheer -kwaliteitssysteem

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Expert Informatie en Archief beheer -kwaliteitssysteem


Startdatum: Asap

Einddatum: Oktober 2019

Optie: ja, 1 x 3 maanden

Uren per week: 16 a 20

Locatie: Lelystad


De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen Gebiedsprogramma’s & Europa, Strategie & Beleid en Infra) en 4 ondersteunende afdelingen. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Je opereert vanuit de ondersteunende afdeling Informatievoorziening (IV) die bestaat uit 3 clusters: Beleid & Architectuur, Informatiemanagement en Informatie- en communicatietechnologie. Binnen de afdeling willen we op hoofdlijnen met de informatievoorziening het volgende bereiken:

1. De provincie is op informatievoorzieningsgebied een betrouwbare en veilig (keten-) partner;

2. Bedrijven kunnen digitaal zaken doen met de provincie Flevoland;

3. Bij de provincie Flevoland is de informatie duurzaam, vindbaar en toegankelijk. Realisatie van de genoemde doelen wordt gestuurd vanuit een programma Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering (MAB) langs een vijftal thema’s. Het MAB wordt uitgevoerd via een plateaubenadering.

Binnen het cluster Beleid en Architectuur willen we een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer opzetten. Met behulp van de ‘Handreiking kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden (KIDO)’ zijn in 2017 en 2019 nulmetingen op het DMS uitgevoerd als een zelfevaluatie om verbeterpunten te identificeren.


Opdracht

Voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitssysteem willen we in 2019 de volgende resultaten bereiken:

1. Inventarisatie van reeds beschikbare componenten voor het kwaliteitssysteem informatiebeheer conform KIDO, inclusief toets op bruikbaarheid én actualiteit van de componenten als beheersinstrument;

2. Op basis van het kwaliteitssysteem KIDO een risicoduiding geven aan de gewenste beheerinstrumenten (zowel het actualiseren van bestaande instrumenten als het opstellen van ontbrekende instrumenten);

3. Roadmap voor het invulling geven van het kwaliteitssysteem informatiebeheer op basis van de hierboven genoemde punten a, en b. vooruitlopend op de roadmap in 2019 nadere invulling geven aan ontbrekende beheerinstrumenten van het kwaliteitssysteem;

4. Classificeren van de informatie van processen, prioriteit ligt bi processen met informatie die gepubliceerd moet worden in het kader van de Wet pen Overheid.


knock-outcriteria :

Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad;

Werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag, niet op vrijdagen;

In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

(Aansturing vindt plaats door het clusterhoofd Beleid en Architectuur. Inhoudelijk vindt afstemming plaats met o.a. adviseur informatiebeheer, coördinator DIM, recordmanager, juristen, informatiebeveiliger, medewerker kwaliteitszorg en inhoudelijk vakexperts).

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met digitaal informatie- en archiefbeheer (30 punten);

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met opzetten van kwaliteitssysteem informatiebeheer conform de richtlijnen DUTO/KIDO in de afgelopen 5 jaar (30 punten);

Afgeronde opleiding informatiemanagement bij een in Nederland erkende Archiefopleiding (minimaal HBO niveau) (20 punten);

Aantoonbare werkervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen als projectleider in de afgelopen 5 jaar (aangeven in 2 referentie voorbeelden);

b bij 1 project (5 punten)

c bij 2 projecten (10 punten)

d bij 3 en meer projecten (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties

• Verbinder / samenwerker;

• Taakzelfstandig;

• Proactieve houding (doener), pragmaticus;

• Organisatiesensitiviteit;

• Verbinder / samenwerker;

• Proactieve houding (doener), pragmaticus.

1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.


Benodigd aantal professionals

1, De Provincie behoudt zich het recht voor om de opdracht(en) niet te gunnen.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: invulling in onderling overleg op maandag t/m donderdag.

Planning

De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op donderdag 23 mei 2019 van 10.00 tot 13.00 uur.


Aanvraag sluit op 20-5-om 15:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 1405

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HerCor BV

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

HerCor

HerCor

Telefoon +31174235150 | E-mail bianca@hercor.nl