3 Regisseurs Beheer Openbare Ruimte

Binnen de afdeling werk je samen met 13 collega beheerders. Hiervan zijn er 3 buiten actief, zijn er 2 beheerders die deelnemen in groot- en vervangings-onderhoud projecten om daar de kennis van beheer te borgen. Daarnaast zijn er 5 beheerders die werken voor een gebied en daar bezig zijn met afstemming van gebiedsgerichte vragen vanuit wijkraden, bewoners en voor evenementen op het onderhoud (beheer) van de stad. Er zijn 3 collega’s actief om de dagelijks onderhoudscontracten op operationeel niveau te managen en vormen de verbinding tussen gebied en de contractpartners.
Wij zijn nu op zoek naar twee gebied regisseurs en één contractregisseur.

Vaardigheden

Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Haarlem en de regio? Ben je een verbinder die graag het gesprek aangaat met verschillende openbare ruimtegebruikers? Kun jij als geen ander helder adviseren over beheer en afwegingen maken tussen enerzijds de dagelijks beheercontracten en anderzijds de vragen en belangen vanuit de gebruikers van de openbare ruimte? Heb je ervaring met dagelijks beheer in de openbare ruimte en met het werken externe partijen die op basis van contracten de openbare ruimte onderhouden? Weet jij je optimaal (mee) te bewegen binnen de kaders? Dan is dit mogelijk jouw volgende uitdaging!

Als contractbeheerder ben je verantwoordelijk voor:•Een goed en verantwoord beheer van de openbare ruimte van Haarlem en Zandvoort. Dit doe je door de op operationeel niveau in gesprek met de onderhoudspartner zo efficiënt mogelijk het onderhoud te laten uitvoeren voor de jouw toegewezen domeinen (zoals groen & spelen, openbare verlichting, riolering). Hiervoor werk je binnen de gemeente samen met de procesmanager en een technisch adviseur die ook verantwoordelijk zijn voor het domein.•Het afwegen van vragen over kleine aanpassingen in de openbare ruimte waarbij het contract een belangrijk kader is waarbinnen de aanpassing moet passen.•Advisering over beheer bij veranderingen in beleid. Je zorgt dat het beheeraspect aan de voorkant betrokken wordt zodat tijdens uitvoering geen ongewenste situaties gaan ontstaan in samenwerking met onze externe partners.

Als beheerder gebied ben je verantwoordelijk voor:•De leefbaarheid en bereikbaarheid van Haarlem en Zandvoort. Dit doe je door afwegingen te maken tussen bewonersinitiatieven, gebiedsvraagstukken en de beheeraspecten. Hiervoor werk je binnen de gemeente samen met de contractbeheerder en de beheerder in projecten en daarnaast met mensen van de afdeling Handhaving en Veiligheid.•Advisering over beheer bij evenementen, bij burgerinitiatieven en bij veranderingen in beleid. Je zorgt, samen met de beheerder projecten, dat het beheeraspect aan de voorkant betrokken wordt zodat tijdens uitvoering geen ongewenste situaties gaan ontstaan.
•Adviseren over vergunningen, waaronder kapaanvragen.

Om in deze rollen succesvol te kunnen zijn, neem je het volgende mee:
•Afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur op civieltechnisch of cultuurtechnisch gebied.
•Kennis van en ervaring met de CROW systematiek
•Ervaring binnen een van de beheerdomeinen van de openbare ruimte en bekend met ontwikkelingen op het vakgebied•Bij voorkeur de opleiding: Regisseur Openbare Ruimte, en/of ervaring met een vergelijkbare regisseursrol binnen een gemeentelijke omgeving.•Een goed gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen zodat het schakelen tussen de belangen van de gemeente en die van de gebruikers van de openbare ruimte soepel verloopt.
•Je bent in staat om over de grenzen van de verschillende vakgebieden heen kunnen kijken
•Je werkt graag en succesvol samen met andere en beschikt over een gezonde portie overtuigingskracht en stevigheid
•Op een initiatiefrijke manier weet je, op diverse niveaus, de verschillende belangen te behartigen.

Scholing: HBO

Over de werkgever

De gemeente Haarlem werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie, waar de manier van werken en de verbinding op inhoud tussen de verschillende beleidsvelden centraal staat en waar brede inzetbaarheid en flexibiliteit als vaste waarde voor beweging noodzakelijk zijn. Juist nu de toekomstige contouren voor Haarlem en Zandvoort worden bepaald, is het interessant om voor deze gemeente te werken. Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Er is een mooie uitdaging om de gemeente duurzamer, mooier, gezonder, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Door de schaarste ruimte, het belang van Haarlem als erfgoedstad en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hierbij speelt de regisseur een belangrijke rol in.
Binnen de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte wordt de deskundigheid op het gebied van de openbare ruimte gebundeld. De afdeling is recentelijk gevormd en bestaat uit ongeveer 45 personen, verdeeld over 4 teams; beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, tactisch beheer en operationeel beheer. De beleidsmedewerkers, opdrachtgevers en beheerders werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de overtuiging dat een groene, bereikbare en schone stad bijdraagt aan plezierig wonen.
De gemeente Haarlem is voor haar afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte (BBOR) op zoek naar getalenteerde regisseurs die een bijdrage willen leveren aan een fantastische opgave waardoor Haarlem ook voor de toekomst leefbaar en bereikbaar is!

Wat wij bieden
* Een dienstverband voor 36 uur per week. * Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 4.225,- bruto per maand (schaal 10) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget).
* Invulling voor deze vacatures is mogelijk:
- op basis van vaste invulling (direct in dienst bij de gemeente Haarlem).- op basis van een deta-vast constructie (eerst tijdelijk in dienst bij JS Consultancy, daarna over naar dienstverband bij de gemeente Haarlem).* Een veelzijdige baan voor een enthousiaste, gedreven regisseur in een stad waar creativiteit en innovatie worden aangemoedigd en waar maatschappelijk bewuste mensen met ambitie en talenten mee willen bouwen aan onze organisatie. Als je je hierin herkent heb je goede carrièreperspectieven bij de gemeente Haarlem.* Een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma.

Uren per week: 36

Contract: De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden doorlopend plaats vanaf begin mei.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12 57 03 79 of Ellen Koster, 06-10 16 25 64.

Solliciteer
Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 088330200 | E-mail info@jsconsultancy.nl