HerCor

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Informatie/ICT -architect GGI

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Informatie/ICT -architect GGI


Startdatum: Asap

Einddatum: 30-9-2019

Uren per week: 32

Optie: ja, 3 maanden tot maximaal 36 maanden

Intake gesprek: 27-5 in de middag.

Locatie: Den Haag


VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.


Over project GGI

Een van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een veilige, samenhangende en landelijke digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende ICT-producten en diensten voor connectiviteit, informatiebeveiliging en het ontsluiten van SaaS Software as a Service)-diensten.

Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. Diverse bouwstenen van GGI zijn of komen binnenkort beschikbaar voor gebruik door gemeenten en voor gebruik door externe voorzieningen, databronnen, systemen, ICT-leveranciers of ketenpartijen die voor gemeenten van belang zijn. Door die andere voorzieningen, databronnen, systemen, ICT-leveranciers en ketenpartijen te verbinden met GGI wordt extra meerwaarde geboden aan gemeenten en worden de investeringen en mogelijkheden van GGI optimaal benut. Voor het oplossen van dit soort samenhang-vraagstukken waarbij de GGI-bouwstenen benut kunnen worden voor gemeenten binnen andere systemen en projecten is behoefte aan een Informatie-architect.


Doel van de opdracht

Als Informatie/ICT architect GGI ben jij een sleutelfiguur voor het in beeld brengen, het analyseren en het ontwerpen van de samenhang tussen GGI-bouwstenen en andere applicaties, voorzieningen en registraties die gebruik (gaan) maken van GGI. Het is het jouw taak om de vraagstukken vanuit een architectuur-invalshoek samen met betrokken project/programma-organisaties, gemeenten, gemeentelijke ICT-samenwerkingsorganisaties en ICT-leveranciers uit te werken.

Je voert deze functie deels in teamverband uit maar met een hoge mate van zelfstandigheid. Je zoekt het gesprek op met gemeentelijke ICT-managers, architecten en andere professionals, VNG-collega’s, project/programma-organisaties, ketenpartijen en leveranciers.


Resultaat van de opdracht

Je adviseert en ondersteunt het projectmanagement in het bereiken van de beoogde resultaten. Voor deze functie gaat het om:

a) Penvoerder of (mede)penvoerder van analyses, architectuuruitwerkingen, modellen, principes en kaders voor de samenhang tussen GGI-bouwstenen met andere bestaande en toekomstige bouwstenen van de gemeentelijke informatievoorziening;

b) Het adviseren over de (on)mogelijkheden van GGI in relatie tot andere ontwikkelingen die voor gemeenten van belang zijn;

c) Inhoudelijke advisering over de mogelijkheden van het inzetten van GGI binnen andere projecten en ontwikkelingen binnen de overheid zodat de GGI-infrastructuur breder en optimaal (her)gebruikt kan worden.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Verantwoordelijk voor advisering over en uitwerking van de architectuur, inhoudelijke eisen en kaders ten aanzien van GGI gerelateerde samenhang vraagstukken (expertniveau);

Inhoudelijke klankbord en technisch adviseur over GGI op strategisch en tactisch gebied;

Verbinden van de GGI-architectuur en de samenhang tussen GGI en andere ontwikkelingen binnen de architectuur, kaders en modellen uit het producten/dienstenportfolio van VNG Realisatie (waaronder GEMMA, standaardisatie, markttransparantie, compliance, keteninformatisering, collectivisering);

Namens GGI deelnemen aan het afstemmingsoverleg met andere projectarchitecten en het expertisecentrum architectuur;

Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG en met andere projecten/programma’s, gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, ketenpartners en leveranciers;

Is een goede gesprekspartner voor ICT-experts en ICT-management van zowel gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, ketenpartijen als ICT-leveranciers;

Beschikt over adviesvaardigheden op senior niveau en kan zelfstandig acteren in het krachtenveld van gemeenten, ketenpartijen en leveranciers;

Kan zelfstandig complexe architectuurvragen uitwerken in architectuurbeschrijvingen en modellen t.b.v. concrete en realistische oplossingen.

Goede analytische en schriftelijke vaardigheden om als penvoerder op te kunnen treden;

Kan analyses en architectuuruitwerkingen van beoogde oplossingen goed overbrengen en presenteren in groepen.


Aanvraag eisen ;


Afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van (bedrijfskundige) Informatica.

WO werk en denkniveau, blijkend uit cv.

Meer dan 5 jaar ervaring in het opstellen van solution architecturen in de overheid en/of bij leveranciers die actief zijn op overheidsmarkt, blijkend uit CV.

Ruime kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen.

Kennis van GEMMA, NORA of kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid.

Ervaring met het toepassen van de normen voor informatiebeveiliging (de BIG, BIR en/of BIO).

De voorgestelde kandidaat heeft ervaring van de (on)mogelijkheden van Diginetwerk.

De voorgestelde kandidaat heeft 3 jaar ervaring met het aansluiten en leveren van applicaties over Diginetwerk.

De voorgestelde kandidaat heeft ruime 5 jaar ervaring met standaarden op het gebied van de interoperabiliteit tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners.

De voorgestelde kandidaat heeft 5 jaar ervaring in het modelleren in ArchiMate en ervaring in het modelleren met architectuurtools, bij voorkeur BiZZdesign Architect?

Aantoonbare inhoudelijke kennis van meerdere basisregistraties op alle niveaus van integratie, blijkend uit cv.


Specifieke kennis van ontwikkelingen en de digitalisering van gemeentelijke dienstverlening, processen en ketens;

Ruime kennis van en ervaring met standaarden op het gebied van de interoperabiliteit tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners;


We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Aanvraag sluit op 21-5-om 10:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 905

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HerCor BV

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist