Headhuntersteam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur openbare ruimte

•Ben je, in afstemming met de teamleider Ingenieursbureau, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team richting meer integraal en gebiedsgericht werken.
•Vertaal je strategisch en tactisch beleid naar operationeel niveau.
•Stel je rapporten en adviezen op.
•Ben je het eerste aanspreekpunt en vraagbaak van de afdeling Stadsbeheer voor zowel de interne alsook voor externe organisaties en maatschappelijke partners.
•Ontwikkel en adviseer je over (integrale) beheerplannen/constructies en ontwikkel je alternatieven.
•Zorg je mede voor de verbinding vanuit het team naar anderen waaronder bijvoorbeeld het team gemeentewerken en het Programmabureau.
•Neem je deel aan overleggen en vertegenwoordig je vaktechnisch de gemeente.
•Pik je signalen op uit de interne en externe omgeving en draag je zorg voor interne en externe afstemming.
•Genereer je management- en bestuurlijke informatie.

Over de werkgever

Samen werken aan het verhaal van Delfzijl
Havenplaats Delfzijl heeft een bijzondere positie in de regio. Ze verbindt het Groninger land met de rest van de wereld om ons heen. Met een stedelijke kern, de haven, een chemiepark en diverse dorpen en buurtschappen is Delfzijl een gemeente met veel gezichten. Nuchterheid, daadkracht, dromen en ambities gaan hier hand in hand.

Delfzijl staat voor grote uitdagingen. Dat heeft alles te maken met afnemende inwonertallen, aardgaswinning en gemeentelijke herindeling. De inwoners en bedrijven schrikken daar niet voor terug, maar steken energie in de toekomst. Ze kunnen daarbij rekenen op een gemeente die hen ondersteunt, samenwerking zoekt en helpt dromen en ambities waar te maken.

Dat doen we met 200 collega's die midden in de samenleving staan. Zij zijn voortdurend in dialoog met de inwoners en bedrijven. Luisteren naar wat de inwoners en bedrijven nodig hebben en wat hen beweegt, oog voor de kracht van onze samenleving, oog voor nieuwe samenwerkingsverbanden en op de juiste momenten een stap voor- of achteruit om initiatieven te laten groeien en bloeien. Dat zijn de drijfveren waaruit we dagelijks werken.

De afdeling stadsbeheer staat aan de vooravond van een grootschalige aanpak van de openbare ruimte. Daarbij moeten we rekening houden met bevingsproblematiek, demografische veranderingen, revitalisering van het centrum en de gemeentelijke herindeling. Binnen deze context ben jij verantwoordelijk om de ontwikkelingen binnen openbare ruimte verder richting te geven.

Vaardigheden

•Afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur Bouwkunde, Civiele techniek of Planologie.
•Ruime aantoonbare en relevante werkervaring bij voorkeur opgedaan in projectmatig werken.
•Technische affiniteit is een voorwaarde; deze moet blijken uit opleiding en/of werkervaring.
•Een duidelijke visie op het werkterrein van het team.
•Een creatieve, verbindende persoonlijkheid met daadkracht en overtuigingskracht.
•Vaardigheid in het opstellen van beleidsnota’s, plannen en/of adviezen en in het voeren van overleg met diverse instanties/overlegverbanden.
•Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Competenties:
•Daadkracht en overtuigingskracht
•Verbinding maken
•Analytisch denkvermogen
•Creatief/ innovatief
•Proactief
•Probleemoplossend vermogen
  • Liefst HBO niveau
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist