ITProgrammeur.com

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Wij zijn per direct op zoek naar een Projectmanager te Almelo. Functie : Projectmanager Plaats : Almelo Uren per week : 36,00 Start datum : 2019-06-03 00:00:00 Categorieën : Voor onze eindklant Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justid) zijn wij op zoek naar een Projectmanager.LET OP! Er is geen tariefindicatie meegegeven voor deze opdracht. Beschrijving OpdrachtgeverDe Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige  samenleving. De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en ZutphenBeschrijving directie/afdelingDe afdeling Projecten & Informatiemanagement is een verbindende schakel in de Justid organisatie en is in staat veranderingen aan te jagen. Naast programma- en projectmanagement, is er binnen de afdeling expertise aanwezig op de volgende aandachtsgebieden:• Portfoliomanagement• Procesmanagement• Ondersteuning van de CIO• Informatiemanagement• Business consultancyBeschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doelOp dit moment is het aanbod aan opdrachten groter dat de beschikbare capaciteit aan projectmanagers. Daarom zoeken wij voor 2 verschillende opdrachten 1 projectleider.1. Dienst Intelligent MetadaterenDoelstelling projectFaciliteer de ketenpartners zo maximaal mogelijk in de digitalisering en archivering van papieren en digitale processtukken. Ontwikkel en beheer hiervoor een voorziening die digitale intelligente metadatering mogelijk maakt van digitale én gescande processtukken. Automatiseer het metadateren zo maximaal mogelijk door toepassing van AI en een gebruikersvriendelijke User Interface voor de DIV medewerkers. Zorg voor een koppeling naar het e-depot van JenV zodat hiermee ook voldaan wordt aan de Archiefwet.Op te leveren resultaten onder leiding van de projectleider• Generieke voorziening om digitale en gescande processtukken te voorzien van vereistemetadata.• Compliant zijn aan de Archiefwet.• Door toepassing van AI software automatische metadatering maximaliseren.• Uniformiteit in digitalisering binnen SRK.2. Archiveren Digitaal StrafrechtdossierDoelstellingDe doelstelling van dit project is om in 2019 goed onderbouwde keuzes te kunnen maken voor archivering van het strafrechtdossier binnen de strafrechtketen.Concreet ondersteunt dit project de doelstelling door:• Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie voor digitale archivering van het procesdossier in de strafrechtketen.• Het vertalen van de visie naar mogelijke oplossingsrichtingen voor archivering van de strafrechtdossiers. Binnen de kaders van de wetgeving en beheerregelingen kunnen deoplossingsrichtingen per ketenpartner verschillen (Q3).• Inzicht geven in de kosten en baten, zowel in de IV als organisatie per oplossingsrichting (Q3, Q4).• Zowel de visie als de oplossingsrichtingen aan te laten sluiten bij de architectuuraspecten van archivering.Op te leveren resultaten onder leiding van de projectleider• De keten wordt ondersteund door strafrechtdossiers die duurzaam toegankelijk, tijdig vindbaar, authentiek en volledig zijn.• De strafrechtketen voldoet aan de eisen van duurzaam informatiebeheer voor nieuw te vormen dossiers, vanaf creatie tot archivering.• Er zullen minder dossiers kwijtraken of bewaard worden na termijnen voor overdracht of vernietiging.• Minder administratieve ballast tijdens de "life cycle" van een dossier.• Verdere bewustwording van de noodzaak tot duurzaam informatiebeheer. Let op : Opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar personen die reeds woonachtig zijn in Nederland. Note: Client has indicated that the preference goes to persons who already live in the Netherlands.

Uren per week: Freelance