ITProgrammeur.com

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Wij zijn per direct op zoek naar een Solution Architect te Den Haag. Functie : Solution Architect Plaats : Den Haag Uren per week : 24,00 Start datum : 2019-06-03 00:00:00 Categorieën : Voor onze eindklant Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justis zijn wij op zoek naar een Solution Architect. Beschrijving Opdrachtgever:De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk. Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook het toezicht op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Bij Justis werken circa 280 mensen. Beschrijving directie/afdeling:De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 25 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:Justis is op zoek naar een ervaren project/solution architect met een gedegen kennis van marktontwikkelingen en techniek. Op dit moment is Justis bezig met meerdere projecten met IV-componenten. Dit vraagt om veel inbreng vanuit architectuur. Met name wordt daarbij gevraagd om uitwerking van de Project Startarchitecturen en advisering en toetsing aan de Enterprise Architectuur van Justis. Daarnaast is de huidige informatiearchitectuur herijkt en vernieuwd en wordt van de architect gevraagd om actief mee te helpen aan de verdere implementatie. Het doel van de project/solution architect is het huidige architectuurteam tijdelijk te versterken en vanuit die hoedanigheid een bijdrage te leveren aan de IV projecten, zodat deze onder architectuur worden gerealiseerd. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Verantwoordelijkheden Solutionarchitect: Je neemt deel aan projecten als projectarchitect waar je de oplossingen helpt te definiëren en controleert dat oplossingen conform de Justis Enterprise Architectuur worden gerealiseerd.Je legt de essentie van de architectuur- en ontwerpbeslissingen uit aan het projectmanagement en IV-Management en vertaalt deze door naar planningsgegevens, mogelijk risico's en mogelijke tegenmaatregelen.Je vertaalt de architectuurkaders van Justis naar het project en bewaakt deze bij het ontwikkelteam. Je bent medeverantwoordelijk voor de Project Start Architectuur (architectuur-requirements) en neemt deel aan de ontwikkeling van het Solution Design en Software Architecture Document.Je adviseert bij het toepassen van de informatiearchitectuur (gegevensarchitectuur en applicatie architectuur).De Solutionarchitect werkt nauw samen met de Businessarchitect, de Informatiearchitect, Projectleiders, de Procesontwerper en de Informatieanalisten en legt verantwoording af aan de afdelingsmanager IV.Binnen Justis is de informatievoorziening sterk in ontwikkeling. 2019 staat in het teken van digitalisering. Na het digitaal aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag wordt het de komende tijd zaak om digitaal aanvragen voor andere producten van Justis mogelijk te gaan maken. Ook het digitaal afgeven van producten aan burgers en bedrijven komt er aan. Het applicatielandschap van Justis bestaat deels uit legacy, die de komende jaren aan vervanging toe is. Op basis van de nieuwe Visie voor Justis (2017-2020) is een I-strategie opgesteld. Let op : Opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar personen die reeds woonachtig zijn in Nederland. Note: Client has indicated that the preference goes to persons who already live in the Netherlands.

Uren per week: Freelance