Uitzendbureau.nl

Uitzendbureau.nl is Nederlands grootste banensite voor uitzendwerk. Werkzoekenden vinden via Uitzendbureau.nl snel een leuke baan.

Onze visie
Mensen zien steeds meer in dat ze gelukkig worden van een baan die bij ze past. Technologie kan ervoor zorgen dat de juiste match ontstaat. Werk wordt steeds flexibeler, het wordt steeds makkelijker om van job te wisselen. Een droombaan zoeken is als het leven, veel trial and error! De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol.

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Interim Arbeidshygienist

Als Interim Arbeidshygienist adviseer je de organisatie over (mitigatie van) veiligheidsrisico's opdat de risico's van de operatie en uitvoering van werkzaamheden zo laag mogelijk zijn en voldaan wordt aan wet- en regelgeving en normering. T.a.v. arbeidsveiligheid de "deskundige werknemer" zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

Kerntaken:
1. Zorgdragen voor de inrichting van juiste werking van het organisatie brede risicomanagementproces:

 • Onderhouden van het risicoregister van de organisatie met behulp van de vastgestelde generieke bowties
 • Overzicht over de risicoprofielen, de kwantificering van risico's, de relatie tussen het risicoprofiel en de balans tussen productie en protectie
 • Ondersteuning bieden bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van beheersmaatregelen van risico's.
 • Ondersteuning bieden bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van wijzigingen aan de organisatie generieke bowties en of onderliggende/specifieke bowties ten gevolge van veranderingen aan de processen.
 • Adviseren over geschikte beheersmaatregelen ten aanzien van geanalyseerde risico's.
 • Op basis van uitgevoerde SIRA's en safety data opstellen van een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) met als doel een actueel overzicht van risico's voor een proces of organisatiedeel.


2. Gevraagd en ongevraagd advies geven over gedetailleerde veiligheidsvraagstukken in SIRA's en andere vormen van risicoanalyses.


3. Voorbereiden van veiligheidsbeleid en -doelstellingen

 • Op basis van interne en externe informatie adviseren over mogelijke verbeteringen t.a.v. de safety performance.
 • Het opstellen van indicatoren om de voor het beleid en de strategie relevante veiligheidsprestaties te laten meten en bewaken, inclusief het vastleggen van het benodigde meetplan.


4. Zorgdragen voor een interface tussen de lijnorganisatie en externe stakeholders op het gebied van externe ontwikkelingen, zodat de juiste personen in overleggen aanwezig zijn en benodigde innovaties kunnen plaatsvinden.

5. Zorgdragen voor safety assurance van de vastgestelde mitigerende maatregelen uit het plan van aanpak opdat de RI&E en/ of SIRA afgesloten kan worden.

6. Definiƫren van safety gerelateerde criteria voor audits en inspecties.

7. Fungeren als kenniscentrum op de onderstaande in het risicoregister aangegeven kennisgebieden:

 • Hogere veiligheidskunde
 • ArbeidshygiĆ«ne, incl. stralingsdeskundige
 • Arbeid- en Organisatiedeskundige
 • Ergonomie
 • Milieuveiligheid


8. ISMS innovatie.
9. Continu volgen van ontwikkelingen en trends binnen het eigen vakgebied
10. Actief delen van kennis en expertise en inbreng vragen aan de eigen unit leden

Vaardigheden

 • Afgeronde HBO/WO-opleiding, relevant voor het vakgebied. Bijv.: AO, AH, HVK, Ergonomie, Human Factors.
 • Kennis van wet- en regelgeving (T.a.v. arbeidsveiligheid de "deskundige werknemer" zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet)
 • Registratie als kerndeskundige in het kader van de Arbowetgeving.
 • Min. 3 jaar relevante werkervaring
 • Gewend om in een complexe organisatiestructuur de weg te vinden.
 • Helicopterview op belasting en belastbaarheid.
 • Sterke adviesvaardigheden.
 • Mondelinge/ schriftelijke beheersing van de Engelse taal.
 • Human Factor Kennis

Scholing: HBO/

Over de werkgever

Een multinational, met het hoofdkantoor in Amsterdam, dat zich begeeft op het gebied van logistieke dienstverlening, productie- en technische omgeving.

Uren per week: 40