Medewerker Bezwaar & Beroep/ Sociaal Domein

Start People Eindhoven -  MAASTRICHT

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland profileert zich als een professionele, slagvaardige en betrouwbare organisatie, gericht op samenwerking met derden en initiatieven vanuit de samenleving ondersteunend, met als doel burgers dienstverlening in samenhang te bieden. De komende jaren transformeren we naar een creatieve, flexibele en innovatieve organisatie die acteert als onderdeel van een netwerk.

Functiebeschrijving
Als medewerker Bezwaar en Beroep handel je bezwaarschriften af tegen beslissingen die zijn genomen op grond van de specifieke wetgeving (o.a. Bbz, Leerlingenvervoer, Wmo, Participatiewet en Jeugdwet) en Wet Werk en Bijstand (WWB). Waar nodig behartigt de medewerker bewaar en beroep de belangen van de gemeente in gerechtelijke procedures en organiseert en voert deze de hoorzittingen.

Hoofdtaken:

 • Het zelfstandig behandelen en afhandelen van diverse bezwaar- en
beroepschriften
 • Het spreken (hoor/wederhoor) van belanghebbende en verzorgen
schriftelijke rapportage
 • Het maken van conceptbeslissingen, alsmede het terugkoppelen van consequenties en eventuele verbetervoorstellen
 • Het opstellen van verweerschriften/adviezen
 • Het verrichten van onderzoek ten behoeve van de Participatiewet / Wmo / Jeugdwet
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente in voorkomende gerechtelijke procedures (o.a. voorlopige voorzieningen, beroep, hoger beroep, verhaal)
 • Het adviseren en informeren van medewerkers in het primaire proces
 • In voorkomende gevallen een bijdrage leveren aan het gemeentelijk te voeren beleid op het terrein van de sociale zekerheid

Functie-eisen
 • In bezit van minimaal een afgeronde HBO opleiding (bv.HBO-sjd) of WO opleidingbestuursrecht.
 • Minimaal 3 jaar praktijkervaring met het behandelen van bezwaar en beroepsschriften bij een gemeentelijke organisatie
 • Juridische kennis en kunde van de Participatiewet/Wmo/Jeugdwet, de relevante bepalingen van de Awb en aanverwante wet- en regelgeving.
 • Kennis en ervaring van sociale zekerheidswetgeving en de hierin te volgen procedures.
 • Bij voorkeur ervaring met het vertegenwoordigen van de gemeente in voorkomende gerechtelijke procedures.

Benodigde competenties:
 • samenwerken
 • klantgericht werken
 • integriteit
 • analyseren
 • oordeelsvorming
 • omgevingsbewust
 • integraal werken
 • overtuigingskracht
 • resultaatgerichtheid

Wij denken daarbij aan iemand
 • met een brede juridische scope die in staat is om binnen de juridische kaders oplossingen te bedenken vanuit vernieuwende invalshoeken in een veranderde omgeving.
 • die besluitvaardig is, goed kan luisteren en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden
Een leuke en uitdagende functie binnen de overheid met een passend salaris en daarnaast toegang tot het brede netwerk van Start People. Wij bieden onze medewerkers tevens toegang tot Start People College, waarmee jij je verder kunt ontwikkelen. Persoonlijke groei en aandacht staan bij Start People hoog in het vaandel.Vacature info

Functie

Functiegroep

Aantal uren

 • 40 uur

Dienstverband

 • Tijdelijk/Uitzenden

Opleidingsniveau

 • WO/Universitair

Werkervaring

 • Minder dan een jaar

Regio/Provincie

 • Limburg

Branche

 • Overheid/non profit