Werkorganisator/ Planvoorber...

TECHNICUS.NL -  Arnhem

Functie omschrijving


werkvoorbereider


Als werkorganisator ben je naast de rechterhand van de projectleider en/of uitvoerder ook de ontwikkelaar die zich meer en meer bezighoudt met de overgang tussen bouwen op papier naar een betrouwbaar en beheersbaar bouwplan in de praktijk. Je bent dus de schakel van ontwerpfase naar realisatiefase. Dit doe je voor multidisciplinaire grote Utiliteitswerken onder veelal nieuwe contractvormen- Je bezit een HBO/WO diploma (Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde);- Je hebt verregaande kennis van clashprogramma’s als NavisWorks en Solibri;- Je overziet het gehele bouwproces en kunt op detailniveau inzoomen;- Je bent sterk in het delegeren van werkzaamheden en het creëren van vertrouwen


Kracht Recruitment


De bouwsector maakt in hoog tempo de omslag van een aanbod- naar een vraag gedreven markt. Binnen onze opdrachtgever is men druk bezig deze omslag in hun bedrijfsprocessen te implementeren. Dat wil zeggen, zij brengen klantwensen naar binnen. De uitdagingen die volgens dit bouwbedrijf in de branche centraal staan zijn: de transformatie van leegstaand vastgoed naar nieuwe functies, de verduurzaming van de bestaande en de nieuwe voorraad gebouwen en ketensamenwerking in de vorm van project overschrijdende strategische allianties. En uiteindelijk streven zij naar verlaging van de (faal)kosten door inzet van BIM en Lean. Zij willen het onderscheid maken door samenwerken, innoveren en organiseren en het binden van eindgebruikers. De genoemde uitdagingen vragen om andere competenties. Om de visie verder vorm te geven en voorop te blijven lopen zijn wij gevraagd voor de invulling van onderstaande vacature.
Contactpersoon

Vacature contactpersoon TECHNICUS.NL
Technicus.nl
6826MR Arnhem