Senior HR adviseur

Start People Inhouse A.S. Watson B.V. -  Maastricht

Wij zoeken een dynamische en authentieke collega die op een pro-actieve en daadkrachtige manier, verbinding creëert in de organisatie en de spil wordt binnen de doorontwikkeling van het cluster HRM.

Functiebeschrijving

 • vindt het uitdagend om vanuit jouw kennis en vaardigheden een bijdrage te leveren aan de transformatie van het cluster en kan prima omgaan met een wisselende taakinvulling.

 • adviseert en ondersteunt vanuit de concernbelangen het management, directie en GS op strategisch en tactisch niveau;

 • maakt de verbinding tussen de directie en managers, binnen clusters en clusteroverstijgend op concernniveau;

 • draagt vanuit een regierol op concernniveau bij aan strategische beleidsvorming en kaderstelling op het terrein van HRM met oog voor de in-/externe ontwikkelingen;

 • bent een professionele “partner in business” van de clustermanagers met wie je nauw samenwerkt (op basis van accountschap);

 • overziet het brede HRM speelveld en bent gericht op het signaleren en vertalen van (maatschappelijke) ontwikkelingen op het vakgebied voor de organisatie en zet beleid uit op het gebied van organisatieontwikkeling;

 • zorgt voor tactisch en operationele samenwerking tussen de andere disciplines binnen het cluster HRM vanuit resultaatverantwoordelijkheid voor de dienstverlening;

Functie-eisen
 • academisch werk- en denkniveau, brede (procesinhoudelijke) kennis op HRM gebied is daarbij een pre;

 • vermogen om processen te overzien (zgn. helikopter view) en te doorgronden door de juiste analyse en afweging, de interne en externe belangen en (h)erkenning van de verschillende actoren, en deze processen vervolgens te organiseren én te sturen;

 • aantoonbare ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en -verandering én de inrichting en implementatie van (strategisch) HRM-beleid;

 • inzicht in (provinciale) politiek bestuurlijke verhoudingen en kennis van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen;

 • integrale strategische benadering van vraagstukken waaraan vanuit de HRM-vakdiscipline een bijdrage wordt geleverd;

 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om op ambtelijk en bestuurlijk niveau helder te communiceren en draagvlak te creëren;

 • een intrinsieke motivatie die gevoed wordt door het behalen van gedragen resultaten en niet gebonden is aan kantooruren.

 • hoog ontwikkelde competenties als daadkracht, wendbaarheid, samenbindend leiderschap, bestuurlijke sensitiviteit- en effectiviteit, omgevingsbewustzijn en organisatie-sensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden
een boeiende baan met een bruto jaarsalaris, schaal 12 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit alles in een professionele en dynamische werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron.

Vacature info

Functie

Functiegroep

Aantal uren

 • 40 uur

Per wanneer

 • Direct

Dienstverband

 • Tijdelijk/Uitzenden

Opleidingsniveau

 • HBO

Opleidingsrichting

 • Management

Werkervaring

 • Minder dan een jaar

Regio/Provincie

 • Limburg

Branche

 • Overheid/non profit