Projectleider Engineering

NOVA Engineering -  Rotterdam
10 dagen geleden   |   15x bekeken

Functie omschrijving

 • Geeft, binnen de gestelde regels en procedures, leiding aan een multidisciplinair team van Groepsleiders Engineering (en via hen), Constructeurs en Tekenaars. De werkzaamheden worden in wisselende
  teamsamenstelling uitgevoerd.
 • Resorteert hiërarchisch onder Hoofd Engineering.
 • Rapporteert functioneel aan de Projectmanager.
 • Verzamelt en bestudeert relevante gegevens uit o.a. bestek, ontwerptekeningen, normen en standaarden voor het (doen) uitvoeren van de betreffende engineeringactiviteiten.
 • Stelt de engineeringplanning op, bewaakt deze, signaleert afwijkingen en zorgt –in overleg met Hoofd Engineering en de Projectmanager- voor adequate maatregelen.
 • Bepaalt in kwantitatieve en kwalitatieve zin, de voor het bouwnummer benodigde menscapaciteit en middelen en vraagt die tijdig aan bij Hoofd Engineering.
 • Formuleert en verdeelt werkopdrachten en begeleidt de Groepsleiders Engineering.
 • Zorgt voor het tijdig en binnen budget uitvoeren of laten uitvoeren van engineeringactiviteiten alsmede het opleveren van goedgekeurde en vrijgegeven tekeningen en technische informatie aan de hand van de bouwplanning voor een bouwnummer.
 • Coördineert en organiseert alle engineeringwerkzaamheden t.b.v. een bouwnummer en is verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan.
  Analyseert, beoordeelt en/of bewerkt de vervaardigde technische tekeningen, berekeningen, specificaties en aanbiedingen.
 • Coördineert en onderhoudt informatiestromen met opdrachtgevers, overheidsinstanties, externe toezichthouders en klassebureaus t.b.v. het tijdig verkrijgen van goedkeuringen op documenten.
 • Zorgt voor afstemming in de besluitvorming en controleert de activiteiten van de leveranciers en onderaannemers die bij de engineering van het bouwnummer betrokken zijn.
 • Plant, organiseert, coördineert en controleert de activiteiten van de leveranciers en onderaannemers die bij de engineering van het bouwnummer betrokken zijn.
 • Organiseert en bevordert deelname medewerkers aan (werk)overleg met betrokken engineering teams, de betrokken afdelingen, opdrachtgevers, architect(en), onderaannemers en leveranciers en rapporteert hieruit aan de Projectmanager en Hoofd Engineering.
 • Beoordeelt en bespreekt, structureel, de prestaties van de aan het bouwnummer toegewezen Groepsleiders Engineering.
 • Adviseert m.b.t. IKZ binnen het eigen werkgebied.
 • Doet standaardisatievoorstellen en initieert verbeteringen van werkmethoden, constructies en systemen.
 • Draagt bij aan niet- projectgebonden afdelingswerkzaamheden.
 • Betrokken bij de zowel belangen als problemen van de afdeling/bouwnummer en motiveert anderen om instemming en draagvlak te krijgen voor de realisatie van de doelstellingen.

Functie-eisen
 • Door opleiding of ervaring verkregen HBO niveau (scheepsbouw of werktuigbouw).
 • Kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Kennis en ervaring (welke functie-onderdelen beslist noodzakelijk en in welke mate)
 • Aantoonbare ervaring met projectorganisatie- en planning
 • Goede kennis van de vakgebieden in de jachtbouw, fabricagemogelijkheden en in- en afbouwvolgorde.
 • Ervaring met relevante software.
 • Theoretische en praktische kennis van constructies, materialen, equipement, teken- en rekenmethodieken.
 • Ervaring met normen, voorschriften en regelgeving.
 • Ervaring in soortgelijke functie is vereist.

  Persoonlijke eigenschappen 
 • Goed kunnen organiseren en improviseren.
 • Goede bemiddelaar en onderhandelaar.
 • Bewaart overzicht met oog voor kwaliteit en details.
 • Flexibel.
 • Beschikt over leidinggevende capaciteiten (m.n. communicatieve en sociale vaardigheden).
 • Kwaliteitsbewust.
 • Creatief en innovatief.
 • Ruimtelijk inzicht.
 • Grote mate van zelfstandigheid.
 • Goed in teamverband kunnen werken.
 • Kostenbewust.
 • Resultaatgericht.
 • Is bereid het kennisniveau te onderhouden c.q. te vergroten.

Arbeidsvoorwaarden

Sollicitatieprocedure

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Jobbird
Arno Kouwenberg
3062MB Rotterdam
010-4847722

Aanbevolen vacatures


Vacature info

Functie

Aantal uren

 • 40 uur

Opleidingsniveau

 • HBO

Regio/Provincie

 • Zeeland