Functioneel Beheerder

Transparant recruitment -  Leeuwarden
10 dagen geleden   |   24x bekeken

Functie omschrijving

Werken bij het Rijk betekent werken aan zaken die het hele land aangaan. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving waar alle mensen volwaardig aan kunnen deelnemen. Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. De klant in Leeuwarden is vooral bekend van de acceptgiro voor verkeersboetes. Maar het doet meer. Zoals het innen van schadevergoedingen die opgelegd zijn door de rechter en het coördineren van het plaatsen van veroordeelden in cellen. De klant wacht geen kansen af, maar speelt actief in op ontwikkelingen. Op internationaal vlak, in de samenwerking met andere justitiepartners en andere delen van de rijksoverheid. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor de klant zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Binnen de klant zijn functioneel en organisatorisch twee hoofdstromen onderkend die invulling geven aan de kerntaken van de klant:

  • Coördineren en Informeren (C&I)
  • Innen en Incasseren (I&I)

 De directie C&I geeft invulling aan de coördinerende en informerende taken van de klant die niet primair gericht zijn op de inning en incasso van geldelijke sancties. De differentiatiestrategie Customer Intimacy geeft invulling aan een optimale ‘klantbeleving’ van alle stakeholders die actief zijn in het werkveld van C&I (voor alsnog is dit de executieketen). Het Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen (AICE) is gepositioneerd binnen C&I. AICE geeft invulling aan de coördinerende en informerende taak van C&I, teneinde de executieketen zo optimaal mogelijk te laten presteren (customer intimacy). Dit gebeurt door het routeren van beslissingen door de uitvoeringsketen, het informeren van de betrokken ketenpartners, coördinatie en voortgangsbewaking. Het AICE wordt werkvoorbereider, operationeel spelverdeler en aanjager van de uitvoeringsketen. Als administratieve spin in het web heeft het AICE 100% zicht en grip op alle ten uitvoer te leggen strafrechtelijke beslissingen. Daarnaast voert het AICE administratieve taken uit voor ketenpartners. Hiermee ontlast het AICE de ketenpartners, zodat zij zich kunnen richten op hun feitelijke kernta(a)k(en). Bedrijfcontinuïteit en Ontwikkeling C&I ondersteunt en adviseert het management van C&I en het AICE in zijn rol en verantwoordelijkheden als proces- en systeemeigenaar en demand manager. Twee hoofdtaken zijn hierbij te onderscheiden: ten eerste het reguliere beheer van en informatiemanagement t.b.v. bestaande informatiesystemen en ten tweede het – vooral in het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) – ontwikkelen en realiseren van vernieuwingen.

Functioneel beheer werkzaamheden verrichten ten behoeve van de primaire AICE-processen en ten behoeve van diverse projecten, waaronder specifieke projecten binnen het USB-programma. We onderscheiden twee werkvelden; één waarbij de werkzaamheden vooral gericht zijn op het functionele beheer van systemen, services en registers; een tweede werkveld bevat ook werkzaamheden als het beheer voorbereiden van en adviseren over nieuwe toekomstige informatievoorziening en systemen, services en registers.

Doelstelling De reguliere lijnwerkzaamheden binnen de AICE-teams adequaat ondersteunen en functioneel beheer expertise, incl. materiedeskundigheid, inbrengen in de diverse projecten en beheer en onderhoud.

Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden De werkzaamheden bestrijken in principe het hele terrein van het functioneel beheer. In de concrete werkverdeling kunnen accenten gelegd worden.

Vakmatige taken

1. Het beheren, verbeteren en vernieuwen van een proces en bijbehorende systemen, in opdracht van een proces- en/of systeemeigenaar.

2. Ondersteunen van de business door het uitwerken van procesverbeteringen op basis van geaggregeerde informatie/gegevens, het beschrijven van requirements (functioneel en non-functioneel) en afstemmen met ICT over de realisatie ervan.

3. Deelname aan projecten door o.a. het inbrengen van kennis bij het ontwerpen en realiseren van vernieuwingen en voorbereidingen treffen voor het beheer ervan.

4. Coördineren van de input van andere functioneel beheerders binnen projecten, bij de totstandkoming van procesontwerpen, op functionele inhoud van proces en systemen.

5. Verricht in projecten complexe vraagstukken m.b.t. verbeteringen in processen en systemen. Is sparringpartner en vraagbaak voor collega’s uit BCO en de business.

6. Adviseert over procesinrichting op basis van inhoudelijke analyses vanuit een proces- en systeem overstijgend inzicht in de werking van een voortbrengingsproces van begin tot eind.


Functie-eisen

Binnen eigen werkgebied verantwoordelijk voor het coördineren van de functioneel beheer werkzaamheden en voor het afstemmen met systeemeigenaren / opdrachtgevers; richting ICT een sturende rol voor wat betreft incident- en probleem afhandeling.

Contacten (intern/extern + aard van contacten) Binnen het team functioneel beheer contacten met collega-functioneel beheerders; tevens in de rol van verbindingsschakel tussen Business en ICT contacten met beide. Ook frequente contacten met ketenpartners in de justitieketen. Voor zover werkend in een project contacten met programmamanagers en projectleiders.

Overige functiewensen Competenties: Pro-actief Verbindend vermogen Zelfstandig Lerend vermogen Omgevingsbewust uitdrukkingsvaardig Analytisch vermogen Flexibel Samenwerken Stressbestendig Resultaatgericht


Arbeidsvoorwaarden

Sollicitatieprocedure

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Jobbird
Felix de Bruin
8941CM Leeuwarden
+31102108790

Aanbevolen vacatures

Functioneel Applicatiebeheerder
Utrecht   Qualified4u nederland b.v.
1 dag geleden
Trainee Technisch Consultant
Utrecht   YPublic BV
4 dagen geleden
Functioneel Applicatiebeheerder (36uur - Zorg)
Rotterdam   Page personnel
26 dagen geleden
Functioneel beheerder NAV/CRM
Breda   KA Resources
30+ dagen geleden
Functioneel Beheerder - Regio Utrecht
Utrecht   Korndewal it-workx
30+ dagen geleden
Applicatie Beheerder
Arnhem   JAG Recruit
30+ dagen geleden

Meer vergelijkbare vacatures

Vacature info

Functie

Functiegroep

Aantal uren

  • 40 uur
  • 32-40 uur

Dienstverband

  • Vast

Werkervaring

  • 3-5 jaar

Regio/Provincie

  • Overige

Branche

  • Automatisering/IT/Internet