transport Planner groupage frankrijk

Bernaards Transport -  Halsteren
30+ dagen geleden   |   101x bekeken

Functie omschrijving

Doel van de organisatie

Het verlenen van logistieke diensten met als kernactiviteiten: Benelux- distributie, FTL en LTL transport in West Europa en groepageverkeer tussen Nederland en Frankrijk.

Doel van de afdeling

Het plannen van eigen transporten en het organiseren van transporten door derden.

Doel van de functie

Het plannen van auto’s en materieel rekening houdend met vrachtaanbod.

Rittenplanning

 • geplande (door klanten aangemelde) lading in de beschikbare wagens
 • ingeplande wagens met een optimaal benutte transportcapaciteit per wagen (door goede planning en bijgezochte lading)
 • gemaakte laad- en losafspraken bij de laadadressen/ontvangers van de goederen
 • ingehuurd extra transportmaterieel tegen zo laag mogelijke kosten
 • ingedeelde retouren
 • aangenomen opdrachten via vrachtuitwisseling
 • Voorbereiding van transporten
 • aangenomen en administratief vastgelegde transportopdrachten in de vereiste systemen
 • gemaakte CMR/BVA m.b.v. het transportmanagementsysteem (RoadRunner)
 • gecontroleerde afzenderdocumenten (zoals ADR-kaarten, douanepapieren, paklijsten, palletbonnen)
 • juiste laadlijst voor de loods met lading, ladingsvolgorde en eventuele aanvullende instructies
 • gegeven instructies aan chauffeurs

Verzorgde transporten

 • gevolgde uitvoering van transportopdrachten
 • opgeloste problemen (zoals vertragingen, beschadigingen en manco’s) tijdens transporten
 • geïnformeerde klanten over de status van transporten
 • gehandhaafde rij- en rusttijden van chauffeurs

Afhandeling van transporten

 • nagekomen afspraken met klanten
 • vastgelegde administratie in de noodzakelijke systemen

COMMUNICATIE

Communiceert intern met

 • loodspersoneel over loodsplanning (laadlijsten; binnenkomende import, etc.);
 • chauffeurs over rittenplanning. Communiceert extern met

*

 • klanten over transportaanvragen, tarieven en status van transporten;
 • prospects over tarieven;
 • transportbedrijven over tarieven van inhuur van wagens.

*

 • *

*

FUNCTIE-EISEN Kennis- en opleiding

 • MBO+
 • Kennis van logistieke processen
 • Kennis van en omgaan met ICT (computers, navigatie-systemen, telefonie)
 • Geografische kennis
 • Talen kennis van Engels en Frans

*

Ervaring*

 • Ervaring in een logistieke functie in de transportsector
 • Ervaring met klantencontactCompetenties

*

Zelfstandigheid

Toont zelfstandigheid bij de uitvoering van taken. Vraagt anderen alleen om advies of hulp indien noodzakelijk voor een effectieve afronding van werkzaamheden.

 • Vraagt uit zichzelf bij de supervisor, collega’s en/of klanten om extra informatie of bijstand ingeval van vragen en/of problemen
 • Komt als eerste in beweging en stelt zaken voor
 • Participeert in activiteiten
 • Streeft verbetering na
 • Doet ook zaken die bijdragen aan het resultaat, maar waar niet specifiek om gevraagd wordt

Klantgerichtheid

Brengt behoeften van de klant aan het licht en toont hiervoor begrip. Is erop gericht om aan deze behoeften te voldoen en streeft klanttevredenheid na.

 • Heeft begrip voor vragen van klanten en collega’s
 • Herkent klantvragen en vertaalt deze in haalbare oplossingen
 • Maakt duidelijke en realistische afspraken en komt deze altijd na
 • Handelt vragen van klanten en collega’s correct, snel en efficiënt af
 • Controleert of aan de verwachtingen is voldaan
 • Bespreekt klachten met de supervisor
 • Geeft niet op bij tegenslagen om gestelde doelen te realiseren en probeert het steeds opnieuw zonder op kwaliteit en klantvriendelijkheid in te boeten

Probleemoplossend vermogen

Deelt problemen op in deelproblemen. Doorgrondt informatie effectief, herkent oorzaken en gevolgen en stelt realistische en praktische oplossingen voor.

 • Signaleert problemen in de werkuitvoering en meldt dit tijdig bij de supervisor
 • Lost praktische problemen zelfstandig op
 • Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in een vraagstuk
 • Ziet het verschil tussen oorzaak en gevolg
 • Voorziet een informatietekort bij het oplossen van een vraagstuk
 • Stelt zich proactief op in het verzamelen van informatie bij diverse partijen t.b.v. oplossing van een vraagstuk/probleem

Communicatieve vaardigheden

Communiceert relevante informatie op heldere en beknopte wijze.

Past de boodschap aan de ontvanger aan en luistert naar de zienswijze van anderen.

 • Hanteert helder taalgebruik, kan iets kort en bondig formuleren
 • Spreekt vloeiend, komt makkelijk uit zijn/haar woorden en articuleert goed
 • Luistert actief naar standpunten van anderen en vat informatie samen om zich ervan te verzekeren dat de informatie goed is overgekomen
 • Kiest zorgvuldig zijn/haar woorden
 • Houdt een samenhangend en helder betoog, waarin hoofd- en bijzaken gescheiden zijn

Stressbestendigheid

Blijft kalm onder druk en blijft gefocust op de taak.

 • Brengt bij (tijds)druk prioriteiten aan en blijft doeltreffend handelen
 • Presteert langdurig goed onder tijdsdruk, tegenslag en bij problemen
 • Herstelt snel na een tegenslag of teleurstelling
 • Gaat constructief om met kritiek van anderen en blijft bereid zijn/haar eigen aanpak te toetsen

Soort dienstverband: Voltijd

Werklocatie:

 • Halsteren

Vereiste opleiding:

 • High school or equivalent

Vereiste ervaring:

 • groupage planning: 4 jaar

Vereiste talen:

 • frans
 • nederlands

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Bernaards Transport
maarten (bernaards)
Halsteren

Vacature info

Functie

Functiegroep

Aantal uren

 • 40 uur
 • 32-40 uur

Dienstverband

 • Vast

Opleidingsrichting

 • Administratief

Regio/Provincie

 • Noord-brabant

Branche

 • Transport/logistiek/luchtvaart

Taalvaardigheid

 • Engels
 • Frans
 • Nederlands