Ontwikkelmanager Beroepsprak...

Zorg en Welzijn plein -  Schiedam

Functie omschrijving


Binnen Careyn zoeken wij in eerste instantie tot januari 2018 een Ontwikkelmanager Praktijkopleiding (Careyn breed).

Ontwikkelmanager Beroepspraktijkvorming
32 -36 uur per week
Schiedam of Utrecht

De context van Careyn
Careyn leidt op dit moment jaarlijks zeker 500 zorgprofessionals op naar een hoger kwalificatieniveau. Daarnaast vinden jaarlijks maar liefst 800 studenten een stageplaats binnen Careyn. Er zijn veel samenwerkingsverbanden met diverse opleidingsinstituten en andere zorgorganisaties. Kennisdelen en samenwerken zijn voor Careyn belangrijke speerpunten om de zorg en het onderwijs steeds weer te verbeteren en te vernieuwen. Dat doen we samen!
De praktijkopleiders hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van teams bij de beroepspraktijkvorming en in de cultuurverandering. Hiertoe is het belangrijk dat zij zelf een voorbeeld kunnen zijn in professionele sturing (zelfsturing)en dat er Careynbreed effectief en efficiënt wordt gewerkt. . Gedreven praktijkopleiders met visie op hun waarde voor de professioneel gestuurde teams! Teams en professionals die waarde ervaren in de samenwerking met de praktijkopleider! Dat is waar we voor gaan. Samen werkt het beter! Leren doen we samen.

Doel van de functie
De Ontwikkelmanager Praktijkopleiding stuurt functioneel en coachend de ongeveer 30 praktijkopleiders aan die over het gehele werkgebied werken van Careyn. De Praktijkopleiders werken in districtteams. Als Ontwikkelmanager Praktijkopleiding zorg je er daarnaast voor dat:
De bezetting van de Praktijkopleiders kwalitatief en kwantitatief aansluit bij de werkzaamheden.
De teams van Praktijkopleiders als goed functionerende Professioneel gestuurde teams werken.
Er een geharmoniseerde manier van werken komt, onder andere door processen en werkwijzen aan te passen of te ontwikkelen. Hierbij liggen er nog veel kansen om ook efficiënter te gaan werken.
Het vergroten van de toegevoegde waarde van de Praktijkopleiders door continu in te spelen op de behoeftes van de interne klanten en op kansen in de markt.
Daarnaast coördineer je de BPV voor heel Careyn en stel je beleid op (denk hierbij aan plaatsing stagiairs, etc. en BBL studenten). Ook bewaak je de kwaliteit van de instroom van studenten en stagiairs. Je onderhoudt contacten met kenniscentra en scholingsinstituten en treedt op als schakel tussen externe contacten en Careyn.
Je draagt bij aan het verhogen van de plaatsing en binding van meer stagiaires aan Careyn.

Organisatorische positie
De Praktijkopleider valt hiërarchisch onder de Manager HR & Transitie binnen de stafafdeling HR & Transitie. Als Ontwikkelmanager Praktijkopleiding werk je samen met de Praktijkopleiders, de opleidingscollega’s binnen HR, de medewerkers van het scholingsbureau en de HR Businesspartners. Je werkt volgens het principe van Professionele Sturing. Continu verbeteren en proactiviteit is hierbij van groot belang. Je werkt zowel in Utrecht als in Schiedam.
Bedrijf: Careyn


We zijn op zoek naar iemand die zich herkent en blij wordt van onderstaande punten:

• Je hebt visie op het organiseren van de beroepspraktijkvorming in een organisatie die professioneel gestuurd (zelfsturing) werkt;

• Je hebt visie op arbeidsmarktproblematiek in relatie tot opleiden;

• Je hebt ideeën en ervaring over de verdere ontwikkeling van kwalitatief goede beroepspraktijkvorming;

• Je stijl van aansturen is coachend en inspirerend waardoor mensen in beweging komen.

• Je bent in het bezit van een relevant HBO diploma (bij voorkeur Verpleegkunde of opleidingskunde) en beschikt over minimaal HBO/HBO+ werk- en denkniveau.

• Je hebt affiniteit met en aantoonbare kennis en ervaring van beroepsopleiden.• In je werk ben je resultaatgericht en in staat om het beste uit verschillende ‘werelden’ samen te brengen in een nieuwe eenduidige aanpak.

• Je hebt aantoonbare ervaring met het coachen van individuen en teams en / of coachend leidinggeven aan teams.

• Daarnaast heb je affiniteit met en kennis van de omslag die in de zorg plaatsvindt.

• Reizen is voor jou geen probleem.


Je beschikt over de volgende competenties: daadkracht, luisteren, probleemanalyse, resultaatgerichtheid, coachen, overtuigingskracht, onafhankelijkheid en ontwikkelen van medewerkers.