Chief Security

HotelProfessionals -  Amsterdam
30+ dagen geleden   |   90x bekeken

Functie omschrijving


Bedrijf: Park Plaza Victoria Amsterdam1. Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken
 

 • Leiden van de door de medewerkers in wisseldiensten uit te voeren werkzaamheden 24-uur per etmaal, welke omvatten:
 • Zeker stellen en bewaken van de veiligheid van de gasten.
 • Het handhaven van orde, rust en regelmaat in het hotel en de daarbij behorende percelen. Waarnemen van veiligheidsbedreigende situaties en onregelmatigheden als ongewenste bezoekers, vernielingen, agressief gedrag, oneigenlijke bezoekers en wegnemen van zo'n situatie door adequaat optreden en houding.
 • Zonodig het aanhouden van verdachte personen.
 • Het surveilleren op regelmatige basis en op onregelmatige tijden door het hotel en daarbij behorende percelen. Het signaleren, rapporteren en naar beste kunnen opheffen van problemen, (technische) storingen en calamiteiten in welke vorm dan ook.
 • Behandelen van vermoedens van diefstal (diefstalaangifte door gasten, wanbetalers) w.o. verzamelen van gegevens, zoveel mogelijk oplossen van het probleem b.v. via het inschakelen van de politie.
 • Behandelen van vermoedens over diefstal door medewerkers, steekproefsgewijs controleren van tassen e.d., doen van interne navraag, verzamelen van bewijsmateriaal, het interviewen van personen betrokken bij incidenten, het verrichten van onderzoek en hierover rapporteren aan directe chef.2.    Het bijhouden van aan de afdeling toevertrouwde administratieve hulpmiddelen. Daartoe o.m.:
 
 • Het uitvoeren van controle en beheer over het gehele sleutelbestand;
 • Het beheren en eventueel verzenden van (waardevolle) gevonden voorwerpen;
 
3.    Zorgdragen voor en toezicht houden op o.a.:                                                                   
 
 • Een optimale brand- alsmede inbraak- en diefstalpreventie alsmede het zorgdragen voor
 • ongevallen preventie en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het huisreglement door personeelsleden en bezoekers.
 • Regelen van beveiliging- en bewakingsaspecten voor partijen, het afstemmen van extra bewaking met regionale politie, regelen van EHBO-post bezetting, afstemmen van parkeerfaciliteiten met de verkeerspolitie, het aanvragen van ontheffingen voor muziek, drankverkoop, tijdelijke afsluitingen. Bepalen van de per partij benodigde extra bewakingsondersteuning, aangeven/ instrueren van taakverdeling en taken w.o. bescherming en bewaking. Doornemen van bezoekerlijsten op veiligheidsrisico's.
 
4.    Coördineren van de opgestelde planning ten aanzien van roosters, werkindeling, inzet van medewerkers tijdens de diensten; oplossen van knelpunten:
 
 • Leiding geven aan de (externe) medewerkers van de afdeling Security en de Opertions cq. Hotelmanager informeren over risicovolle zaken, incidenten en/of calamiteiten. Eventueel het team van departmentheads, Hotelmanager adviseren over te nemen maatregelen bij risicovolle zaken, incidenten en/of calamiteiten.
 • Controle van en acties nemen op de rapportage van de afdeling Security;
 • Verantwoording dragen en “bewaken” van het budget van de afdeling Security i.s.m. Hotelmanager.
 
5.    Geven van en informeren over instructies aan hotelmedewerkers, gasten, externe instanties inzake veiligheidsaspecten, o.a.:
 
 • Toezien op naleving van regels en instructies door alle bedrijfsmedewerkers.
 • -   Het verzorgen en geven van trainingen aan alle medewerkers zoals brand- en veilig-     heidstrainingen en    verzorgen van voorlichting over de afdeling Security.
 • Onderhouden van contacten met afdelingshoofden en medewerkers (veiligheidsaspecten, klachten,   verdenking), gasten (problemen, klachten), bezoekers zoals b.v. leveranciers (veiligheidsaspecten) externe securitydiensten (inhuurkrachten) en externe instanties, zoals opsporingsdiensten, hulpdiensten (GG&GD, Brandweer).
 • Het altijd mondeling of schriftelijk rapporteren via dienst- en/of specifieke rapportage van alle voorgevallen zaken aan de Hotelmanager.
 • Bij vragen over het securitybeleid contact onderhouden met de Special Projects Safety & Security voor een juiste continuering van de werkzaamheden.
 • Toezien op het werken volgens de Local Security S.O.P.’s en uitvoeren van steekproefsgewijze controles daarop. Bij geplande wijzigingen van S.O.P.’s deze voor
 • toetsing voor te leggen aan de Safety & Security Projects.
 • Het zich flexibel opstellen bij uitvoeren van nevenwerkzaamheden in alle tot de groep behorende hotels op verzoek van de Special Projects Safety & Security.
 • Zorgen voor een goede werking van het brandblusmateriaal in het bedrijf (brand-meldcentrale, branddetectie apparatuur en bestrijdingsmiddelen) Het periodiek doen testen van de installatie en begeleiden van preventieve inspecties door de brandweer. Melden van aanwijzingen van deze aan de Hotelmanager en toezien op de opvolging daarvan.
 • Het uitoefenen van gezag t.b.v. het oplossen van veiligheidsbedreigende situaties.
 • Adequaat en onmiddellijk reageren en kiezen van positie bij escaleren veiligheidsbedreigende situaties.
-    Het werken volgens de Regional Security & Emergency S.O.P.’s voor Department    Heads Security. 

Geinteresseerd?
Contact details:

Christina Bechay
Human Resources Manager Park Plaza Victoria Amsterdam
– Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –
 
Chief Security Park Plaza Victoria Amsterdam / art'otel amsterdam

tired of a templated job?
longing to make your creativity count?
ready to help shape the future of hospitality?

if the answers are 'yes' then we're looking for you!

We are currently building our team and are looking for an experienced and passionate Chief Securityr responsible for our new  art'otel amsterdam and our existing Park Plaza Victoria Amsterdam hotel.

art'otel amsterdam
in summer 2013, amsterdam's most intriguing hotel welcomed its first guests. the new 107 room art'otel amsterdam will stand as the flagship of the revitalised art'otel brand, and will set the standards for all art'otels around the world. art'otel amsterdam will instantly become a sophisticated part of amsterdam's lifestyle scene and will offer something without parallel anywhere in the world.

Park Plaza Victoria Amsterdam
The historic four-star Park Plaza Victoria Amsterdam is one of the first landmark hotels in the city. In Amsterdam city centre, directly opposite the Central Station the hotel offers a prime location. The hotel offers 306 modern superior rooms, executive rooms and suites, 10 meeting rooms for up to 150 delegates, 1 boardroom and facilities for private dining.

 


Vacature info

Functie

Dienstverband

 • Vast

Opleidingsniveau

 • MBO

Werkervaring

 • 3-5 jaar

Regio/Provincie

 • Noord-holland

Branche

 • Horeca/recreatie/reizen