Justitieel Verpleegkundige

Ambucare -  Eindhoven
30+ dagen geleden   |   102x bekeken

Functie omschrijving

AmbuCare is op zoek naar Justitieel verpleegkundigen. De Justitieel Verpleegkundige is, ten behoeve van gedetineerden die geplaatst zijn binnen de inrichting, belast met de reguliere verpleegkundige taken, waaronder het stellen van verpleegkundige diagnoses, zorgcoördinatie in het kader van het verpleegproces, het leveren van verpleegkundige zorg en het leveren van een bijdrage aan het verpleegkundig deel van het gezondheidsbeleid.

De Justitieel Verpleegkundige draagt tevens zorg voor de toegeleidingsfunctie naar medische zorg. Daarnaast is de Justitieel Verpleegkundige gericht op de professionalisering van het verpleegkundig beroep. Tenslotte levert de Justitieel verpleegkundige een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de zorgverlening binnen één van de drie aandachtsgebieden verslaving, psychiatrie en infectieziekten. Vanuit de visie van de
Dienst Justitiële Inrichtingen draagt de Justitieel Verpleegkundige bij aan het verlenen van de eerstelijns gezondheidszorg in de penitentiaire inrichtingen, de humane uitvoering van de detentie, aan een beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive.Functie-eisen

- Verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (HBO niveau);
- BIG-registratie;
- Bijgeschoold tot penitentiair verpleegkundige

De Justitieel Verpleegkundige beschikt over:
• kennis van en bekwaamheid in het uitvoeren van verpleegkundige handelingen;
• kennis van psychische, sociale en somatische zorg;
• kennis van de specifieke plichten en bevoegdheden van verpleegkundigen(wet BIG)

In relatie tot de functievervulling;
• kennis van de specifieke wet- en regelgeving op het terrein van de
gezondheidszorg;
• kennis van en inzicht in de uitvoering van de werkzaamheden volgens de Demingmethode
• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van een inrichting;
• inzicht in de functionele samenhang tussen de medische dienst en andere
(gedetineerden-gerelateerde) disciplines binnen een inrichting;
• kennis van en inzicht in specifieke lichamelijke en psychische problemen
van de gedetineerdenpopulatie waaronder voldoende kennis en deskundigheid op het gebied van verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en (dreigende) infectieziekten;
• vaardigheid in het omgaan met gedetineerden in spanningsvolle situaties;
• vaardigheid in het snel beoordelen van de situatie en effectief handelen bij noodsituaties


Arbeidsvoorwaarden

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie nodigen we je uit contact op te nemen met de afdeling Werving & Bemiddeling, tel 0164-610444 of – e-mailadres niet toegestaan –

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Ambucare
Cindy Jobse
Eindhoven
0164-610444