Kinder- en Jeugdpsychiater

Zorg en welzijn plein -  Den haag
30+ dagen geleden   |   73x bekeken

Functie omschrijving


Lucertis, onderdeel van Parnassia Groep zoekt voor team 0-6 en voor het FACT Jeugd en Gezin team een kinder- en jeugd psychiater die inhoudelijk stevig in de schoenen staat.
Het behoort tot de mogelijkheden om deze functie in combinatie van deze twee werkplekken te vervullen.

Binnen deze multidisciplinaire teams bent u medisch eindverantwoordelijke voor de kinder- en jeugd diagnostiek en behandeling van patiënten. Hiërarchisch valt u onder de verantwoordelijkheid van het duale management team. In de dagelijkse praktijk echter geniet u een grote vrijheid bij het bepalen van keuzes in het behandelbeleid.

De volgende werkzaamheden vallen o.a. binnen uw portefeuille:
•het stellen van diagnoses, het geven van specialistische adviezen, medicatieadviezen en consultatie
•het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgprogramma en zorgaanbod
•de mogelijkheid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek
•het deelnemen aan de opleiding, supervisie, werkbegeleiding en sturing van AGIO’s, en het deelnemen aan diverse overlegvormen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Bedrijf: Parnassia Groep


•U beschikt over een afgeronde opleiding als psychiater en bent als zodanig geregistreerd.

•Lucertis geeft daarbovenop de voorkeur aan een specialisatie tot kinder- en jeugdpsychiatrie

•U bent initiatiefrijk, leergierig, gestructureerd en flexibel.

•U bent in staat om vraaggericht en resultaatgericht te werken en u beschikt over een bedrijfsmatige instelling.

•Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Aanbevolen vacatures