Vrijwilligersvacture: Matchmakers voor sociale netwerken gezocht.

Leger des Heils -  Dordrecht
30+ dagen geleden   |   71x bekeken

Functie omschrijving

Ben jij de schakel die onze cliënten helpt bij het vinden van een passend sociaal netwerk?

Wat ga je doen?
Wij zoeken vrijwilligers die het in hun mars hebben om de hulpvraag van onze cliënten voor een (groter) sociaal netwerk op te pakken. Veel van de mensen die wij met extramurale zorg begeleiden blijken na beeïndiging van de zorg vaak (terug) te vallen in een sociaal isolement.
Het ontbreekt hen aan voldoende contacten met familie of vrienden. Een hobbyvereniging of een ander netwerk waar zij sociale contacten kunnen opdoen is daarom van groot belang.
Als vrijwilliger wordt je aan één van onze cliënten gekoppeld om hem of haar te helpen om zijn of haar netwerk te vergroten. Bij aanvang zal jij een van de weinige contacten,of mogelijk het enige contact, zijn dat zij buiten de contacten met hun hulpverlers hebben.
Dit contact mij jou is dus zeer waardevol. Toch ga je jezelf al snel overbodig maken door samen met de cliënt op zoek te gaan naar andere contacten. Als vrijwilliger help je de cliënt over de voor hem of haar nog te hoge drempels heen waarachter de sociale contacten te vinden zijn. Dit doe je door samen activiteiten te ondernemen. Je kunt daarbij denken aan een aantal bezoeken aan het buurthuis, de sportclub, wandelen, musea, kookclub, diverse hobbyclubs en andere ontmoetingsplaatsen.
We vragen een wekelijkse beschikbaarheid van minimaal 1 tot 2 uur per week. Tijden zijn wisselend, je overlegd deze met de desbetreffende cliënt. Zodra het netwerk stabiel is, bouw je langzaam af en een nieuw verzoek ligt dan waarschijnlijk al op je te wachten. Tijdelijk kan je inzet dus minder zijn (door afbouw) of juist meer doordat je je beschikbaar stelt voor meer dan 1 cliënt.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat je gevraagd wordt om voor enkele maanden een oogje in het zeil te houden bij cliënten die uitstromen (beeïndiging van hulpverlening). Je stimuleert de cliënt dan om zijn/haar opgebouwde netwerk in stand te houden, te intensiveren en zo mogelijk uit te breiden.

Wat vragen wij van jou?
Je:

 • neemt initiatief;
 • beschikt over goede contactuele vaardigheden;
 • kunt begrip tonen voor de situatie waarin cliënten zich bevinden en de moeite die zij hebben om zelf een activiteit, hobby en netwerk te vinden;
 • bent een doorzetter, en durft drempels over te stappen;
 • beschikt over de vaardigheid om samen met de cliënt te onderzoeken waar interesses liggen;
 • beschikt over overtuigingskracht om cliënten mee op pad te krijgen;
 • bent trouw in afspraken en wekelijks aanwezig;
 • hebt de intentie om voor minimaal een jaar beschikbaar te zijn voor deze vrijwilligersfunctie.
We verwachten dat je respect hebt voor de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil zeggen dat je in je houding, handelen en spreken rekening houdt met de christelijke identiteit.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

Wat kunnen wij je bieden?
 • Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd.
 • Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW. Met deze pas kun je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken.
 • Een aanbod van diverse (gratis) trainingen voor vrijwilligers in de zorg.

Contactinformatie

Meer weten?
Neem dan contact op met – e-mailadres niet toegestaan –

De vrijwilligerscoördinator coördineert de afspraken voor de kennismakingsgesprekken tussen de aspirant vrijwilligers en vacaturehouders (teamleiders, begeleiders en cliënten).

Wie zijn wij?
Het Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland (Gorinchem e.o., Drechtsteden en Zeeland) is met name actief op de beleidsterreinen Maatschappelijke Opvang (MO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V). Onze cliënten hebben complexe zorgvragen door een combinatie van lichamelijke, psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen al dan niet in combinatie met verslavings- en/of gedragsproblemen en zij leiden soms (nog) een zwervend bestaan. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.

Cluster Extramuraal ZHZ:
Het cluster Extramuraal ZHZ geeft ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden en opvoedingsproblemen.

Het cluster Extramuraal ZHZ is opgesplitst in twee afdelingen.
De afdeling Continuïteit richt zich op het stabiliseren van de leefomstandigheden. Inzet is om herstel van het 'gewone leven' te realiseren en een terugval bij de cliënt te voorkomen. Zorgmijdend gedrag, verslavings- en (geestelijke) gezondheidsproblematiek zijn vaak aan de orde. Continuïteit is vaak langdurig bij cliënten betrokken.
De afdeling Verandering zet korter durende interventies in, gericht op een weer zelfstandig functioneren van de cliënt. Binnen Verandering worden meerdere producten aangeboden, voor gezinnen en (jong)volwassenen.


Contactpersoon

Vacature contactpersoon Jobbird
Anja Wierda
3317 Dordrecht

Aanbevolen vacatures

Kwartiermaker Omgevingswet
Rijswijk   Matchd
3 dagen geleden
Assistent Schilder
Nootdorp   V-NOM | Bemiddelaar in de Techniek
3 dagen geleden
Programmamanager
Rotterdam   PIA Project Interim Advies
3 dagen geleden
(Leerling) All-round KPN monteur Leiden
Leiden   Connectica
3 dagen geleden
Operator Cleaning & Sterilization
Amsterdam   Pharma talent associates
3 dagen geleden
Offsetdrukker (meerkleuren)
Venlo   Werkdruk grafisch personeel, management & organisatie
3 dagen geleden

Meer vergelijkbare vacatures

Vacature info

Functie

Salarisschaal

 • 0 - €1750 euro

Aantal uren

 • 0-8 uur

Opleidingsniveau

 • HBO

Werkervaring

 • 5-10 jaar

Regio/Provincie

 • Zuid-holland