Psychiater (open vervolgbehandeling Volwassenen)

Zorg en welzijn plein -  Delft
30+ dagen geleden   |   56x bekeken

Functie omschrijving


een enthousiaste psychiater die zich betrokken voelt bij de doelgroep. Samen met het multidisciplinaire team krijg je te maken met patiënten van uiteenlopende leeftijd, belast met diverse vormen van psychiatrische problematiek. Er zijn volop ontwikkelingen. Vooralsnog betreft het met name een klinische setting. Van de betrokken psychiater wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan verdere ontwikkeling van het zorgaanbod, gericht op ambulantisering. Tot de taken behoren indicatiestelling, psychiatrisch onderzoek, behandelcontacten en medicamenteuze behandelingen. Je levert een stimulerende bijdrage aan de diagnostiek, behandeling en begeleiding van de patiënten; participeert in behandelbesprekingen, overlegt met het team en adviseert over complexe problematiek tijdens behandeling. Verdere werkzaamheden liggen op het vlak van begeleiding, supervisie, advies en consultatie aan bijv. arts-assistenten, behandelaren en verwijzers.
Deelname aan de crisisdienst regio NWN tijdens kantooruren en de (achterwacht)diensten buiten kantooruren (gehele regio GGZ Delfland) horen bij de functie.
Bedrijf: GGZ Delfland


Een inschrijving in het Nederlandse Specialistenregister voor het specialisme psychiatrie en een geldige BIG registratie. Je werkt zelfstandig, maar bent ook een teamspeler. Je hebt visie op de inhoud en coacht de medewerkers in de richting van herstelondersteunende zorg en herwinnen van eigen regie door de patiënt.