Senior Planeconoom

Solliciteer op de website van de werkgever

Over de gemeenteDe gemeente is een van de grootste gemeenten in Nederland, opgebouwd uit 31 kernen. Dit levert een gebied vol spannende contrasten op. Er zijn weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals en niet te vergeten Schiphol. Het betreft een jonge gemeente, maar ze heeft tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. De gemeente is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk. Het bouwen aan de gemeente en het managen van de organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij de gemeente en bij haar ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar zijn professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.
Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het nieuwe cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket. Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team GrondzakenTeam Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van amenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.
Je gaat in de functie van planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse gebiedsontwikkelingen in de gemeente. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten. De opdracht omvat de volgende werkzaamheden:
* Opzetten van verkenningen van de financiële haalbaarheid van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen;* Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses. Hierbij zal de focus liggen de haalbaarheid van beleidsdoelen en ambities en verhaalbaarheid van kosten. Verder is het van belang grip te krijgen op zogenaamde kantelpunten bij de realisering van bovenplans groen en infrastructuur;
* Signaleren van kansen en knelpunten en doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen;* Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe – plan economische – werkwijzen, businesscases en (verdien)modellen;
* Toepassen van mogelijkheden voortvloeiend uit de WRO en aankomende Omgevingswet.
Uren:
24
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor een gemeente in Noord-Holland is JS Consultancy op zoek naar een Senior Planeconoom. Dit betreft een functie voor 24 uur per week, per 15-8-2022 voor in eerste instantie tot en met 14-2-2023 met optie tot vijf keer een verlenging van 6 maanden.
Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling n.t.b. conform CAO gemeenten) of op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

Als senior planeconoom herken je jezelf in onderstaande punten:
* Je bent een ervaren planeconoom en toont bevlogenheid op het gebied van duurzaamheid in de ruimtelijke ontwikkeling;* Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;* Je hebt een relevante afgeronde HBO- of WO-opleiding op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld gebieds- of bedrijfseconomie, planologie of aanverwante studies als architectuur;* Je hebt op CV aantoonbare actuele ervaring als planeconoom - tenminste 3 jaar in de laatste 6 jaar - op het gebied van woningbouwontwikkeling, ontwikkeling van kantoor en/of bedrijventerreinen en uitnodigingsplanologie;
* Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring bij een middelgrote gemeente in de afgelopen 15 jaar.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Stuur dan snel jouw meest recente CV en een korte motivatie op.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Shomahry Johnson via shomahryjohnson@jsconsultancy.nl of bel naar 06-13089807.

Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.tijdelijk
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later