Rode Kruis Nederland

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Informatiemanager Marketing en Fondsenwerving

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op zijn auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.De afdeling Informatie Voorziening is verantwoordelijk voor optimale aansluiting tussen processen en informatievoorziening binnen de organisatie.

Per 1 maart 2022 is er door verdere uitbreiding van het team plaats voor een:

Informatiemanager Marketing & Fondsenwerving

(36 uur per week)

Waar ga je werken

Je rapporteert aan de Manager Informatie Voorziening en ICT. Jouw standplaats is het Verenigingskantoor in Den Haag.

Doel van de functie

Je zorgt dat de informatievoorziening (IV) van het cluster Marketing & Fondsenwerving

optimaal ondersteunend is aan de bedrijfsprocessen en een bijdrage levert aan het vergroten van de impact van onze Marketing en Fondsenwerving activiteiten in Nederland. Je hebt de verantwoordelijkheid voor beheer en (door-) ontwikkeling van de IV. Jij inventariseert en prioriteert de informatiebehoefte in samenwerking met het cluster en vertaalt deze naar concrete projecten.

Je bent verantwoordelijk voor alle lopende IV-projecten en changes binnen het cluster m.b.t. capaciteitsverdeling, budgetbewaking, prioritering, planning en contractmanagement. Tevens draag je bij aan de (bredere) ontwikkeling van informatiemanagement voor het hele Rode Kruis.

Jouw kerntaken

 • Brengt de informatiebehoefte van het cluster in kaart, zorgt voor clusterbrede prioriteitsbepaling in lijn met de Rode Kruis informatiestrategie en vertaalt de behoefte naar concreet informatieplan.
 • Vervult sponsor- of projectleidersrol voor projecten met impact op de informatievoorziening, zorgt voor het bepalen van de projectkaders (tijd, scope, budget) en legt deze vast in 2-pagers.
 • Neemt deel aan de clustermanagement overleggen van het cluster Marketing & Fondsenwerving alsmede het Team Informatiemanagement.
 • Onderhoudt contacten met business owners, proceseigenaren en leveranciers op sturend niveau (planning, budget, behoeftemanagement, contractmanagement, etc.)
 • Verantwoordelijk voor de afhandeling van beveiligingsincidenten in het cluster, in nauwe samenwerking met de Privacy en Security Officer.
 • Verantwoordelijk voor het leveranciersmanagement van de betrokken IT leveranciers: van contractmanagement tot en met de acceptatie van opgeleverde IV.
 • Budgetverantwoordelijk voor de IV projecten van het cluster, dagelijkse aansturing van het projectteam inclusief personele aangelegenheden zoals beoordelingscyclus, verzuim en werving/selectie.
 • Is mede verantwoordelijk voor de realisatie van de Rode Kruis brede architectuur en ondersteund de collega informatie managers binnen de IV afdeling.

Wie ben jij

Wij zoeken een energieke, flexibel, enthousiaste én stevige persoonlijkheid met:

 • Afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk.
 • Beschikt over verbindende kwaliteiten (bruggenbouwer); kan vertaalslag maken tussen business en IT.
 • Neemt initiatief, weet draagvlak te creëren, is analytisch sterk en accuraat.
 • Ervaring met het werken op snijvlak business/ IT (kennis van BiSL een pré).
 • Heeft of ontwikkelt snel kennis van processen in de clusters.
 • Heeft of ontwikkelt snel een visie op hoe IT de impact van onze hulp in Nederland kan vergroten.
 • Uitstekende projectmanagement vaardigheden (kennis van Kepner-Tregoe methode is een pré).
 • Heeft ervaring met het agile werken met leveranciers en ontwikkelaars.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 12 van de CAO van het Nederlandse Rode Kruis afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.947,37 tot max. € 5.239,87bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties

Je motivatiebrief en cv gericht aan Joost Jaspers, Personeelsadviseur, ontvangen we graag uiterlijk 1 maart 2022.

Voor informatie kun je terecht bij Hans Goedhart (Manager Informatie Voorziening) via hgoedhart@redcross.nl

Een online assessment of het uitwerken van een casus kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis opwww.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het Rode Kruis op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren
Dienstverband:
parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

HBO WO

Wat wij bieden

Contract:
Parttime