Rode Kruis Nederland

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Huismeester - Oekraïense vluchtelingen

Het Rode Kruis helpt bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit doet het Rode Kruis onder andere door het invullen van diverse functies. Vanwege de aard, omvang, duur en gewenste continuïteit van deze functies worden deze door beroepskrachten uitgevoerd. Daarom zijn wij per direct op zoek naar:

Huismeester - Venray, Limburg


Plaats in de organisatie
Je komt in dienst via een uitzendovereenkomst bij uitzendbureau EP92 en draagt met trots de kernwaarden van het Rode Kruis uit. Je wordt door het Rode Kruis ingezet op een lokale opvanglocatie. Daar ontvang je leiding van de locatie coördinator waarbij het Rode Kruis zorgt voor de planning. Voor administratieve vragen kan je terecht bij jouw contactpersoon bij EP92.

Doel van de functie en inhoud

De huismeester is verantwoordelijk voor het onderhoud, de schoonmaak en voor de bouw- en inrichting-technische veiligheid van gebouwen en terreinen op de locatie. Je hebt een belangrijke signalerende functie ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid op de locatie van en voor bewoners en medewerkers. Daarnaast faciliteer je de inrichting van kantoren en de huisvesting van bewoners.

Opstellen operationele planning & werkvoorbereiding

Als huismeester stel je op basis van opgestelde huisvestingsplannen een deelplanning op voor de locatie gebonden zaken. Je voert overleg met locatie managers en locatie coördinatoren. Je treedt hierbij op als werkvoorbereider en je bent het eerste aanspreekpunt voor externe uitvoerders. Je zorgt ervoor dat het onderhoud efficiënt wordt uitgevoerd, dat gebouwen een nette uitstraling hebben en dat gebouwen en terreinen goed zijn onderhouden. Daarbij heb je uiteraard oog voor de kosten.

Controle binnen de servicecontracten en Arbo gerelateerde zaken

Als huismeester voer je controles uit over de geleverde diensten die binnen de servicecontracten worden uitgevoerd. Je controleert de uitvoering van de geleverde dienst, corrigeert en bespreekt kleine afwijkingen. Bij grotere afwijkingen signaleer en rapporteer je deze aan de locatie manager voor nadere actie. Je voert Arbo gerelateerde zaken uit, zoals controle op het onderhoud en de installatie van veiligheidsmiddelen en werken volgens Arbo voorschriften op de werkplek. Je weet hierbij de veiligheid te waarborgen en een prettige werksfeer te creëren, maar je treedt ook corrigerend (op tactvolle wijze) op, indien leefregels niet worden nageleefd.

Functie eisen

Iedereen die voor het Rode Kruis werkt onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis. Verder herken jij je in de volgende punten:

 • VMBO- of Mbo diploma, bij voorkeur richting techniek
 • Kennis van de taak, de situatie in Oekraïne en de werkwijze van het Rode Kruis
 • Kennis van werkvoorbereiding en onderhoudsplanning
 • Kennis van de Arbonormen en regels rond (veilig) werken
 • Kennis van inkoop diensten en contracten
 • Je hebt kennis van en ervaring met MS office

Competenties

 • Cultuursensitief
 • Technische vaardigheid
 • Communicatieve vaardigheid
 • Plannen
 • Flexibiliteit

Werktijden

 • Er wordt een minimale beschikbaarheid gevraagd van 16 uur per week
 • Dag-, avond- en weekenddiensten

Wat bieden we jou

 • Salaris via het uitzendbureau EP92 van €16,68 bruto per uur
 • Uitzendovereenkomst via EP92
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Reiskostenvergoeding en vakantiegeld
 • Een werkomgeving waar de mens centraal staat

Reacties

Je sollicitatie ontvangen we graag z.s.m. via Solliciteren. De vacature blijft openstaan totdat er geschikte kandidaten gevonden zijn. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht via werving.landelijk@redcross.nl.

Wij vinden het belangrijk de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van onze organisatie en (toekomstige) werknemers te waarborgen. Het overleggen van een VOG maakt deel uit van de procedure.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op zijn auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl , op Facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

VMBO

Wat wij bieden

Contract:
Fulltime en Parttime