DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programma manager Hybride Werken 16 u/w

Standplaats: Haarlem
Duur: 15-7-2022 t/m 15-1-2023
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Reageren voor: 9 juni 2022

Opdrachtomschrijving
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is bezig met een omslag naar hybride werken waarin medewerkers het werken op kantoor combineren met het werken vanuit huis (gemiddeld 50% op kantoor en 50% thuis). Hierbij willen wij het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk beperken. De keuze voor hybride werken heeft impact op de inrichting van organisatie, bedrijfsprocessen en manier van omgang met elkaar.

Om deze omslag te kunnen maken is afgesproken een viertal principes te hanteren:
digitaal samenwerken is de standaard
het kantoor is een ontmoetingsplek
informatieveilig werken heeft continue onze aandacht
effectief leiderschap
Samen met het nog te vormen projectteam, werk je een aantal scenario's uit, waarin wordt aangegeven hoe de VRK het hybride werken kan vormgeven, implementeren en fysiek kan inrichten. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers van de VRK hierover kunnen meedenken. Aan de hand van behoeftepeilingen c.q. living labs en pilots participeren medewerkers in het project. Door je ervaring met dit soort trajecten breng je zelf ook inhoudelijke kennis en expertise mee.
Je voorziet de scenario's met een financiële onderbouwing. Bij de uitwerking van de scenario's betrek je andere relevante ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals werkplekconcept, het project Mobiel Samenwerken en het leiderschaps- en teamontwikkelingstraject.

Doordat wij deels al hybride werken combineer je theorie met praktijk en kijk je welke voorzieningen er binnen de organisatie al aanwezig zijn of eventueel nog nodig zijn, bijvoorbeeld aanvullend trainingsaanbod hybride werken. Je stelt een handboek en een Q&A op voor hybride werken.

De VRK start daarmee een programma dat stuurt op huisvesting (Bricks), ICT (Bytes) en gedrag (Behaviour). Wat hebben de medewerkers en leidinggevenden van de VRK nodig bij hybride werken, welke verandering in gedrag is nodig en wat betekent dit voor de inrichting van de verschillende werkplekken en kantoren.

Kandidaatomschrijving
Wij zijn zoeken een programma manager/projectleider, die op een creatieve manier werkt en kennis heeft van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van hybride werken. Je bent zowel strategische als op inhoud een waardevolle aanvulling bij de ontwikkeling en inrichting van de hybride organisatie. Je hebt ervaring met complexe verandertrajecten.

Je hebt een modelmatige aanpak van verandermanagement, gebaseerd op een goede theoretische achtergrond en bewezen effectieve interventies in de praktijk.
De VRK is een diverse organisatie van Brandweer, GGD en Veilig Thuis, je kunt omgaan met weerstanden en bent gewend om te manoeuvreren binnen een bedrijfscultuur waar het bedienen van verschillende belangen deel van uitmaakt.
Je durft je onafhankelijk op te stellen, maar bent ook een teamspeler, doelgericht, oplossingsgericht, flexibel en initiatiefrijk.
Het programma vraagt om goede communicatie met alle betrokkenen en je bent in staat om te communiceren op diverse niveaus.

Eisen
- Afgeronde HBO/WO opleiding aantoonbaar op CV
- Omschrijf de ervaring met complexe verandertrajecten bij organisaties die uit diverse organisatie bestaat. Aantoonbaar op CV.
- omschrijf eerdere projecten op het vakgebied van hybride werken. Aantoonbaar op CV.

Gunningscriteria
- Plan van aanpak van de opdracht. Geef een korte omschrijving van plan van aanpak van de opdracht, rekening houdend met de verwachtingen van de VRK en het stappenplan hybride werken genoemd in de bijlagen

De interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
analytische vaardigheden
communicatieve vaardigheden
voorgesteld plan van aanpak van de opdracht
een klik met de opdrachtgever
vasthoudend en daadkrachtig
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist