's Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het beste antwoord te vinden op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met lichte zorg waar het kan, en met (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij voorkeur bij mensen thuis en altijd samen met familie en verwijzers. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en uit ons wetenschappelijke onderzoek zijn we bovendien een waardevolle gesprekspartner voor iedereen die werkt met mensen met een beperking. Zo helpen we cliënten én verwijzers verder.


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager expertisecentrum Advisium

Waar ga je werken?

Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1100 specialisten binnen het expertisecentrum Advisium. Van gedragswetenschappers, artsen, gespecialiseerde tandartsen tot fysiotherapeuten en logopedisten en vaktherapeuten. Hiermee komen alle kennis en kunde bij elkaar. Zo werken we samen aan voortdurende verbetering van de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijk beperking. Niet alleen binnen ’s Heeren Loo, maar in heel Nederland en zelfs daarbuiten.

Advisium Midden-Nederland biedt poliklinische dienstverlening en zorg aan cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking en zijn betrokken in de woon- en behandelgroepen. Dit doen we in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland (tot aan de IJssel). Hier wordt gewerkt in interdisciplinaire behandelteams. Onze dienstverlening wordt zowel ambulant (binnen gemeenten, op scholen en binnen lokale gezondheidscentra) als binnen intramurale voorzieningen aangeboden. Bijzondere kenmerken van Advisium Midden Nederland zijn de grote geografische spreiding, de nadruk op ambulante behandeling, de samenwerking met andere organisaties in de regio, het systeemgericht werken en de hoogwaardige en specialistische kennis op het snijvlak van LVB, jeugd en psychische problematiek.

’s Heeren Loo werkt vanuit de visie dat elk mens uniek is en zich wil ontwikkelen om nieuwe ervaringen op te doen. ‘s Heeren Loo ondersteunt hierbij vanuit een cliëntvolgende houding. We zijn betrokken bij ons werk, de cliënten en hun sociale omgeving. Wij vinden het van belang dat cliënten deel uitmaken van een inspirerende omgeving, die recht doet aan hun diversiteit aan zorgvragen en behoefte aan ontmoeting. Kortom; gewone vragen zijn ook bijzondere vragen!

Lees hier meer over expertisecentrum Advisum.

Wat ga je doen?

Als Manager expertisecentrum Advisium ben je verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief goede behandeldienst binnen de regio Midden-Nederland. Je werkt nauw samen met de regiodirecteur en bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening aan de cliënten in de regio. Je maakt daarom ook onderdeel uit van het managementteam van de regio. Jij vertegenwoordigt daarin de behandelverantwoordelijkheid van de specialisten van Advisium. Je weet de verschillende perspectieven en belangen, zoals kwaliteit van zorg en zakelijkheid, goed te balanceren.

Voor de externe (poliklinische) activiteiten stem je af met andere zorgaanbieders binnen de regio, ’s Heeren Loo collegae uit andere regio’s en andere instanties om tot goede samenwerking te komen. Je bent ondernemer in de regio op het gebied van behandeldiensten en je draagt bij aan (de toepassing van) onderzoek en innovatie in de regio.

Je stuurt een multidisciplinair team van gedragswetenschappers, gezinshulpverleners, vaktherapeuten en medici aan (85,58 FTE/125 medewerkers). Je wordt hierbij ondersteund door onder andere een bedrijfsvoerder, een managementsecretaresse, drie Managers Polikliniek en de inhoudelijke rayon coördinatoren. Je stimuleert de behandelaren om kwaliteit na te streven, waarbij onderlinge samenwerking met alle spelers in de zorg(relatie) cruciaal is. Samen zorgen jullie voor kwaliteit van zorg en mooi werk voor behandelaren en begeleiders, maar ook voor een duurzaam gezonde organisatie.

Je bent een belangrijke verbindingsschakel tussen zowel de in- en externe beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan in de behandeldienst. Je hebt zowel een rol in het ophalen van input tot beleidsontwikkeling als in het vertalen van beleidskaders naar de behandeldienst. Het opbouwen c.q. onderhouden van een kennisnetwerk is hierin van groot belang. Je weet verschillende perspectieven en belangen, zoals kwaliteit van zorg en zakelijkheid, goed te balanceren. Je ziet en denkt vanuit mogelijkheden en bent in je handelen en denken gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg ten behoeve van de cliënt. Hierbij zoek je de samenwerking op, kijk je vanuit de verschillende perspectieven en zorg je dat het belang van de cliënt voorop staat.

Dit bieden wij
 • Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg van minimaal € 4625,- en maximaal € 6971,- (FWG 70) bij een fulltime dienstverband, gebaseerd op je ervaring en opleiding.
 • Vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, studiekostenfaciliteiten, een Persoonlijk Budget Levensfase naast de wettelijke vakantie-uren en een vakantietoeslag van 8%.
 • Carrièrekansen en doorgroeimogelijkheden.
 • Persoonlijke groei, inzicht en regie over je eigen ontwikkeling.
Dit ben jij
 • Je hebt een relevante opleiding op wo-niveau (zorginhoudelijk, bedrijfskundig of bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen).
 • Je hebt relevante managementervaring binnen een zorg/behandelorganisatie.
 • Je bent in staat om relevante ontwikkelingen te duiden en deze door te vertalen naar (strategisch) beleid en bijbehorende doelstellingen.
 • Je weet vanuit visie collectieve ambities te formuleren, uit te dragen en te verbinden met de individuele ambities van behandelaren.
 • Je bent faciliterend en stimulerend in het leer- en werkklimaat van de behandelaren.
 • Je weet verschillende perspectieven en belangen, zoals kwaliteit van zorg en zakelijkheid, goed te balanceren.
 • Je bent sterk in persoonlijk leiderschap en je reflectief en lerend vermogen zijn sterk ontwikkeld.
 • Je hebt kennis van en ervaring met zorgstelsels, relevante wet- en regelgeving en indicatietrajecten en volgt de ontwikkelingen.
 • Je hebt affiniteit met de transformatie gedachte
 • Je ziet en denkt vanuit mogelijkheden en bent in je handelen en denken gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg ten behoeve van de cliënt. Hierbij zoek je de samenwerking op, kijk je vanuit de verschillende perspectieven en zorg je dat het belang van de cliënt voorop staat.
Sollicitatieprocedure

De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 14 juni.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan gerust contact op met Cindy van den Broek (HR-adviseur) via telefoonnummer 06 – 82 49 63 13 of met onze recruiters Chantal van Veldhuizen via telefoonnummer 06 20 84 80 72 of Wouter van Os via telefoonnummer 06 10 11 75 22

Uren:
36 uur
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

wo-

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.625,- tot € 6.971,-
Contract:
Fulltime