Jobbird.com Logo

Project Coordinator E&I


Vacature omschrijving

Het werkveld betreft de realisatie van projecten op het gebied van plant changes en groot onderhoud aan alle offshore installaties in alle disciplines, zoals de diverse technische vakgebieden. Omvangrijke projecten worden inhoudelijk en qua logistiek aan de wal voorbereid. Naast deze omvangrijke projecten worden ook technische activiteiten gedefinieerd vanuit het onderhoudsprogramma, storingen en eigen waarneming offshore.


Om voortgang van het productieproces en het waarborgen van de veiligheid te realiseren bestaan je kernactiviteiten en werkzaamheden uit:


1. Voorbereiden technische werkzaamheden

Voorbereiden van de uitvoering van electrotechnische werkzaamheden:

- Uitwerken van technische activiteiten en daarbij vaststellen van de aard, omvang en volgorde van de werkzaamheden, de benodigde bezetting en materialen

- Uitwerken van de technische specificatie van benodigdheden

- Afstemmen van inhoudelijke en operationele zaken met vertegenwoordigers van contractors, aangeven van beoogd resultaat, doorlooptijd, bijzonderheden e.d.

- Reserveren en releasen van benodigde materialen en middelen op de juiste locatie

2. Realiseren electrotechnischwerkzaamheden

Begeleiden van de uitvoering van electrotechnisch werkzaamheden

- Opdragen van uit te voeren (dagelijkse) werkzaamheden aan eigen medewerkers: en (binnen contractuele afspraken) betreffende voorlieden van contractors (gebruikmakend van Engelse vaktermen)

- Begeleiden van externen, verstrekken van inhoudelijke toelichtingen en geven van aanwijzingen in relatie tot uit te voeren activiteiten, veiligheid e.d.

- Monitoren van tijdige reparaties en de opvolging hiervan

- Bewaken/controleren van de voortgang en kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden en laten herstellen van onvolkomenheden

- Oplossen van operationele en organisatorische knelpunten m.b.t. de voortang van de technische werkzaamheden in overleg met betrokkenen en daarbij adviseren/besluiten over oplossingen

3. Opstellen planning

Inventariseren en plannen van constructietechnische activiteiten in overleg met productieleiding:

- Inventariseren van uit te voeren technische activiteiten binnen een bepaalde periode aan de hand van uitgewerkte projecten op de base, aanvragen voor ondersteuning, eigen waarneming/registratie en o.b.v. inspectieverslagen

- Planning van werkzaamheden in overleg met productieleiding, rekening houdend met voorgang, minimale belemmering voor het productieproces

- Uitwerken van een detailplanning van de verschillende activiteiten

4. Opleveren rapportages

Opstellen van noodzakelijke rapportages t.b.v. het verantwoorden van gerealiseerde technische projecten, veiligheidssituaties, bijzonderheden e.d.:

- Opstellen van de periodieke rapportages met gewenste informatie/gegevens en toelichtingen

- Rapporteren en toelichten van bijzonderheden

5. Naleven voorschriften

Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, arbo, milieu, mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual:

- Te allen tijde bewust zijn van en alert zijn op mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu ven vanuit dit bewustzijn strikt naleven van vastgestelde procedures, regels en voorschriften

- Vanuit controlerende en toezichthoudende rol alert zijn op en bewaken van de veiligheid van derden


 • Middelbare technische opleiding op Electrotechniek
 • Ervaring in de petroleum, gas- en onderhoudstechniek
 • Ervaring in het voorbereiden, begeleiden en coördineren van electrotechnische werkzaamheden
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Bereidheid tot het volgen van eventuele aanvullende opleidingen
 • Medisch geschikt en in het bezit van benodigde offshore papieren

Competenties:

 • Leidinggeven Operationeel, taakgericht): aansturen van anderen i.h.k.v. hun werkvervulling en realisatie van vastgestelde resultaten
 • Orde, netheid en veiligheid: zich met zorg en aandacht houden aan de regels en voorschriften omtrent orde netheid en veiligheid
 • Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken
 • Slagvaardigheid: snel en adequaat handelen wanneer de werksituatie het vereist
 • Zelfstandigheid: opstaren en afhandelen van actie zonder hulp van anderen


Fabricom Offshore Services B.V. maakt deel uit van Engie, een van de grootste energieleveranciers van de wereld. Als grootste zelfstandige multidisciplinaire dienstverlener in de offshore olie & gas industrie zijn wij toonaangevend in offshore constructie, modificatie, bedrijfsvoering, onderhoud en service. We zijn specialist in het leveren van (mechanisch-, elektrisch- en instrumentatie) kennis en oplossingen voor onze klanten.

Procestechniek.nl - Waarom bij ons werken?
De nieuwste vacatures in de procestechniek, van operator tot procestechnoloog!

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsgrootte
1000+
Oprichtingsjaar
2011
Branche
Techniek/industrie
Internationaal
Nee
Vacature contactpersoon Procestechniek.nl

Stel een vraag over deze vacature


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature


Meer van dit bedrijf

Production Operator
Noord-Brabant, MBO,

Volgen

Vul uw e-mailadres in om updates over vacatures van dit bedrijf te ontvangen.

Vacature info

Functiegroep Dienstverband
 • Vast
Opleidingsniveau
 • MBO
Provincie