Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Service Level Manager

Als Service Level Manager zorg jij dat de huidige en toekomstige IT dienstverlening aan BZ wordt gerealiseerd en geleverd door de dienstverlener conform de overeengekomen kwaliteit (op de aspecten betrouwbaarheid, klantgerichtheid, efficiëntie, doorlooptijd en wendbaarheid). Samen met de Business Consultant (die de focus heeft op innovatie), de Service Integratie Manager en de Contractmanager vorm je een klantteam en werk je nauw samen. Je vervult een antennefunctie voor de Portfoliomanager en de Business Consultant voor wat betreft de innovatie van diensten. Dit betekent dat je vanuit de staande dienstverlening ideeën of wensen inventariseert gericht op vernieuwingsvraagstukken en deze doorgeeft aan de Portfoliomanager en de Business Consultant. Bij klantteams die meer gericht zijn op de lopende dienstverlening vervul je een meer trekkende rol, in nauwe samenwerking met de Business Consultant.


Belangrijkste werkzaamheden:

 • Je ondersteunt en adviseert de klant bij het formuleren van het gewenste dienstenniveau en onderhandelt met de leverancier(s) van deze diensten;
 • Je adviseert/ en informeert de klant over opportunity’s gericht op het verbeteren van de dienstverlening door leveranciers;
 • Je rapporteert over de totale kwaliteit van de dienstverlening;
 • Je onderzoekt de efficiëntie en effectiviteit van het vraag- en voortbrengingsproces en betrekt afnemers en leveranciers hierbij (toetsen klanttevredenheid);
 • Je zorgt dat de juiste mensen zijn aangesloten op de (operationele) levering van de diensten zodanig dat kwaliteitsverbeteringen kunnen worden ingevoerd;
 • Je analyseer knelpunten en draagt zorg voor de implementatie van de oplossing;
 • Bij major verstoringen in de applicaties fungeer je als escalatiepunt voor de klant;Je zorgt voor specifieke en meetbare doelstellingen; dat deze zijn afgestemd met de afnemers, voldoen aan hun verwachtingen, worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor alle IT diensten;
 • Je onderhandelt en zorgt voor overeenstemming over de huidige en toekomstige vereisten, doelstellingen en je managet de service levels voor alle IT diensten;
 • Je reviewt leverancierscontracten en overeenkomsten en je zorgt voor overeenstemming met de SLA’s;
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansporing en coördinatie van dienstverleningsverbeteringsplannen (SIP) voor het management en voor de planning en implementatie van alle dienstverlening en procesverbeteringen;
 • Je zorgt dat Service Integratie Managers worden ondersteund in hun functie en actief feedback geven over hoe zij hun taken uitvoeren om effectief te zijn in hun rol;
 • Je ondersteunt leveranciers-/contractmanagement actief bij het opstellen van contracten door het definiëren van Service Level Agreements, Statements of Work and Governance;
 • Je doet voorstellen van verbeteringen voor diensten en je zorgt dat serviceverbeteringsplannen worden gemobiliseerd en geleid waar de prestaties van de dienstverlening onvoldoende zijn of kunnen worden verbeterd;
 • Je zorgt dat leveranciers regelmatig informatie verstrekken over de status van serviceverzoeken aan gebruikers.


Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar een Service Level Manager. Als Service Level Manager bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bouw je mee aan een veilige, stabiele en welvarende wereld. Wij (BZ) zetten ons in om conflicten, armoede en onrecht te bestrijden en om de belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen. Goed functionerende informatiesystemen en IT dienstverlening is daarvoor een voorwaarde. De directie IDI (Informatievoorziening en Digitale Innovatie) is hierbij de spil om vragen vanuit de BZ organisatie te begeleiden en hierop regie te voeren naar onze dienstverleners. Het IDI team bestaat uit een gemotiveerd team van circa 100 collega’s en is gehuisvest op Rijnstraat 8 te Den Haag.Speelruimte De Service Level Manager legt verantwoording af aan het Clusterhoofd AI over de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening binnen de scope. De Service Level Manager neemt beslissingen bij het analyseren en bewaken van de performance, bij het inrichten van de communicatiestructuur naar afnemers, gebruikers en leveranciers, bij escalaties en bij het doorvoeren van wijzigingen.

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Algemeen:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld. Directieonderdeel:IDI Afdeling Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie.

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)- voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken. IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst. Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)- professional. De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. Doelstelling is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ. De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller. 

Wat wij bieden

voor deze opdrachten mogen geen ZZP'ers worden ingezet

Vaardigheden

 • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met projectmanagement in een complexe omgeving (vaktechnisch of beleidsmatig, grootschalig, groot aantal partijen, tegengestelde belangen, verwachtingenmanagement
 • Je bent in staat om partijen met conflicterende belangen in een politiek gevoelige context op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen binnen tijd en budget.
 • Je hebt ruime ervaring met sturingsmechanismen als Agile/SCRUM
 • Academisch /HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

tijdelijk