DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Omgevingsmanager Economie en Placemaking 36 u/w

Standplaats: Plein 40-45, 1, 1064SW, AMSTERDAM
Duur: 01-01-2022 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 16 december 2021

Functieomschrijving
De opdracht van de Omgevingsmanager Economie en Placemaking is om met verschillende partijen, vastgoedeigenaren, bewoners, ondernemers (winkels én markt) en maatschappelijke organisaties, in gesprek te gaan, vertrouwen op te bouwen om vervolgens concreet aan de slag te gaan met de reeds geïnventariseerde aandachtspunten en nieuwe verbeteringen. Hiervoor moeten er concrete afspraken gemaakt worden. De Omgevingsmanager Economie en Placemaking werkt mee aan gebieds- en winkelcentrumontwikkeling, en voert in dit kader acties, begeleiding van advies en onderzoek uit rond gebiedsontwikkeling. De Omgevingsmanager Economie en Placemaking houdt zich bezig met o.a. de volgende thema's:
Branchering & Leegstandaanpak.
Profilering & Promotie van het winkelcentrum als geheel.
Openbare ruimte & Veiligheid.

Werkzaamheden
Quickwins bedenken en uitvoeren die het vertrouwen van de lokale ondernemers vergroten;
Versterken van de samenwerking tussen gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers en maatschappelijke instanties die verbonden zijn aan het winkelcentrum Centrum Nieuw-West;
Analyseren van de bestaande (beleids)stukken en inventarisaties m.b.t. Centrum Nieuw-West en een plan van aanpak opstellen;
Ondersteunen van het gedeelde eigenaarschap (ondernemersvereniging of andere rechtsvorm) van de ondernemers en eigenaren aan het plein;
Versterken van bestaande ondernemers en het aantrekken van nieuwe ondernemers zodat beide aansluiten op het brancheringsplan voor Centrum Nieuw-West en inspelen op de veranderende demografische samenstelling van de wijk;
Verbeteren van de veiligheid op het plein; verhogen van de veiligheid in het winkelgebied met projecten die de veiligheid in het winkelgebied verhogen evt. in samenwerking met de politie;
Advisering richting bestuur en intensivering samenwerking met het gebiedsteam (gebiedsmakelaars, gebiedsnetwerkers, wijkagent, etc) en met de gebiedsontwikkelingsprojectgroep CNW;
Organiseren van activiteiten met ondernemers en bewoners;
Duidelijk aanspreekpunt zijn en de regie voeren voor stakeholders; BIZ-bestuur, Markt Advies Commissie, Winkeliers/Ondernemers, Vastgoedeigenaren, marktondernemers (thema -en dinsdagmarkt) en bezoekers;
KVO overleg initiëren;
Zaken rond de thema- en dinsdagmarkt en andere evenementen in het winkelgebied waarborgen;
Creëren van een duidelijk karakter voor de winkelstraat en eenheid brengen in uitstraling winkelgebied;
Bestaande winkeleigenaren interesseren in het vernieuwen en aantrekkelijk maken van hun winkel;
Samen met winkeleigenaren hun winkelformule onder de loep nemen en waar mogelijk de winkeleigenaren ondersteunen bij het realiseren van de verbeteringen;
Samen met ondernemers het imago van het winkelgebied verbeteren;
Incidentele en terugkerende initiatieven ontwikkelen zodat het winkelgebied meer bezoekers trekt;
Passende oplossing zoeken voor problemen die er spelen zijn onder meer leegstand;
Doorgeleiden van vragen en klachten en de regie hebben over de afhandeling van deze klachten;
Actief deelnemen aan overleggen (BIZ bestuursvergadering) en bijeenkomsten die relatie hebben tot het winkelgebied Osdorp;
De Omgevingsmanager ziet toe op het dagelijks beheer van de openbare ruimte in het winkelgebied en coördineert bij voorkomende problemen (graffiti, vuilophaal, parkeren en reclame-uitingen) en schakelt namens de ondernemers met de gemeente en haar medewerkers;
Coördinatie freezone/evenementen in winkelgebied;
Operationeel handen en voeten geven aan vraagstukken/projecten in het gebied.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend wo diploma.
- Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met placemaking-, branding- en grootschalige positioneringsprocessen in gebiedsontwikkeling.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het omgevingsmanagement van gebiedsontwikkeling in een grote stad.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan op het gebied van gebiedsontwikkeling en (winkel)centrumontwikkeling.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van grootstedelijke ambtelijke organisaties en mensen die er werken, procedures en regelgeving.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een G4 gemeente.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur een wo opleiding op het gebied van cultuur, organisatie en management. Of een vergelijkbare wo opleiding waaruit expliciet kennis van placemaking/gebiedsmarketing blijkt.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur een aantal jaar ervaring met het zelf aansturen en uitdenken van brainstormsessies rondom gebiedsontwikkeling. Geef het aantal jaar ervaring van de kandidaat op met begeleiden van externe partijen en organisaties bij gebiedsontwikkeling.
- De aangeboden kandidaat heeft werkervaring binnen de Gemeente Amsterdam met voorkeur binnen Stadsdeel Nieuw-West.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met placemaking binnen doelgroepen van Nieuw-West.
- De aangeboden kandidaat heeft een uitgebreid ondernemersnetwerk binnen Stadscentrum Osdorpplein.
- De aangeboden kandidaat heeft uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
- De aangeboden kandidaat heeft een proactieve houding en flexibiliteit in werktijden.

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist