DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Planeconoom Gemeente Utrecht 16-24 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 01-01-2022 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: Ja, 6x 1 maand (totmaal maximaal 24 maanden)
Reageren voor: 14 december 2021

Werken aan Utrecht
Utrecht groeit als geen andere Nederlandse stad. Deze groei gaat gepaard met stevige maatschappelijke en economische uitdagingen zoals voldoende betaalbare woningen, banen en een goede bereikbaarheid van de regio, maar ook het zorg dragen voor een stad waar iedereen kan meedoen en waar duurzame ontwikkeling en gezond stedelijk leven centraal staat. In het Coalitieakkoord Utrecht Ruimte voor Iedereen en de Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt richting gegeven aan deze ruimtelijke opgaven. Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie

Dit is je werk
Je gaat werken aan uitdagende en afwisselende gebiedsontwikkelingsprojecten. Als planeconoom werk je samen met je projectmanager en adviseur grondzaken aan project- en gebiedsontwikkelingen in de stad. Samen ontwikkel je de strategie om projecten en gebieden tot ontwikkeling te brengen. Je onderhandelt gezamenlijk met marktpartijen of woningcorporaties, en nodigt hen uit de stad steeds mooier, gezonder, meer duurzaam en meer inclusief te maken. Zo bouw je mee aan de stad Utrecht die van, en voor iedereen is. Je stelt grondexploitatieberekeningen, exploitatieplannen, haalbaarheidsstudies en risicoanalyses op. Je analyseert afwijkingen en adviseert en informeert opdrachtgevers. Je draagt eraan bij dat in de financiële ramingen en contracten alles goed geregeld wordt.

Dit bieden we je
In de stad Utrecht bieden we je de kans om jouw visie en kennis van het vakgebied uit te dagen en verder te vergroten. De mogelijkheid om je dagelijks bezig te houden met uitdagende projecten en complexe vraagstukken in de gebiedsontwikkeling, grenzen te verkennen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de snelst groeiende stad van het land.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Dit vragen we van je
Je werkt gestructureerd en nauwkeurig. Jouw doelen haal je binnen de gestelde termijnen. Omdat je met uiteenlopende stakeholders werkt, ben je communicatief sterk.
Verder vragen wij:
- Een afgeronde hbo-bachelor of wo-master, bij voorkeur gericht op ruimtelijk beleid, planologie, vastgoed of economie
- Minimaal 3 jaar ervaring als planeconoom;
- Ervaring met gebiedsontwikkeling en een gevoel voor de dynamiek van de snelst groeiende stad van het land.
- Cijfermatig inzicht en resultaatgericht zijn, spreken voor zich.

Informatie over de afdeling
Deze functie valt binnen het expertiseteam Gebiedseconomie van de afdeling ("gilde") Investeren & Exploiteren (I&E), onderdeel van de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Wij werken opgavegericht in een matrixorganisatie. Inhoudelijke en financiële verantwoordelijk voor de ruimtelijke opgaven ligt bij de Ruimtelijke Gebiedsregisseurs en Thematische "opgavemanagers". Expertise afdelingen ("gildes") leveren de kennis & expertise die nodig is voor realisatie van de opgaven.

Eis
- Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding.

Wensen
- Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van ruimtelijk beleid, planologie, vastgoed of economie
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als planeconoom
- Je hebt ervaring met gebiedsontwikkeling in de stad Utrecht

Motivatie
Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

CV
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit.
Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon

Gesprekken
De kennismakingsgesprekken zijn gepland in de week van 20 december 2021.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist