Regisseur Participatie 32 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Weert
Duur: 01-01-2022 t/m 01-06-2022
Optie tot verlenging: Ja, 6x 2 maanden
Reageren voor: 7 december 2021

Opdrachtomschrijving
Maak kennis met het team Participatie
Wij, het team Participatie, zetten onszelf in voor mensen die nog geen zicht hebben op een betaalde baan. We zijn onderdeel van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Deze afdeling bestaat naast het team Participatie uit de teams WIZ Ondersteuning, Wmo & Vraagwijzer en Schulddienstverlening, Leerplicht/RMC, Handhaving en administratie. Samen met 92 collega's werk je in een dynamische afdeling, waarbij persoonlijke groei en samenwerking over de grenzen heen gestimuleerd wordt.

Werken als Regisseur Participatie
Jij bent verantwoordelijk voor het resultaat van alle handelingen met betrekking tot re-integratie en inkomen. Concrete taken die hierbij horen zijn:

- Het voeren van screeningsgesprekken;
- Vraagverheldering ("eigen kracht" en "burgerkracht");
- Het voeren van toegangsgesprekken op het gebied van de Participatiewet, IOAW etc. - de 'intake'- en signalering van (hulp)vragen binnen het sociaal domein;
- Het voeren van regie over het (eigen) proces en sturen op resultaat en oplossing;
- Het diagnosticeren van cliënten ten aanzien van de meest effectieve re-integratiemogelijkheden op zowel de korte als lange termijn;
- Het opstellen van en naar de Backoffice door te leiden intake-/diagnoseverslagen en overdrachtsformulieren inclusief de daarbij horende noodzakelijke gegevens;
- Vorm en inhoud geven aan participatie en re-integratie van burgers/klanten en zorgdragen voor de inzet van daarbij horende instrumenten;
- Het periodiek bewaken van de voortgang van de re-integratieactiviteiten, het rapporteren over de vorderingen, en het doen van voorstellen wanneer afgeweken wordt van de gemaakte afspraken;
- Zelf ondersteuning bieden vanuit de eigen expertise en competenties bij complexe en/of 'meervoudige' vraagstukken (bv. in relatie met Wmo);
- Het inschakelen van het Wmo-team en/of de Backoffice bij meervoudige en/of complexe vraagstukken;
- Het voeren van regie over trajecten die door derden worden uitgevoerd. Je signaleert knelpunten in de uitvoeringspraktijk en doet voorstellen voor oplossingen.

Kandidaatomschrijving
Jouw kwaliteiten
Je houding is open en onbevooroordeeld en je bent graag de "spin" in het web. Je stelt het resultaat voor de klant voorop en bent in staat om creatieve oplossingen ook buiten de gebaande paden te bedenken. Het betrekken van partijen binnen en buiten de eigen organisatie is voor jou vanzelfsprekend. Je begeleidt klanten bij het vinden van eigen oplossingen voor hun vragen. Je motiveert, ondersteunt, informeert, adviseert en helpt de hulpvrager vaardigheden te ontwikkelen, keuzes te maken, het eigen netwerk aan te boren en hun eigen kracht en die van hun omgeving te versterken om tot gewenste resultaten te komen. Je kunt de balans vinden tussen de belangen van de aanvrager en de belangen van de maatschappij/gemeente. Het omgaan met keuzes en dilemma's is je niet vreemd en durf je bespreekbaar te maken. Je hebt een hands on mentaliteit en je zoekt actief naar persoonlijke feedback en je doet hier iets mee.

Jouw achtergrond
- Minimaal HBO werk- en denkniveau;
- Kennis hebben van de verschillende levensdomeinen en de invloed van de verschillende levensdomeinen op elkaar;
- Kennis van de doelgroepen binnen de Participatiewet;
- Kennis van de relevante wet- en regelgeving en sociale kaart;
- Kennis van en ervaring met het sociale en publieke domein.

Eisen
- Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde Hbo opleiding.
Referentie vereist
- Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring als Regisseur Participatie bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Referentie vereist

Gunningscriteria
- Op CV aantoonbaar kennis van de verschillende levensdomeinen en de invloed van de verschillende levensdomeinen op elkaar (expliciet toelichten op cv).
- Op CV aantoonbaar kennis van de doelgroepen binnen de Participatiewet (expliciet toelichten op cv).
- Op CV aantoonbaar kennis van de relevante wet- en regelgeving en sociale kaart (expliciet toelichten op cv).

Interviewplanning
De gesprekken worden gevoerd op 16 december. Wij vragen u hier nadrukkelijk rekening mee te houden.
Criteria gesprek
1. klik met de organisatie
2. motivatie hoe kandidaat invulling gaat geven aan de opdracht
3. daadwerkelijke aansluiting op gestelde eisen en wensen
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later