Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Enterprise Architect / IT Architect

De IT Architect heeft de volgende taken:

• Bijdrage leveren aan Domein Architectuur Bedrijfsvoering voor wat betreft de Applicatie Architectuur en de verbinding met de proces- en

technologiearchitectuur.

• Bijdrage leveren aan de Domein Architectuur Bedrijfsvoering voor de transitie voor een aantal subdomeinen.

• Bijdrage leveren aan impactanalyses ten behoeve van de impulsen uit diverse subdomeinen van Bedrijfsvoering.

• Meewerken aan en regie voeren over IT-architectuur in het voortraject (Business Cases, Globaal Ontwerpen, IT-Startarchitecturen).

• Zorgdragen voor alignment met de business, met leveranciers en met de technologielijn.

• Het zonodig afstemmen van deze architectuur met andere afdelingen binnen de IV-organisatie.

• Voert de Architectuur Control uit binnen een subdomein of overstijgend over meerdere (sub)domeinen en stuurt daarbij inhoudelijk de

subdomeingerichte Solution Architect(en) aan.

• Toetsen op toepassing architectuurkaders.

• Advisering en ondersteuning van het management inclusief portfoliomanagement.

Je belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

• Informatiehuishouding, een subdomein dat volop in de belangstelling staat en waar een grote opgave ligt om documentmanagement en archiefbeheer

binnen de Belastingdienst op orde te krijgen.

• Personeel, een subdomein waar je onder meer meewerkt aan een nieuwe architectuur voor een leermanagement-omgeving, aan vernieuwing voor

werving en selectie en aan de ondersteuning van de interne werkprocessen door middel van werkstroombesturing. Daarnaast sluiten we steeds meer

aan op de rijkbrede voorziening van P-Direkt.


Achtergrond Opdracht

Je stemt in eerste instantie goed af met de Domein Architect(en) waar de betreffende solution zal worden gebruikt maar ook met andere collega-architecten in andere disciplines en ontwikkelteams. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen oplossing. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken.

Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden.


Context en cultuur

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt  


Toelichting

De informatiearchitect stelt - uitgaande van de principes van architectuur - de informatiearchitectuur op en beheert die architectuur (bijvoorbeeld gelet op gewijzigde informatiebehoeften van gebruikers). De informatiearchitectuur is de structuur van applicaties, databases en andere (data)gegevens verzamelingen (ook die in de niet-geautomatiseerde of in persoonlijke applicaties (zoals spreadsheets) opgenomen zijn. Bovendien worden de beleidsregels met betrekking tot het beheer van de (elementen van de) informatiearchitectuur opgesteld en beheerd. Een belangrijk aspect van deze functie is de integratie van informatiesystemen en (data) gegevens in een organisatie. Hoewel een datamanager meestal verantwoordelijk is voor het beheer van het bedrijfsdatamodel wordt dit voor de invulling van dit model vaak bij de data- of informatiearchitect belegd. 

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.


Vaardigheden


  • Bestuurlijke informatica - 5 jaar ervaring
  • Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.) - 5 jaar ervaring
  • Informatiemanagement - 3 jaar ervaring  
  • Informatiearchitectuur - 5 jaar ervaring  
  • HBO informatica diploma 
  • Ervaring met Agile/Scrum
  • Kennis van SAP-producten (wens)  Opleiding

hbo

Wat wij bieden

tijdelijk