DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior beleidsmedewerker energie-infrastructuur (12) 40 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 03-01-2022 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 2 december 2021

Functiebeschrijving
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.
Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.
Domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk gebied. Daar hoort ook het uitloopgebied bij. We verbinden opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur, recreatie en energie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma's zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.
Nieuwe energie voor Utrecht is de titel van het coalitieakkoord in de Provincie Utrecht. En dat hebben we nodig, want we staan voor een grote opgave. We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daar hoort ook een CO2-neutrale energievoorziening bij. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met 25 enthousiaste en deskundige collega's een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing en het mogelijk maken van duurzame opwek van energie. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak. De energietransitie in de provincie Utrecht moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners en bedrijven. Wij willen het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen en mee kan profiteren van de kansen die de energietransitie brengt. We werken nauw samen met collega's van ruimtelijke ordening, economie, wonen, bodem, water, milieu, recreatie, cultureel erfgoed, natuur, landbouw, mobiliteit en bedrijfsvoering én met een breed scala aan partners in de regio.
Vanuit het Programma Energietransitie ga je intensief samenwerken met de collega's van het team Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling (SRO). Het team dat verantwoordelijk is voor het provinciale ruimtelijke beleid en dat meedenkt, werkt en adviseert over het ruimtelijke beleid van andere organisaties, zoals het Rijk, regio's en gemeenten. Het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving wordt daar ook gecoördineerd.

Wat ga je doen?
In deze nieuwe functie ben je het gezicht van de provincie als het gaat om de regionale energie-infrastructuur en systeemintegratie. De energietransitie verandert in hoog tempo het energiesysteem. Naast veranderingen in de wijze van energie-opwek en transport, neemt ook de vraag naar energie toe. Dit vraagt om aanpassing en uitbreiding van de regionale energie-infrastructuur. Er is een integrale systeemstudie uitgevoerd die inzicht geeft in te verwachten vraag en aanbod en mogelijke knelpunten in het regionale energiesysteem. Op basis van de uitkomst van deze studie ontwikkel jij een visie en een programmatische aanpak voor de regionale energie-infrastructuur. Dit doe je in samenwerking met lokale, regionale en nationale stakeholders. Omdat de opgave alle sectoren (wonen, mobiliteit, landbouw en industrie) raakt, vraagt dit om een integrale benadering. Voor deze integrale aanpak is afstemming nodig met en tussen de RES'en, industriële clusters (CES), Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en het regionaal programmeren wonen en werken. Je adviseert het bestuur van de provincie over de te maken keuzes en weet jouw advies goed te onderbouwen. Je gebruikt daarbij je kennis van de laatste ontwikkelingen rondom energie-infrastructuur en systeemintegratie. Ook ben je een volwaardig gesprekspartner op de terreinen van het (provinciaal) omgevingsbeleid, de taken en bevoegdheden van verschillende overheden én de positie van de netbeheerder.

Wat verwachten wij?
Je geeft deze nieuwe rol vorm en stelt een visie en programma op. Je voert regie over de ruimtelijke keuzes die gemaakt moeten worden.
Jij bent de perfecte match voor deze functie als:Je aantoonbare relevante werkervaring hebt op het gebied van energie-infrastructuur, systeemintegratie en kennis van verscheidende energiedragers.
Je aantoonbare ervaring met complexe domein overstijgende vraagstukken die op elkaar inwerken.
Je relevantie kennis hebt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (bij overheden).
Je affiniteit hebt met en bij voorkeur kennis van duurzame energie, in het bijzonder zonne- en windenergie.
Je vanuit jouw werkervaring (minimaal vijf jaar) in staat bent om zelfstandig op strategisch niveau te adviseren en dit uit te dragen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen.
Je minimaal vijf jaar ervaring hebt in het zelfstandig opstellen van beleidsstukken en bestuurlijke adviezen.
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en minimaal een relevante hbo-opleiding hebt afgerond.

Daarnaast heb jij de volgende persoonlijke eigenschappen in huis:
Je bent een volwaardige gesprekspartner voor bestuur en management en hebt een goed ontwikkelde politieke antenne.
Je kunt omgaan met uiteenlopende partijen en belangen en bent in staat om tot een gezamenlijk aanpak te komen
Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent stressbestendig. Je bent in staat om snel te schakelen in een soms hectische omgeving.
Je bent in staat processen goed te organiseren, weet de verbinding te leggen en afstemming te organiseren tussen verschillende partijen en inhoudelijke disciplines. Je onderhoudt een netwerk zowel binnen als buiten de organisatie.
Je bent een echte teamspeler die initiatiefrijk, proactief en resultaatgericht aan de slag gaat.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van energie-infrastructuur, systeemintegratie en verscheidende energiedragers. Dit blijkt uit aantoonbare werkervaring.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleidsstukken en bestuurlijke adviezen.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van duurzame energie, in het bijzonder zonne- en windenergie.

CV eis
Onder het curriculum vitae (cv) verstaan wij een overzicht van de voor de functie relevante werkervaring van de kandidaat. Uw cv is in het Nederlands opgesteld, in een Word- of Pdf-formaat.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist