DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Teammanager Ondersteuning 36 u/w

Standplaats: Delfzijl
Duur: 01-01-2022 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 8 december 2021

Opdrachtomschrijving
Over de gemeente Eemsdelta
Op 1 januari 2021 is de gemeente Eemsdelta ontstaan uit de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en de gemeenschappelijke regelingen Werkorganisatie DEAL-gemeenten en Werkplein Fivelingo. Een nieuwe naam en een nieuwe situatie. Maar met onze vertrouwde kwaliteiten! We zijn een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met Middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken.

Opdrachtomschrijving
Als interim teammanager Ondersteuning geef je leiding aan het team ondersteuning. Het team Ondersteuning bestaat uit 25 mensen (ongeveer 24 fte).

We zijn ons aan het heroriënteren op de wijze waarop de administratieve ondersteuning in het Sociaal Domein georganiseerd moet worden. Het is de vraag of de huidige positionering van de werkzaamheden bijdraagt aan een goede uitvoering van het werk. De gedachte is dat er in een vroeg stadium is gekozen voor een integraal team en dat een inpassing in de vak teams op dit moment in de ontwikkeling mogelijk beter is. Dit is nog onderwerp van verkenning en besluitvorming. Je maakt op basis van de verkenning en besluitvorming een plan voor de verdere inbedding van het team of de opsplitsing van het team en de borging van de werkzaamheden van het team binnen de gemeente. En je implementeert dit plan zodat de werkzaamheden goed geborgd zijn en de collega's van het team op een goede wijze hun werk kunnen uitvoeren.

Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor het team en het realiseren van de voor het team Ondersteuning vastgestelde doelstellingen. Je bewaakt het serviceniveau en stimuleert de ontwikkeling van het team en de medewerkers, zodat zij kwalitatief en kwantitatief goede diensten en producten kunnen afleveren. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd.

We werken vanuit een heldere visie waarin de 'eigen kracht' van de inwoners van Eemsdelta centraal staat. Daarbij hoort ook het benutten van de mogelijkheden die in de onmiddellijke nabijheid van de inwoner beschikbaar is. Het team Ondersteuning is gepositioneerd in het cluster Mens en Maatschappij. Je maakt onderdeel uit van het managementteam Mens & Maatschappij. Je adviseert en rapporteert aan de clusterdirecteur Mens & Maatschappij.

Je komt te werken in een organisatie in opbouw, waar je je kwaliteiten onder andere kunt inzetten in de doorontwikkeling van je team en het (mede)vormgeven van het cluster Mens & Maatschappij waar je deel van uitmaakt. Transformatie en integraal- en gebiedsgericht werken zijn belangrijke speerpunten in de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. In de verdere ontwikkeling daarvan naar de dagelijkse praktijk heb je een belangrijke verbindende en stimulerende rol. Daarbij bevordert elke teammanager in gezamenlijkheid de transformatie opgave zoals: werken van uit de bedoeling, bewust indiceren en aansluiten op de zelfregie van inwoners.

Kandidaatomschrijving
Per 1 januari 2021 is het team Ondersteuning Eemsdelta gevormd. Je gaat aan de slag met dit team. Je bent als leidinggevende coachend en mensgericht en je weet de zelfstandigheid, eigen regie, leergierigheid, oplossingsgerichtheid en verantwoordelijkheid van het team te stimuleren. Je zorgt voor verbinding en levert met je daadkracht een duidelijke bijdrage aan de dienstverlening van de gemeente.

Je hebt verstand het van het Sociaal Domein en specifiek van administraties. Je bent goed onderlegd qua bedrijfsvoering, je hebt kennis van organisaties en organiseren in het Sociaal Domein en ervaring in het organiseren en implementeren van veranderingen.

Je bent je bewust van de veranderingen en dynamiek die een herindeling maar ook een transformatie in het Sociaal Domein meebrengen. Je hebt een heldere visie op en inzicht in processen en stelt integraal werken met interne (en externe) partners centraal.

Omwille van een goede voortgang verwachten we dat je, als het nodig is, knopen kunt doorhakken en op feiten en resultaten kunt sturen. Je bent een empathische, mensgerichte persoonlijkheid, echter wel met een transparante zakelijke en oplossingsgerichte insteek.

Wat vragen wij
Je hebt tenminste een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
Je bent besluitvaardig, in staat om draagvlak te creëren en op heldere wijze te communiceren;
Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie;
Je hebt aantoonbare ervaring met het plannen en implementeren van veranderingen in werkorganisatie
Je bent politiek en omgevingssensitief en hebt aantoonbare en relevante ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur, organisatie en samenleving;
Je hebt ervaring met procesoptimalisatie en sturing op feiten en cijfers;
Je hebt veranderkundige ervaring, om zo de positionering van werk en medewerkers vorm te geven;
Kennis van het gemeentelijk takenpakket en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft als teammanager (binnen een gemeente)

Interviewplanning
De gesprekken staan gepland voor dinsdag 14 december 2021 (tussen 9:00 - 12:00 uur).
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist