DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Omgevingsadviseur (10) 36 u/w

Standplaats: Middelburg/Bruinisse/thuis. Combinatie bespreekbaar: Middelburg (2 dagen) en thuis (2 dagen)
Duur: 01-01-2022 t/m 31-12-2023
Optie tot verlenging: Ja, 6 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht
Reageren voor: 11 november 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland
Opdrachtomschrijving
Weggebruikers, bedrijven, omwonenden, gemeentes en aannemers. Met deze en andere partijen hebben wij als Rijkswaterstaat (RWS) te maken wanneer we onze vaarwegen en wegen onderhouden en aanleggen. We houden onze relaties met deze partijen graag goed. Hierin is voor jou als omgevingsadviseur een belangrijke rol weggelegd. Je werkt vanuit standplaats Middelburg.

Zo draag jij bij aan een duurzame Nederlandse infrastructuur
Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van omgevingsmanagement voor het onderhoud van de vaarwegen van Zee & Delta. Je zal met name werken voor het project Renovatie Krammersluizen. Je werkt in een team waarin ieder vanuit zijn eigen rol een bijdrage levert aan het gezamenlijke eindresultaat. Daarbij kijk jij over je eigen rol heen en zet je je ook in voor andere producten binnen het project. Je onderhoudt een goede relatie met de externe stakeholders, inventariseert belangen en mogelijkheden voor samenwerken en vertaalt deze door in projectresultaten. Je concentreert je daarbij op stakeholdermanagement, verkeersmanagement, communicatie en conditionering. De belangen van de beheerder houd je hierbij goed in de gaten.

Als adviseur ben je onderdeel van het team omgevingsmanagement dat wordt aangestuurd door de omgevingsmanager. Binnen het projectteam deel je als inhoudelijk expert je kennis. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties en draagt continu het gewenste imago van Rijkswaterstaat uit. Je signaleert (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van projecten kunnen beïnvloeden en analyseert deze. Je pakt dus echt je adviesrol. De geformuleerde projectresultaten houd je continu in het vizier. Op een natuurlijke wijze en met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen betrek je betrokkenen in het werk, overtuigt hen en bereikt de beoogde resultaten. Proactief draag je bij aan de kennisopbouw- en borging binnen en de verbetering en standaardisering van het vakgebied omgevingsmanagement.

Wat wij aan jou waarderen
Als echte teamspeler ben je prima in staat om samen met anderen resultaten te behalen. Je staat open voor verandering, bent communicatief sterk en kunt goed luisteren. Daarnaast sta je bekend als proactief en netwerkvaardig. Ook ben jij je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar. En is er sprake van weerstand? Dan los jij die op.

Locatie
Combinatie bespreekbaar: Middelburg (2 dagen) en thuis (2 dagen)

Rijkswaterstaat, Zee en Delta
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Zee en Delta is sterk verankerd in land en water. We beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken we het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgen we het kustbeheer van Nederland. We borgen de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal gezien zijn we de gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om 's werelds drukst bevaren zee.

Afdeling Samenwerking Landelijke Uitvoering
De afdeling Samenwerking Landelijke Uitvoering (SLU) heeft twee hoofdrollen. Zo zorgen wij voor maakbare opdrachten richting Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) en Grote Projecten en Onderhoud (GPO), met focus op de beschikbaarheid van onze netwerken en onze betrouwbaarheid als partner. Daarnaast leveren we input vanuit omgevingsmanagement en assetmanagement aan de IPM-teams. Medewerkers van SLU participeren in de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten in de rollen van omgevingsmanager, adviseur omgeving en regisseur assetmanagement.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding in een van de volgende richtingen: communicatie, civiele techniek, planologie, ruimtelijke ordening, milieukunde, bestuurskunde of bedrijfskunde
- De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van omgevingsmanagement als omgevingsmanager of omgevingsadviseur binnen een overheidsorganisatie
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met conditioneringen (zoals kabels & leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, flora en fauna etc)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met onderhoudsprojecten in het natte areaal (bruggen, sluizen, vaarwegen, dammen en dijken).
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met stakeholdermanagement en het communiceren met diverse stakeholders. Kandidaat heeft daarbij ervaring met het inspelen op de belangen van diverse stakeholders en het verkrijgen van draagvlak voor het project.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om de hinder van projecten te beperken en met de communicatie daaromtrent.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word of PDF formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist