DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Riolering (10) 16 u/w

Standplaats: Leidschendam
Duur: 12 maanden, start 1-12-2021
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Reageren voor: 10 november 2021

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk "Beste werkgever" op.

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan

Opdracht
De afdeling Stadsbeheer staat voor een groot aantal rioolvervangingsprojecten. Het vernieuwen, verbeteren en klimaatbestendig maken van riool- en watersystemen op buurtniveau is een belangrijke opgave. Hierdoor ontstaat extra druk op de bestaande organisatie. We hebben daarom een tijdelijke behoefte aan een adviseur riolering en water, die het bestaande team ondersteunt. Als adviseur vragen we je om zelfstandig zaken op te pakken. Hierbij te denken aan:

kleinschalige projecten op maximaal straatniveau voor te bereiden en te realiseren. Het betreft projecten die zwakke punten in de klimaatbestendigheid van de watersystemen oplossen;
meldingen en aanvragen rioolaansluitingen uit het waterloket, en hierover te adviseren aan bewoners/bedrijven en gemeentelijke taken daarin zo mogelijk op te (laten) lossen;
de projectleiders openbare ruimte van de projecten op buurtniveau te ondersteunen.
Als adviseur ben je voor betrokken bewoners en bedrijven een stabiele gesprekspartner en kan je de diverse belangen verenigingen en keuzes beargumenteren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Per 1 december 2021 beschikbaar voor 16 uur per week. De opdracht is voor de duur van 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging.
2. Aantoonbare werkervaring als adviseur riolering en water op het gebied van het ontwerpen, voorbereiden en adviseren over de uitvoering van infrastructurele en technische werken onder andere op het gebied van klimaatadaptatie.
3. Aantoonbare werkervaring met afhandeling van vragen en klachten op het gebied van riolering, water en grondwater in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde hbo bacheloropleiding in de richting van Civiele Techniek (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur van rioleringswerkzaamheden in de afgelopen 10 jaar (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 10 jaar (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie, opvolging van meldingen en de communicatie daarover in de afgelopen 5 jaar (15 punten).

Competenties
Assertief;
Regisseren;
Omgevingsbewust;
Communicatief vaardig;
Analytisch en resultaatgericht;
Verbindingen kunnen leggen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op nader te bepalen werkdagen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 november 2021 van 14:15 uur tot 17:15 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist