Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager Kennisdeling GROENPACT

There's no Planet B! Nationaal en mondiaal staat de groene sector voor grote opgaven. De druk op het klimaat, voedselsystemen en aanpassing van de leefomgeving neemt toe. Kennis is essentieel bij het bedenken van oplossingen en kennisdeling de weg er naartoe. De Programmamanager Kennisdeling Groenpact speelt daarin een belangrijke rol. En die positie komt vrij! Voor jou?


Groenpact is een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en groen onderwijs, waaronder Wageningen University & Research. Groenpact heeft zich als doel gesteld een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een oplossing. Groenpact heeft 4 versnellingsprogramma’s: Internationalisatie, Kennisdeling, Technologie en Arbeidsmarkt.

De Programmamanager Kennisdeling wordt aangesteld bij Wageningen University en maakt deel uit van het kernteam Groenpact. In eerste instantie zal in de functie van Programmamanager de focus liggen, op het creëren van samenhang tussen de 4 versnellingsprogramma’s.


Het versnellingsprogramma Kennisdeling is natuurlijk een belangrijke pijler, omdat kennisdeling cruciaal is voor de actualiteit van het groene onderwijs en de innovatie binnen de sector. Het doel is een programma te ontwikkelen, dat samenhang creëert in het totaal van activiteiten gericht op kennisdeling en –doorwerking naar onderwijs en de beroepspraktijk. En bijdraagt aan een effectieve benutting van instrumenten, zoals branchegerichte kennis- en leernetwerken, fieldlabs en communities of practice. Het Groen Kennisnet (GKN; www.groenkennisnet.nl) vormt als interactief digitaal platform, het fundament. 


De kern van de functie van Programmamanager Kennisdeling, is het creëren van synergie op de organisatie van kennisactiviteiten en het aanjagen van samenwerkingen rondom de kennisdeling. Je ontwikkelt samen met de andere onderdelen van Groenpact (CIV groen, CoE Groen, WUR, de 4 versnellingsprogramma’s) een integrale benadering van kennisdeling tussen onderzoek, bedrijfsleven, overheid en het onderwijs. Legt de verbinding met onderwijsinstellingen en branches (via o.a. meetingpoints, field-labs, communities of practice). En jaagt een betere benutting van beschikbare instrumenten aan, zoals Kennis op Maat en lerende netwerken.

Uren:
16
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

“To explore the potential of nature to improve the quality of life” is de missie van Wageningen UR. Al onze 6000 medewerkers en 13.000 studenten werken en leren op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving: duurzame agro-productiesystemen, voeding & gezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn, leefbare groene ruimte en maatschappelijke innovatie zijn belangrijke thema’s.


Wageningen UR bestaat uit de universiteit en negen marktgerichte onderzoeksinstituten. De instituten en de universiteit werken samen in vijf thematische Sciences Groups waarin naast onderwijs zowel fundamenteel als meer toepassingsgericht onderzoek plaatsvindt. Het is onze ambitie om ons nationaal en internationaal te onderscheiden door uitstekend onderwijs en onderzoek in ons domein.


De universiteit verzorgt onderwijs voor ca. 6500 bachelor en 6500 master studenten. Ongeveer veertig procent van de masterstudenten heeft een internationale achtergrond, ze komen uit meer dan 100 verschillende landen. Studenten waarderen ons onderwijs zeer: Wageningen University staat al 16 jaar op de 1e plaats in de Keuzegids Hoger Onderwijs. 


Om die toppositie in het onderwijs te behouden richten we ons in de komende jaren op het behoud van de hoge kwaliteit van het onderwijs ook bij de snelgroeiende studentenaantallen, het versterken van de relatie tussen onderzoek en onderwijs, het bereiken van nieuwe doelgroepen zoals life long learners en een verdere integratie van digitalisering en online onderwijs. Internationalisering en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke thema’s.

Wat wij bieden

De functie heeft een omvang van 0,4 fte. De aanstelling is – na gebleken geschiktheid - voor een periode van maximaal 4 jaar. Je wordt ingeschaald in salarisschaal 12 conform CAO Wageningen Research.

Vaardigheden

  • Universitair denk- en werkniveau;
  • Kennis van en sterke affiniteit met de groene sector en het groen onderwijs;
  • Kennis van en ervaring met kennisdelingsprocessen;
  • Kennis van onderwijsmanagement.

Bij voorkeur breng je kennis mee over de inzet van digitale hulpmiddelen in kennisdeling en beschik je over een relevant netwerk.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk