DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Rentmeester (11) 28 u/w

Standplaats: Houten
Duur: 9 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 10 november 2021

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers. HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen en staat zodoende voor een grote opgave.

Opdracht
Je vervult een uitvoerende rol als het gaat om de complexe grondverwervingsdossiers die relevant zijn voor de beheeropgave van het waterschap en je organiseert hiervoor de verwerving van gronden of anderszins privaatrechtelijke veiligstelling van grondposities voor het waterschap. Daar waar zich dat voordoet, kunnen dat ook aankopen zijn op basis van schadeloosstelling. Je stelt zo nodig grondverwervingsplannen op in samenwerking met de omgevingsmanager en met je collega-rentmeesters.

Je bent mede verantwoordelijk voor het bewaken van de uitgangspunten van ons grondbeleid en de continuïteit ervan, waaronder de bestuurlijke afstemming. Met jouw inspanningen help je anderen hun doelen te behalen. Je voert zelfstandig onderhandelingen en sluit overeenkomsten.

Afdelingsinformatie/context:
De opdracht hoort bij het team Grondzaken, dat deel uitmaakt van de afdeling Waterbeheer. Dit team is verantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering van het grond- en vastgoedbeleid van het Hoogheemraadschap. Vanuit dit team worden taken verricht voor zowel de beheerorganisatie als voor (grote) projecten, zoals de versterking van de Lekdijk en de verbetering van de regionale waterkeringen.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar met grondzaken/grondverwerving;
3. Minimaal 28 uur per week beschikbaar, gedurende 9 maanden vanaf start opdracht;
4. Uiterlijk beschikbaar per 20 januari 2022;

Gunningscriteria
5. Een afgeronde Hbo bachelor opleiding Beheer Vastgoed/ Rentmeesterij IAHL (voorheen HBCS) in Velp;
6. Aantoonbare werkervaring met projectmatige grondverwerving: 1. in relatie tot omgevingsmanagement. 2. volgens een procesaanpak en 3. hoe aan- en verkoopprocedures verlopen (minimaal 2 duidelijke referentie voorbeelden);
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (zelfstandig) makelaar/taxateur/rentmeester of vanuit een vergelijkbare relevante functie binnen bijvoorbeeld een provincie of rentmeesterkantoor;
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet Ruimtelijke Ordening, Onteigeningswet en Europees landbouwbeleid (benoem dit duidelijk in het cv.) ;
a. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Wet Ruimtelijke Ordening;
b. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Wet Ruimtelijke Ordening en de Onteigeningswet;
c. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Wet Ruimtelijke Ordening, Onteigeningswet en Europees landbouwbeleid (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring binnen een Waterschap (benoem dit duidelijk in het cv.);
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Zelfstandig kunnen plannen en organiseren;
- Uitstekende onderhandelingsvaardigheden;
- Communicatieve vaardigheden waardoor je op alle niveaus gesprekspartner bent en kunt schakelen in stijlen;
- Omgevingsbewustzijn en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de HDSR zijn gepland op donderdag 18 november 2021. De gesprekken vinden plaats op locatie. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist