Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Analist opsporingsinformatie FIOD

“Als analist bij de FIOD ben ik de rechterhand van de projectleider. Binnen de onderzoeken in verschillende FIOD-thema's houd ik het overzicht, beschrijf ik de verbanden en adviseer ik de projectleider. Daarnaast zorg ik voor de financiële, telecom-, netwerk- en geografische analyses.” Paula, analist bij de FIOD.

Bijdragen aan een financieel veiliger Nederland in een steeds verder digitaliserende en internationale wereld. Dat is onze opdracht bij de FIOD. Op basis van analyses van het team Account-Opsporingsinformatie maken we gefundeerde keuzes over de inzet van capaciteit en schaarse middelen. Als analist opsporingsinformatie voor regio Midden voer jij vanuit Utrecht of Arnhem analyses uit voor het opwerken van complexe opsporingsonderzoeken.

Je geeft richting aan - en ondersteunt accountmanagers bij - het verzamelen van data en informatie. Signalen en fenomenen maak je inzichtelijk en je bent de sparringpartner van de accountmanagers en projectleiders. Door het criminele productieproces te analyseren breng je de strafbare feiten en de keten van betrokkenen in kaart en geef je structuur aan het opwerken van opsporingsonderzoeken en -projecten. Ook adviseer je over ontwikkelingen die uit verschillende onderzoeken naar voren komen. Je organiseert brainstormsessies om zo snel veel nieuwe ideeën over een vraagstuk te genereren. De uitkomsten daarvan kunnen de basis zijn van een hypothese- en scenario-analyse. Met hypotheses en scenario’s breng je alle mogelijkheden in kaart over wat er is gebeurd en hoe dit heeft plaatsgevonden. Je toetst hypotheses en scenario’s door deze met aanvullende informatie te falsificeren of valideren, zowel binnen complexe onderzoeken als over meerdere onderzoeken binnen verschillende teams.

Je vervult de spilfunctie voor het inzichtelijk maken van grote hoeveelheden opsporingsgegevens en bent een belangrijke schakel in het voeden van opsporingsteams met nieuwe opsporingsonderzoeken en -projecten. Bij ons heb je dus een belangrijke rol voor de realisatie van Strategische Thema en Risico Intelligence Beelden (STRIB’s). Voor thema- en risicohouders van deze beelden ondersteun je bij het opzetten van kennis- en expertisenetwerken en het verwerven van de benodigde data en informatie, en je voert analyses uit om alle informatie inzichtelijk te maken. Jouw regio Midden is vooral verantwoordelijk voor de STRIB-thema’s verhuld vermogen, intellectueel eigendom, toeslagen en fraude in de zorg. Daarnaast voert het team analyses uit voor de thema’s fiscaal, witwassen, faillissementsfraude, corruptie en overige FIOD-taakgebieden.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je een belangrijke en unieke bijdrage levert aan de effectiviteit van de fiscale en financiële criminaliteitsbestrijding.
 • Jouw team speurt naar criminaliteitssignalen en -fenomenen en deze verrijkt tot opsporingsinformatie waarmee een onderzoek of project van start kan.
 • Jouw activiteiten en producten directe impact hebben op de veiligheid van onze maatschappij.
 • Je een spil bent op het vlak van data, informatie en expertkennis, en je bij je analyses gebruikmaakt van de unieke informatiepositie van de FIOD.
 • Je met diverse partners samenwerkt.
Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2.811,- - €5.139,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. Daarom worden alle medewerkers van de FIOD gescreend. De zwaarte van de screening is afhankelijk van de specifieke functie die je gaat bekleden. Alle opsporingsmedewerkers van de FIOD worden gescreend door de AIVD. Pas als deze screening geen belemmeringen oproept kan je in dienst treden bij de FIOD

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je de opleiding opsporingsambtenaar en rechercheopleiding (inclusief praktijkstage) niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Overige arbeidsvoorwaarden

Vaardigheden

 • Je hebt hbo-niveau en minimaal één jaar ervaring met het analyseren van grote hoeveelheden informatie.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van hypotheses en scenario’s, het genereren van sturingsinformatie en het adviseren hierover.
 • Je hebt ervaring met het maken van query’s, kunt werken met data vanuit verschillende datastructuren en hebt aantoonbaar kennis van analyse en intelligence op tactisch en strategisch niveau.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen samenwerkingsverbanden met verschillende disciplines.
 • Je bent bij voorkeur bevoegd opsporingsambtenaar, of je bent bereid en in staat deze opleiding succesvol af te ronden.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van criminaliteitsbestrijding.
 • Je hebt je rijbewijs B.

Jouw competenties

 • netwerken
 • oordeelsvorming
 • omgevingsbewustzijn
 • onafhankelijkheid
 • analyseren

Opleiding

Bachelor - hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.811,- tot € 5.139,-
Contract:
Parttime / Fulltime