DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Realisatie Regio Noord-West (10) 36 u/w

Standplaats: Sint Jacobsstraat 16, Utrecht
Duur: 01-12-2021 t/m 30-11-2023
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 29 oktober 2021

Project:
Het projectmanagement binnen de Regio Noord-West van het Rijksvastgoedbedrijf.

Opdrachtomschrijving:
Je draagt als projectleider zorg voor de organisatie en beheersing van de activiteiten en processen voor de toegewezen "eenvoudige" projecten. Het betreft over het algemeen enkelvoudige vervangingen van installaties of bouwdelen met een overwegend scherp afgebakende scope en duidelijke kaders en vast omschreven opdrachten op primair werkterrein. Dat doe je door in afstemming met de projectmanager van het betreffende project, het bewaken van, het toezien op en het aansturen van de procesgang, zoals de engineering, de inkoop / aanbesteding, de bewaking van planningen, kosten en integrale kwaliteit. Als projectleider ben je voor de projecten uit je portefeuille de steun en toeverlaat voor de betreffende projectmanagers. Het onderhouden van
interne en externe contacten die nodig zijn voor de projectvoering behoren tot je werkzaamheden.
Je draagt onder leiding van een projectmanager zorg voor de projectgebonden informatie intern en extern het Rijksvastgoedbedrijf. Je zult worden ingezet op meerdere projecten, ressorterend onder diverse projectmanagers. De maximale financiële omvang van de projecten bedraagt in beginsel rond de M€ 1,5.

Je werkt nauw samen met objectmanagers, projectondersteuners, resourcemanagers en technisch medewerkers van de Regio Noord-West. Je werkt met hen samen om ervoor te zorgen dat de juiste medewerkers aan je projecten worden toegewezen en dat zij optimaal voor het project worden ingezet.

Zonder hier in detail in te gaan op de interne en externe procesgang, geef je sturing aan de volgende processtappen:
1. Je toetst of projectopdrachten uitvoerbaar zijn en blijven.
2. Analyse van projectopdrachten, programma's van eisen, positie van projecten binnen een ruimer programma.
3. Je levert input bij het opstellen van PID's.
4. Het organiseren en-of voeren van de interne overleggen die noodzakelijk zijn voor een vlekkeloze interne procesgang. Deze overleggen vinden voor een aanzienlijk deel plaats via ICT-middelen.
5. Assisteren in de integrale projectvoering: inzet van schaarse resources, financiële en
administratieve processen, inkoop en inzet van technische advies-capaciteit, begeleiding van de uitvoering, oplevering, laten verzorgen van revisies en afsluiting van een project.
6. Binnen de kaders van je projectenportefeuille geef je functionele sturing aan de
projectteamleden vanuit onder meer technische disciplines

Eisen:
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een Hbo-diploma in één van de bouwtechnische vakgebieden of een bouwmanagementopleiding. Bovendien beschikt de aangeboden kandidaat over een diploma en/ of een certificaat op HBO-niveau voor een projectmanagementopleiding.
- De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met een functie als zelfstandig projectleider bij een vastgoedbedrijf of ingenieursbureau.

Wensen:
- De mate van ervaring met het leiden en aansturen van bouwprojectteams (alle disciplines) in de afgelopen 5 jaar.
- De mate en creativiteit waarin de beschreven competenties zijn ingezet bij een complex integraal bouwteam in de afgelopen 5 jaar.
- De mate van resultaatgerichtheid en in staat om de mening van anderen te beïnvloeden en mensen te motiveren.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word of PDF formaat van maximaal 7 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist