DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Ervaren (technisch) applicatiebeheerder 40 u/w

Standplaats: Provinciehuis te Arnhem en thuiswerken
Duur: 03-01-2022 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 5 november 2021

Opdracht omschrijving
Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk.

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is erop gericht om de klantgerichte benadering van de provincie te ondersteunen met IT hulpmiddelen. De interne organisatie wordt hierop voorzien van oplossingen die de werkprocessen ten behoeve van de buitenwereld, burgers, bedrijven en andere overheden ondersteunen. Tevens worden er informatiesystemen ingezet om naast de traditionele kanalen, de dienstverlening en informatieverstrekking ook op elektronische wijze aan te kunnen bieden.

Het I&A team Applicatie en Database Beheer (I&A/ADB) is met circa 20 werknemers verantwoordelijk voor het technisch applicatiebeheer van nagenoeg alle applicaties die de provincie beschikbaar stelt. De portefeuille van ruim 400 applicaties wordt momenteel met variërende inhoud in verschillende systemen bijgehouden. Tevens wordt er in dit team integraal en over informatiesystemen heen sturingsinformatie verstrekt middels rapportages, dashboards, analyses en gegevensleveringen vanuit een datawarehouse.

Voor het team I&A/ADB zijn we op zoek naar een ervaren (technisch) applicatiebeheerder die tijdelijk ons team komt versterken.

Het wil voorkomen dat er in sommige gevallen werkzaamheden buiten kantoortijden plaatsvinden.

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een (technisch) applicatiebeheerder bestaan met name uit:
Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen;
Afstemmen met functioneel beheer, database beheer, mede applicatie beheerders, architectuur, security, procesmanagement, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA);
Zorgen voor de financiële afhandeling en afstemming met externe partijen;
Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer;
Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van;
Implementeren van nieuwe versies van (bestaande) applicaties op vooraf bepaalde release momenten;
Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten;
Monitoren van de prestaties van applicaties;
Opstellen en onderhouden werkinstructies en technische en beheerdocumentatie;
Opstellen maandrapportages.

Eisen:
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante ervaring in de IT of een afgeronde MBO opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante ervaring in de IT.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015-heden) in de functie van (technisch) applicatiebeheerder van bedrijfsvoering applicaties.
- Externe is aantoonbaar minimaal 5 jaar werkzaam geweest bij of voor een organisatie met 500+ medewerkers.

Gunningscriteria Kwaliteit:
- Externe heeft aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van impact analyses, het opstellen van requirements en het beoordelen van functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe heeft aantoonbaar ervaring met het (technisch) applicatiebeheer van proces ondersteunende applicaties, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van Microsoft Office en/of OpenText AppWorks en/of e-HRM applicaties en/of Topdesk en/of webformulieren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe heeft aantoonbaar ervaring met de methoden en technieken ASL2, BiSL en ITIL voor het beheren van de informatiesystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe heeft aantoonbaar ervaring met het beheren van applicaties die op een Citrix of andere vormen van gevirtualiseerde omgevingen draaien, in combinatie met Ivanti, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers).
Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdag 24 november, donderdag 25 november en op vrijdag 26 november 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist